Pre žiakov ZŠ a SŠ

  1. zimná séria korešpondenčného matematického seminára STROM (28.10. 2019)

* viac informácií

  1. zimná séria korešpondenčného matematického seminára Malynár(21.10. 2019)

*viac informácií

  1. zimná séria korešpondenčného matematického seminára Matik(21.10. 2019)

*viac informácií

IT čajovňa

UPJŠ / TUKE, Košice

(termín a názov bude upresnený)

Košický Matboj

26.10. 2019, Košice

Pozvánka

Workshopy

Krúžky

Pre učiteľov ZŠ a SŠ

Konferencia pre učiteľov informatiky, matematiky, prírodných a technických vied na stredných školách .

Druhé kolo overovania bádateľsky orientovaných inovatívnych metodík

 Pre študentov VŠ

Výučba nových a inovovaných predmetov v oblastiach Data Science, Internet vecí, Počítačové   siete a Podnikovo-informačné systémy

Výučba predmetov pre študentov neinformatických predmetov  – certifikovaný program IT pre prax

Na väčšine partnerských univerzít (UPJŠ, TUKE, UKF, UNIZA a UMB) začína výučba od 16. 9. 2019. Študenti sa prihlasujú iba prostredníctvom akademického informačného systému na jednotlivých univerzitách.

Pre učiteľov VŠ

Videokonferenčné stretnutia a stáže v IT firmách v oblastiach Data Science, Internet vecí, Počítačové siete a Podnikovo-informačné systémy