Pripravujeme

Jednodňové tímové súťaže, súťaže jednotlivcov, ale tiež aj viackolové súťaže, ktoré vrcholia záverečným kolom.

Súťaže

Jednodňové tímové súťaže, súťaže jednotlivcov, ale tiež aj viackolové súťaže, ktoré vrcholia záverečným kolom.

Krúžky

Krúžky na partnerských základných a stredných školách aj krúžky na ŠVS a univerzitách

Tábory

Denné a pobytové tábory/sústredenia zamerané na spoločné programovanie

Veda v meste

Stretnutia s prírodnými vedami, matematikou a informatikou vo vybraných mestách

 

Workshopy

Workshopy zamerané na popularizáciu a prezentáciu moderných trendov v I.

ECDL pre SŠ

celosvetovo najrozšírenejší systém na certifikáciu počítačových znalostí a zručností

ECoC pre SŠ

Štandardizovaný certifikát v oblasti osobnostného rozvoja a komunikačných kompetencií

IT čajovňa

V rámci IT čajovní chceme poskytovať priestor prepojeniu IT s prírodovednými predmetmi