Súťaže

Jednodňové tímové súťaže, súťaže jednotlivcov, ale tiež aj viackolové súťaže, ktoré vrcholia záverečným kolom.

Krúžky

Krúžky na partnerských základných a stredných školách aj krúžky na ŠVS a univerzitách

Tábory

Denné a pobytové tábory/sústredenia zamerané na spoločné programovanie

Veda v meste

Stretnutia s prírodnými vedami, matematikou a informatikou vo vybraných mestách

 

IT čajovňa

V rámci IT čajovní chceme poskytovať priestor prepojeniu IT s prírodovednými predmetmi

Workshopy

Workshopy zamerané na popularizáciu a prezentáciu moderných trendov v I.

ECDL pre SŠ

celosvetovo najrozšírenejší systém na certifikáciu počítačových znalostí a zručností

ECoC pre SŠ

Štandardizovaný certifikát v oblasti osobnostného rozvoja a komunikačných kompetencií

Novinky

Novinky pre školy