IT Akadémia umožní žiakom a študentom dobre sa uplatniť v konkurenčnom prostredí na trhu práce:

  • zmenou postojov – „Chcem študovať IT“
  • zvýšením úrovne a rozsahu digitálnej gramotnosti
  • osvojením si nových aktuálnych poznatkov nad rámec exitujúceho obsahu vzdelávania – cez inovatívne metodiky a nové predmety (na SŠ), popularizačné prednášky, súťaže, krúžky,…
  • rozvojom vedeckej a technickej gramotnosti – získaním bádateľských kompetencií
Zaujímavosti z IT Akadémie
V rámci aktivít národného projektu IT Akadémia, do ktorého sú zapojení žiaci a pedagogickí zamestnanci na Bystrickej ceste, sa realizoval
Read more.
Vedecký Jarmok
Viac na : http://www.rtvs.sk/televizia/archiv/13982/150762#1563
Read more.
Gymnázium Pavla Horova sa raduje: Podarilo sa mu získať technologické vychytávky
Gymnázium Pavla Horova v Michalovciach sa môže radovať. Tejto známej škole sa podarilo získať viaceré technologické vychytávky aj vďaka projektu
Read more.
Sekunda v IT Akadémii
Overovanie metodík na Gymnázium, Golianova 68, Nitra.  Viac na http://gymgolnr.sk/inf/author/zaujec/
Read more.
(VIDEO) IT Akadémia počas leta hľadala nové talent
IT znalosti mnohých detí sa končia pri sociálnych sieťach, no nájdu sa aj také, ktoré sa moderným technológiam chcú venovať
Read more.
Neformálne vzdelávania riaditeľov základných a stredných škôl
Na stretnutí riaditelia ocenili predstavený model inovácie prírodných, technických predmetov a informatiky s bádateľsky orientovaným prístupom. Bratislava 23. februára (SkolskyServis.sk)
Read more.
Aktivity IT Akadémie v RTVS
O možnosti získať certifikát ECo-C® a ECDL bezplatne prostredníctvom národného projektu IT Akadémia – vzdelávanie pre 21. storočie, používať a
Read more.
Rozbaľovanie IT Science Labov – pred Vianocami 2018
Základným a stredným školám dodávame IT Science Lab na základe získaných bodov podľa dotazníkov (v abecednom poradí ), ktorý bol
Read more.
Učitelia zdokonaľovali svoje digitálne zručnosti. Získali medzinárodný certifikát
Prví učitelia, ktorí úspešne absolvovali certifikované skúšky podľa štandardov ECDL už majú v rukách svoje „Európske vodičské preukazy na počítač.“ Tento
Read more.
Matematika, Fyzika či Biológia po novom
Učitelia Matematiky, Fyziky, Biológie či ďalších predmetov majú k dispozícii inovatívne metodiky výučby. U žiakov základných škôl sa zisťovala bádateľská
Read more.
ITAPA: Špeciálna cena poroty pre projekt IT Akadémia
ITAPA: Byrokracii dáme definitívne zbohom. Vďaka TOP digitálnemu projektu roka Over.si
Read more.
Vzdelávame objavovaním
Pre vyučovanie na ZŠ a na SŠ sme pre predmety Matematika, Chémia, Fyzika, Geografia, Biológia, Informatika (Informatika aj pre 1.
Read more.
StarT
LUMA Centre Finland, ktoré je súčasťou Helsinskej univerzity ponúka možnosť zapojenia slovenských škôl, vzdelávacích zariadení, mimoškolských skupín, ale aj individuálnych
Read more.
Overovanie metodík na ZŠ Dargovských hrdinov v Humennom
O skúsenostiach s overovaním metodík na Základnej škole Dargovských hrdinov v Humennom si môžete aj prečítať na stránke http://www.zshu.sk/index.php/projekty/it-akademia.
Read more.
Ranné správy RTVS
Novo vytvorené metodiky v rámci projektu IT Akadémia ako aj akreditované  vzdelávacie programy sme predstavili v Ranných správach RTVS 4.9.2018. Zároveň sme
Read more.
Letné sústredenie talentovanej mládeže v elektronike
Letné sústredenie talentovanej mládeže v elektronike je sústredenie pre dievčatá a chlapcov, ktorí majú záujem o robotiku, elektroniku a programovanie.
Read more.
Korešpondenčný matematický seminár MALYNÁR 2017 séria 1 a 2
Korešpondenčný matematický seminár MALYNÁR je súťaž pre žiakov štvrtého až šiesteho ročníka základných škôl, resp. prímy na osemročnom gymnáziu. Zapojiť
Read more.
Štartuje IT Akadémia. Nie je len pre budúcich ítečkárov
Hovorí sa, že šikovnému programátorovi leží pri nohách celý svet. Google, Facebook, Eset, Sygic… Môže sa uchádzať o džob vo
Read more.
Na Slovensku má vzniknúť IT akadémia, prepojí stovky škôl
Moderné duálne vzdelávanie na Slovensku nemá byť zamerané iba na automobilový priemysel a nemalo by sa týkať iba stredoškolákov. Počas
Read more.
Detský letný tábor v Nitre
Odovzdaním diplomov úspešne zavŕšil svoju premiéru Detský letný tábor Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre. Cieľom tábora je prezentovať vedu ako životnú
Read more.
Matematické hlavičky súťažili v rámci seminára Matik
Vyšetrovatelia si vypočuli štyri deti. Polícia od svedkov vedela, že každé z detí bolo pri stole s gejmbojom práve raz.
Read more.
Žiaci súťažili so svojimi matematickými znalosťami
Počet kvapiek v letke sa zapisoval do tabuľky, ktorá mala jeden riadok a deväť stĺpcov. Pravidlo bolo, že súčet kvapiek
Read more.
Informatika, fyzika či chémia dobrovoľne počas prázdnin? Áno, v letnom IT tábore
Žiaci a študenti, ktorí majú blízko k informatike, matematike či prírodným a technickým vedám, môžu počas aktuálnych prázdnin využiť letné IT tábory. Bude
Read more.
Žiaci si zmerali svoje sily v programovaní
Tí najšikovnejší spomedzi mladých programátorov sa stretli v rámci súťaže PALMA junior, ktorá je určená pre žiakov druhého stupňa základných škôl,
Read more.
Sieťoví špecialisti
V súťaži Networking Academy Games – NAG majú študenti medzinárodného vzdelávacieho programu Cisco NetAcad možnosť porovnať sa s rovesníkmi, ale
Read more.
Roboty zvádzali ostrý súboj na Alejovej
Robotický Battle na Alejovej je súťaž určená žiakom základných a stredných škôl, ktorí majú záujem o robotiku. Predviesť sa mohli
Read more.
Žiaci uspeli v matematickej súťaž MAMUT
Koľko najviac a koľko najmenej partií šachu mohli odohrať dvaja hráči, ak sa dohodli, že na titul majstra potrebuje hráč 4
Read more.
Štyristo vysokoškolákov môže zlepšiť svoje osobnostné a komunikačné kompetencie
V súťaži Networking Academy Games – NAG majú študenti medzinárodného vzdelávacieho programu Cisco NetAcad možnosť porovnať sa s rovesníkmi, ale
Read more.
IT Akadémia – vzdelávanie pre 21. storočie
Národný projekt „IT Akadémia – vzdelávanie pre 21. storočie“ reaguje na požiadavky IT sektora prispôsobiť vzdelávací systému aktuálnym a perspektívnym
Read more.