IT Akadémia umožní žiakom a študentom dobre sa uplatniť v konkurenčnom prostredí na trhu práce:

  • zmenou postojov – „Chcem študovať IT“
  • zvýšením úrovne a rozsahu digitálnej gramotnosti
  • osvojením si nových aktuálnych poznatkov nad rámec exitujúceho obsahu vzdelávania – cez inovatívne metodiky a nové predmety (na SŠ), popularizačné prednášky, súťaže, krúžky,…
  • rozvojom vedeckej a technickej gramotnosti – získaním bádateľských kompetencií
V rámci aktivít národného projektu IT Akadémia, do ktorého sú zapojení žiaci a pedagogickí zamestnanci na Bystrickej ceste, sa realizoval
Viac na : http://www.rtvs.sk/televizia/archiv/13982/150762#1563
Gymnázium Pavla Horova v Michalovciach sa môže radovať. Tejto známej škole sa podarilo získať viaceré technologické vychytávky aj vďaka projektu
Overovanie metodík na Gymnázium, Golianova 68, Nitra.  Viac na http://gymgolnr.sk/inf/author/zaujec/
IT znalosti mnohých detí sa končia pri sociálnych sieťach, no nájdu sa aj také, ktoré sa moderným technológiam chcú venovať
Na stretnutí riaditelia ocenili predstavený model inovácie prírodných, technických predmetov a informatiky s bádateľsky orientovaným prístupom. Bratislava 23. februára (SkolskyServis.sk)
O možnosti získať certifikát ECo-C® a ECDL bezplatne prostredníctvom národného projektu IT Akadémia – vzdelávanie pre 21. storočie, používať a
Základným a stredným školám dodávame IT Science Lab na základe získaných bodov podľa dotazníkov (v abecednom poradí ), ktorý bol
Prví učitelia, ktorí úspešne absolvovali certifikované skúšky podľa štandardov ECDL už majú v rukách svoje „Európske vodičské preukazy na počítač.“ Tento
Učitelia Matematiky, Fyziky, Biológie či ďalších predmetov majú k dispozícii inovatívne metodiky výučby. U žiakov základných škôl sa zisťovala bádateľská
https://touchit.sk/itapa-byrokracii-dame-definitivne-zbohom-vdaka-top-digitalnemu-projektu-roka-over-si/202537?fbclid=IwAR1FlXx7SMUs0A7WI-Aje_ArdUjeJs8o2UbrAcFlWAqrv1M8gBjDys9CeUk
Pre vyučovanie na ZŠ a na SŠ sme pre predmety Matematika, Chémia, Fyzika, Geografia, Biológia, Informatika (Informatika aj pre 1.
LUMA Centre Finland, ktoré je súčasťou Helsinskej univerzity ponúka možnosť zapojenia slovenských škôl, vzdelávacích zariadení, mimoškolských skupín, ale aj individuálnych
O skúsenostiach s overovaním metodík na Základnej škole Dargovských hrdinov v Humennom si môžete aj prečítať na stránke http://www.zshu.sk/index.php/projekty/it-akademia.
Novo vytvorené metodiky v rámci projektu IT Akadémia ako aj akreditované  vzdelávacie programy sme predstavili v Ranných správach RTVS 4.9.2018. Zároveň sme
Letné sústredenie talentovanej mládeže v elektronike je sústredenie pre dievčatá a chlapcov, ktorí majú záujem o robotiku, elektroniku a programovanie.
Korešpondenčný matematický seminár MALYNÁR je súťaž pre žiakov štvrtého až šiesteho ročníka základných škôl, resp. prímy na osemročnom gymnáziu. Zapojiť
Hovorí sa, že šikovnému programátorovi leží pri nohách celý svet. Google, Facebook, Eset, Sygic… Môže sa uchádzať o džob vo
Moderné duálne vzdelávanie na Slovensku nemá byť zamerané iba na automobilový priemysel a nemalo by sa týkať iba stredoškolákov. Počas
Odovzdaním diplomov úspešne zavŕšil svoju premiéru Detský letný tábor Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre. Cieľom tábora je prezentovať vedu ako životnú
Vyšetrovatelia si vypočuli štyri deti. Polícia od svedkov vedela, že každé z detí bolo pri stole s gejmbojom práve raz.
Počet kvapiek v letke sa zapisoval do tabuľky, ktorá mala jeden riadok a deväť stĺpcov. Pravidlo bolo, že súčet kvapiek
Žiaci a študenti, ktorí majú blízko k informatike, matematike či prírodným a technickým vedám, môžu počas aktuálnych prázdnin využiť letné IT tábory. Bude
Tí najšikovnejší spomedzi mladých programátorov sa stretli v rámci súťaže PALMA junior, ktorá je určená pre žiakov druhého stupňa základných škôl,
V súťaži Networking Academy Games – NAG majú študenti medzinárodného vzdelávacieho programu Cisco NetAcad možnosť porovnať sa s rovesníkmi, ale
Robotický Battle na Alejovej je súťaž určená žiakom základných a stredných škôl, ktorí majú záujem o robotiku. Predviesť sa mohli
Koľko najviac a koľko najmenej partií šachu mohli odohrať dvaja hráči, ak sa dohodli, že na titul majstra potrebuje hráč 4
V súťaži Networking Academy Games – NAG majú študenti medzinárodného vzdelávacieho programu Cisco NetAcad možnosť porovnať sa s rovesníkmi, ale
Národný projekt „IT Akadémia – vzdelávanie pre 21. storočie“ reaguje na požiadavky IT sektora prispôsobiť vzdelávací systému aktuálnym a perspektívnym