Korešpondenčné matematické semináre

Korešpondenčné semináre sú matematické súťaže na báze matematickej olympiády určené pre žiakov základných a stredných škôl. Úlohy presahujú rámec učebných osnov a vyžadujú…

Súťaže

Aj počas týchto dní je možné sa zapojiť do matematických súťaži, kde úlohy je možné zasielať aj elektronicky z pohodlia domova, cez web súťaže. V ponuke sú 3 matematické semináre pre 4. – 6. ZŠ (Malynár), 7. – 9. ZŠ (Matik), 1. – 4. SŠ (STROM)