Milí učitelia základných a stredných škôl,

NP IT Akadémia od dnešného dňa (26.10.2020) rozširuje podporu pre dištančné vzdelávanie okrem stredných škol aj pre všetky základné školy na Slovensku (viď kalendár – itakademia.sk/webinare, alebo dotazníky –  https://dotazniky.itakademia.sk/index.php/121976). Ide predovšetkým o:

  1. webináre zamerané na využitie digitálnych technológií hlavne v online vzdelávaní – otvorené pre jednotlivcov, ale aj pre celé školské kolektívy (pre začiatočníkov a pre pokročilých
  2. webináre k online výučbe prírodovedných predmetov, matematiky a informatiky s využitím našich inovatívnych metodík
  3. webináre k výmene skúsenosti a príkladom dobrej praxe.

Webináre budú prebiehať v popoludňajších hodinách. V prípade, že máte záujem o webinár len pre Vašu školu, kontaktujte nás cez vzdelavanie@itakademia.sk . Všetci veríme, že druhú vlnu pandémie zvládneme a vyrovnáme sa s problémami pri realizácii vyučovania aj v sťažených podmienkach. IT Akadémia je tu pre Vás.

Všetkým želáme predovšetkým pevné zdravie a veľa energie.

S pozdravom

Projektový tím NP IT Akadémia