Výstupy pre základné a stredné školy

Podaktivita 1.1.

Inovácia prírodovedného a technického vzdelávania na ZŠ a SŠ…

Podaktivita 1.2.

Vzdelávanie učiteľov informatiky, matematiky, prírodovedných a technických predmetov ZŠ

Podaktivita 1.3.

Motivácia žiakov a študentov pre štúdium IKT, prírodných a technických vied

Podaktivita 1.4.

Štandardy digitálnej gramotnosti, osobnostného rozvoja a komunikačných kompetencií – SŠ

 

Podaktivita 1.5.

Vytvorenie partnerstiev a sietí základných a stredných škôl a IT  firiem

Výstupy pre vysoké školy

Podaktivita 2.1.

Inovácia prípravy študentov VŠ pre zamestnanie v IT sektore

Podaktivita 2.2.

Štandardy digitálnej gramotnosti a osobnostného rozvoja…

 

Podaktivita 2.3.

Vytvorenie partnerstiev a sietí vysokých škôl a IT  firiem