2.2. Štandardy digitálnej gramotnosti, osobnostného rozvoja a komunikačných kompetencií – VŠ

Cieľ: Zlepšenie zručností a zvýšenie gramotností študentov vysokých škôl (digitálne a komunikačné kompetencie) podľa medzinárodného štandardu ECDL a ECo-C®.

Termín realizácie aktivity: 11/2016 – 09/2020

Odborný garant:

doc.RNDr.Gabriela Andrejková, CSc., kontakt: gabriela.andrejkova@upjs.sk

Cieľová skupina na získanie certifikátov ECDL a ECo-C®:

2400 študentov vysokých škôl (ECDL – 2000, ECo-C® – 400)

Výstupy:

  • *8 študijných materiálov pre moduly ECDL,
  • *8 elektronických kurzov pre moduly ECDL,
  • 2000 certifikovaných absolventov programu ECDL,
  • 400 certifikovaných absolventov programu ECo-C®.

* Pozn. Uvedené výstupy sú totožné s výstupmi v podaktivite 1.4.

European Computer Driving Licence (ďalej ECDL)    

European Communication Certificate (ďalej ECo-C®)