Dotazník pre ZŠ a SŠ

Ak má Vaša škola záujem zapojiť sa do aktivít národného projektu IT Akadémia – vzdelávanie pre 21. storočie  aj naďalej môže vyplniť dotazník a prejaviť tak záujem stať sa IT Akadémia partner. Tieto školy však už nebudú mať možnosť získať IT Science laboratórium.

Dotazníky pre základné a stredné školy slúžia na získanie potrebných informácií o danej škole, ktoré sú potrebné hlavne pre špecifikáciu obsahu vzájomnej spolupráce. Vyplnením dotazníka školu akceptujeme ako IT Akadémia partner.

Základné školy

Elektronický dotazník , v ktorom vyplníte dáta pre vytvorenie zmluvy ako aj vyšpecifikujete podklady pre prílohu.

Pdf verzia elektronického dotazníka  pre prípravu odpovedí.

Stredné školy

Elektronický dotazník , v ktorom vyplníte dáta pre vytvorenie zmluvy ako aj vyšpecifikujete podklady pre prílohu.

Pdf verzia elektronického dotazníka pre prípravu odpovedí.

Dôležité pre nás je vedieť o čo všetko máte záujem ak sa chcete stať IT Akadémia Partner, aby sme vedeli plánovať napríklad školenia a vedeli predbežné záujmy o jednotlivé programy.  Odporúčame si dotazník priebežne uložiť, vzhľadom k počtu vzdelávaní a ponuky predmetov je dotazník rozsiahly. Po jeho vyplnení pristúpime k finalizácii zmluvy pre Vás, ktorú Vám zašleme na odsúhlasenie a podpísanie. Kontaktovať budeme osobu ktorú vyplníte ako kontaktnú osobu Vašej školy pre národný projekt.

Ak by ste mali nejaký problém pri vypĺňaní dotazníka, obráťte sa na kontaktné osoby pre nadviazanie komunikácie so základnými a strednými školami:

Mgr. Lenka Derjaninová, email: itpartner@itakademia.sk, telefón: +421 55 234 1288

RNDr.  Róbert  Hajduk,  PhD.  email: itpartner@itakademia.sk, telefón: +421 55 234 1285

Taktiež sa môžete pozrieť na stránku Opýtajte sa, kde nájdete často kladené otázky s odpoveďami. Ak tam nenájdete potrebnú odpoveď, na konci sa nachádza formulár, ktorým nás kontaktujete.