Pandémia menila obsah a formy vzdelávania. Aktívne reagoval aj národný projekt, ktorý vzdeláva pre 21. storočie

Online prostredie a IT technológie sa stali v poslednom období asi jedným z  najskloňovanejších pojmov. Pandémia nového koronavírusu ukázala úplne iný pohľad na ich význam pre náš život. Koronakríza mnohé spomalila, mnohé však nezastavila. Ukážkou bolo aj úžasné nasadenie škôl, učiteľov, ale i žiakov a ich rodičov. Napriek zatvoreným školám, vyučovanie a vzdelávanie práve vďaka tomuto nasadeniu a online a IT prostrediu pokračovalo. Svojimi aktivitami poskytol výraznú pomoc aj národný projekt, ktorý má vo svojom názve výzvu … vzdelávanie pre 21. storočie.  

Neštandardné prerušenie školského vyučovania po 13. marci 2020 zvýraznilo potrebu meniť obsah a formy vzdelávania. Na vyhlásený mimoriadny stav spojený so šírením koronavírusu a potrebu nového spôsobu výučby zareagoval aj národný projekt IT Akadémia – vzdelávanie pre 21. storočie. Okamžite, po 18. marci 2020, sa projekt otvoril všetkým školám na Slovensku a sprístupnil, v rámci neho vytvorený, vzdelávací obsah. Začalo sa s masívnou profesionálnou podporou učiteľov pre dištančné vzdelávanie, s  využívaním inovatívnych metodík vytvorených v rámci národného projektu.

„K 30.6.2020 sme zrealizovali 247 otvorených webinárov pre učiteľov, ktorých sa zúčastnilo spolu  6 865 pedagógov z 209 stredných a 303 základných škôl zo všetkých krajov Slovenska,“ konkretizuje Dušan Šveda, gestor odborných aktivít národného projektu IT Akadémia – vzdelávanie pre 21. storočie.   

Negatívne dosahy, ktoré so sebou priniesol doteraz nepoznaný spôsob vzdelávania, pomáhali zmierniť aj dostupné inovatívne metodiky, študijné materiály pre 8 modulov ECDL, ale tiež archív webinárov pre učiteľov a rovnako archív popularizačných aktivít pre žiakov, ktorý zahŕňal prednášky z IT čajovní, takzvané Nobelovské prednášky a podobne. Na webovej stránke projektu zostávajú tieto archívy dostupné aj počas prázdnin. Využiť ich môžu tak  pedagógovia, ako aj rodičia a žiaci.

„Prezenčnú formu konzultácií napríklad aj k ECDL sme nahradili videokonferenciami. Dôležitosť jednotlivých prírodovedných a odborných predmetov a ich previazanie na oblasť IT sme študentom prezentovali napríklad formou online IT Čajovní s témami ako Cybersecurity v kocke či Nájdi povolanie svojich snov v technológiách,“ dopĺňa Šveda.

Súťaže PALMA a PALMA junior sú jednou z tradičných aktivít projektu. V mimoriadnej situácii sa realizovali postupové kolá podľa pôvodných pravidiel. Finálové kolo sa uskutočnilo on-line. Rovnako ako 15. ročník celoslovenskej súťaže Networking Academy Games 2020. Množstvo informácií o novinkách v sieťovom akademickom programe získali učitelia stredných a vysokých škôl aj na nedávnej konferencii NetAcad 2020. Opatrenia súvisiace so šírením nového koronavírusu preniesli aj ju do online prostredia.