Posun termínov!

Konferencia pre učiteľov základných škôl sa bude konať v zmenenom termíne od 1. – 3. októbra 2020 v Hoteli Atrium v Novom Smokovci vo Vysokých Tatrách. 

Konferencia IT v praxi sa bude konať v zmenenom termíne, o ktorom Vás budeme informovať.

Finálové kolo súťaže 3D tlač, RoboCup, RBA, IHra, Mamut sa presúva. Presný termín bude stanovený dodatočne.

Korešpondenčné matematické semináre prebiehajú bez zmien podľa pôvodných pravidiel. Preukazovanie realizácie prebieha rovnakou formou ako doteraz.

Realizácia súťaží PALMA a PALMA junior prebieha v prípade postupových kôl podľa pôvodných pravidiel. Finálové kolo bude realizované on-line podľa pravidiel, mimoriadny dodatok k organizačnému poriadku, ktoré budú účastníkom vopred zverejnené pred jeho konaním.Realizácia súťaže NAG prebehne podľa upravených pravidiel dištančne. Pravidlá, mimoriadny dodatok k organizačnému poriadku, budú zverejnené pred jej konaním.