Pomáhali chrániť zdravotníkov, aktuálne pomôžu učiteľom.

Bratislava, 19.5. 2020

Pomáhali chrániť zdravotníkov, aktuálne pomôžu učiteľom. Ochranné štíty sa vyrábajú a distribuujú aj prostredníctvom národného projektu.

Súčasná situácia ešte intenzívnejšie vyžaduje spoluprácu a prejavenie všeobecného záujmu. Národný projekt, ktorý pre skvalitnenie vzdelávania spája školy, ako takzvaných IT Akadémia partner, taktiež operatívne zareagoval. Školy, zapojené do projektu, distribúciou ochranných štítov pomáhali zdravotníkom, rovnakú pomocnú roku podávajú aktuálne kolegom – učiteľom.

„Vďaka školám a učiteľom zapojeným do národného projektu IT Akadémia – vzdelávanie pre 21. storočie sme spoločne počas pandémie COVID-19 rozdali zdravotníkom vrôznych okresoch Slovenska viac ako 2000 ochranných štítov,“ upresňuje pomoc Eva Kalužáková, manažér publicity národného projektu.

Ako doplnila, prostredníctvom 3D tlačiarní zakúpených v rámci vybavenia IT Science Laboratórií, školy vyrábali a ešte aj vyrábajú základ pre tento štít, do ktorého sa vkladá plexisklo. Číru fóliu – plexi – potrebnú k sfunkčneniu ochranného štítu darovalo pre školy občianske združenie AGNICOLI. Plexisklo sa narezalo v kreatívnej dielni Fablab, ktorá je organizačnou súčasťou Centra vedecko-technických informácií SR (CVTI SR). Následne sa priebežne zasielali poštou školám, ktoré o to požiadali.

V súvislosti s avizovaným otvorením škôl zareagovali aj pedagógovia. Žiadajú o dodanie ďalších plexiskiel. Tentokrát však na výrobu ochranných štítov pre zabezpečenie zdravia svojich kolegov učiteľov a rovnako tak žiakov.

„V pondelok 18.5. 2020 sme odoslali jednotlivým školám celkom 320 kusov plexi. Momentálne máme v CVTI SR k dispozícii posledné zásoby plexiskla z daru občianskeho združenia AGNICOLI. Z tohto dôvodu prijímame na adrese itakademia@itakademia.sk požiadavky na plexi do piatka 22.5. 2020. Po tomto termíne je potrebné zaobstarať plexisklo vo vlastnej réžii,“ uzatvára Kalužáková.

Tlač ochranných štítov na 3D tlačiarni bude po návrate detí do škôl mimoriadne cenným a ľudským príkladom prepojenia teórie s praxou. Národný projekt IT Akadémia – vzdelávanie pre 21. storočie vďaka svojím aktivitám realizuje žiadané prepojenie teórie s praxou predovšetkým na úrovni skvalitnenia vzdelávania v oblasti prírodovedných a technických predmetov. Cieľom je poskytnúť deťom a mladým také vzdelávanie, ktoré im umožní čo najvhodnejšie uplatnenie sa na pracovnom trhu.

Národný projekt IT Akadémia – vzdelávanie pre 21. realizuje CVTI SR v spolupráci s ďalšími partnerskými inštitúciami. Podrobné informácie sú dostupné na webovej stránke: http://itakademia.sk/