Vážení riaditelia a učitelia základných a stredných škôl,

spoločne sme rozbehli podporu pre digitálnu transformáciu vzdelávania – 19. novembra sa začalo vzdelávanie riaditeľov a digitálnych koordinátorov prvej skupiny. 
Do procesu digitálnej transformácie (do vzdelávania riaditeľov a digitálnych koordinátorov) sa prihlásilo 353 základných a stredných škôlNaša kapacita bola 400 základných a stredných škôl. Vzdelávanie je organizované v šiestich skupinách. Vzdelávací program Transformácia vzdelávania a školy pre digitálnu dobu vychádza z návrhu Programu digitálnej transformácie vzdelávania na Slovensku a Akčného plánu na roky 2021-2024. Tento dokument (výstup z nášho národného projektu), v kontexte európskych dokumentov, hlavne Akčného plánu digitálneho vzdelávania, charakterizuje “Školu digitálnej excelencie” (“digitálnu školu”), ktorá rozvíja digitálne kompetencie žiakov a učiteľov, efektívne využíva digitálne technológie pri komunikácii s komunitou aktérov vzdelávania, vo vyučovaní a aktívnom žiackom poznávaní, pri hodnotení a sebahodnotení. Kľúčovou časťou dokumentu je návrh opatrení pre akčné plány digitálnej transformácie na úrovni škôl a na národnej úrovni. Digitálna transformácia vzdelávania nie je cieľ, ale prostriedok na skvalitnenie vzdelávania.Vzdelávací program v rozsahu 25 hodín (inovačné vzdelávanie) sa realizuje kombinovanou formou – prezenčne/online a dištančne. Rozdelený je do štyroch modulov:

  1. Znaky digitálnej školy
  2. Digitálna škola ako komunita aktérov
  3. Digitálna škola ako aktívne vzdelávacie prostredie
  4. Podpora a koordinácia činnosti učiteľov pri transformácii vzdelávania

Program digitálnej transformácie vzdelávania môže realizovať každá škola na Slovensku. Digitálna transformácia je proces, v ktorom si na škole vyhodnotíte svoj aktuálny stav a stanovíte cieľovú úroveň, k dosiahnutiu ktorej Vás usmerníme a pomôžeme.

S pozdravom

Projektový tím NP IT Akadémia

Reakcie účastníkov vzdelávania

Ďakujem veľmi pekne, veľmi inšpiratívne. Teším sa na ďalšie.

 

Andrea Špiriaková

It akadémia
2020-11-23T17:02:50+01:00

Andrea Špiriaková

Ďakujem veľmi pekne, veľmi inšpiratívne. Teším sa na ďalšie.  
Ďakujem! Konečne sa črtá pokus o systém v tomto smere!

 

Bohuslav Ilavský

It akadémia
2020-11-23T17:07:36+01:00

Bohuslav Ilavský

Ďakujem! Konečne sa črtá pokus o systém v tomto smere!  
Ďakujem, myslím, že všetko bolo jasné... už len sa do toho pustiť 😊

 

Alexander Fecura

It akadémia
2020-11-23T17:09:52+01:00

Alexander Fecura

Ďakujem, myslím, že všetko bolo jasné... už len sa do toho pustiť 😊  
IT Akadémia začala správny smer, len treba v ňom pokračovať. Ďakujeme

 

Jana Šteňová

It akadémia
2020-11-23T17:10:43+01:00

Jana Šteňová

IT Akadémia začala správny smer, len treba v ňom pokračovať. Ďakujeme  
Ďakujem za inšpiráciu a nový pohľad na školu budúcnosti

 

PaedDr. Karovičová

It akadémia
2020-11-23T17:11:41+01:00

PaedDr. Karovičová

Ďakujem za inšpiráciu a nový pohľad na školu budúcnosti  
Ďakujem, je to pre nás veľká pomoc, veľa nového som sa dozvedela, webové portály, zdroje, filmy, obrazový materiál je pre nás veľmi dôležitý.

 

Mária Civáňová

It akadémia
2020-12-09T10:22:32+01:00

Mária Civáňová

Ďakujem, je to pre nás veľká pomoc, veľa nového som sa dozvedela, webové portály, zdroje, filmy, obrazový materiál je pre nás veľmi dôležitý.  
Ďakujem za zaujímavú prezentáciu.Ide z Vás nadšenie a to je super!

 

Štefan Krištín

It akadémia
2020-12-09T10:24:24+01:00

Štefan Krištín

Ďakujem za zaujímavú prezentáciu.Ide z Vás nadšenie a to je super!  
Ďakujem veľmi pekne, bolo to zaujímavé. Sme škola len s 1.stupňom, ale napriek tomu tieto aktivity v upravenej podobe sa dajú krásne pripraviť aj unás.

 

Adriana Puškášová

It akadémia
2020-12-09T10:25:50+01:00

Adriana Puškášová

Ďakujem veľmi pekne, bolo to zaujímavé. Sme škola len s 1.stupňom, ale napriek tomu tieto aktivity v upravenej podobe sa dajú krásne pripraviť aj unás.  
0
0
It akadémia