Vážení riaditelia a učitelia základných a stredných škôl,

rozbehli sme podporu pre digitálnu transformáciu vzdelávania – 19. novembra sa začalo vzdelávanie riaditeľov a digitálnych koordinátorov prvej skupiny –  65 základných a stredných škôl z celého Slovenska.
Do 20.11.2020 sa do procesu digitálnej transformácie (do vzdelávania riaditeľov a digitálnych koordinátorov) prihlásilo 272 základných a stredných škôl.Vzdelávanie organizujeme v šiestich, postupne začínajúcich skupinách. Po prihlásení budete zaradení do najbližšej skupiny. Naša kapacita je 400 základných a stredných škôl.Vzdelávací program Transformácia vzdelávania a školy pre digitálnu dobu vychádza z návrhu Programu digitálnej transformácie vzdelávania na Slovensku a Akčného plánu na roky 2021-2024. Tento dokument (výstup z nášho národného projektu), v kontexte európskych dokumentov, hlavne Akčného plánu digitálneho vzdelávania, charakterizuje “Školu digitálnej excelencie” (“digitálnu školu”), ktorá rozvíja digitálne kompetencie žiakov a učiteľov, efektívne využíva digitálne technológie pri komunikácii s komunitou aktérov vzdelávania, vo vyučovaní a aktívnom žiackom poznávaní, pri hodnotení a sebahodnotení. Kľúčovou časťou dokumentu je návrh opatrení pre akčné plány digitálnej transformácie na úrovni škôl a na národnej úrovni. Digitálna transformácia vzdelávania nie je cieľ, ale prostriedok na skvalitnenie vzdelávania.Vzdelávací program v rozsahu 25 hodín (inovačné vzdelávanie) sa realizuje kombinovanou formou – prezenčne/online a dištančne. Rozdelený je do štyroch modulov:

  1. Znaky digitálnej školy
  2. Digitálna škola ako komunita aktérov
  3. Digitálna škola ako aktívne vzdelávacie prostredie
  4. Podpora a koordinácia činnosti učiteľov pri transformácii vzdelávania

Program digitálnej transformácie vzdelávania môže realizovať každá škola na Slovensku. Digitálna transformácia je proces, v ktorom si na škole vyhodnotíte svoj aktuálny stav a stanovíte cieľovú úroveň, k dosiahnutiu ktorej Vás usmerníme a pomôžeme.
Pozývame Vás do spolupráce a v procese digitálnej transformácie Vám ponúkame našu profesionálnu podporu
. K tomu je potrebné do 30.novembra vyplniť dotazník – https://dotazniky.itakademia.sk/index.php/127932?lang=sk

S pozdravom

Projektový tím NP IT Akadémia

O zaradení do skupín, termíne a čase začiatku vzdelávania budú školy priebežne informované.

Reakcie účastníkov vzdelávania

Ďakujem veľmi pekne, veľmi inšpiratívne. Teším sa na ďalšie.

 

Andrea Špiriaková

It akadémia
2020-11-23T17:02:50+01:00

Andrea Špiriaková

Ďakujem veľmi pekne, veľmi inšpiratívne. Teším sa na ďalšie.  
Ďakujem! Konečne sa črtá pokus o systém v tomto smere!

 

Bohuslav Ilavský

It akadémia
2020-11-23T17:07:36+01:00

Bohuslav Ilavský

Ďakujem! Konečne sa črtá pokus o systém v tomto smere!  
Ďakujem, myslím, že všetko bolo jasné... už len sa do toho pustiť 😊

 

Alexander Fecura

It akadémia
2020-11-23T17:09:52+01:00

Alexander Fecura

Ďakujem, myslím, že všetko bolo jasné... už len sa do toho pustiť 😊  
IT Akadémia začala správny smer, len treba v ňom pokračovať. Ďakujeme

 

Jana Šteňová

It akadémia
2020-11-23T17:10:43+01:00

Jana Šteňová

IT Akadémia začala správny smer, len treba v ňom pokračovať. Ďakujeme  
Ďakujem za inšpiráciu a nový pohľad na školu budúcnosti

 

PaedDr. Karovičová

It akadémia
2020-11-23T17:11:41+01:00

PaedDr. Karovičová

Ďakujem za inšpiráciu a nový pohľad na školu budúcnosti  
0
0
It akadémia