Letné sústredenie talentovanej mládeže

Letné sústredenie talentovanej mládeže je sústredenie pre dievčatá a chlapcov, ktorí majú záujem o robotiku, elektroniku a programovanie. Sústredenie bude realizované vo vybranom rekreačnom zariadení na Slovensku. V rámci sústredenia žiaci absolvujú aktivity v oblasti nahrávania videa, spracovanie zvuku a obrazu, titulkovania a výroby vlastného filmu, programovanie a tvorba web stránok, výroba a programovanie robotov zo súčiastok Lega.

Letné sústredenie talentovanej mládeže 2019

Letné sústredenie talentovanej mládeže 20198

Letné sústredenie talentovanej mládeže 2019

Miesto Cieľová skupina Počet účastníkov Termín Prihlasovanie
žiaci základných a stredných škôl vo veku od 12 do 17 rokov (vrátane)
40
7.7-21.7.2019

Letné sústredenie talentovanej mládeže 2018

Miesto Cieľová skupina Počet účastníkov Termín Prihlasovanie
Čremošné (Turčianske Teplice)
žiaci základných a stredných škôl vo veku od 12 do 17 rokov (vrátane)
40
18.8-1.9.2018