Tábor Danišovce

Tábor bude zameraný na zážitkové aktivity a hry so zameraním do prírodných vied, matematiky a IT. Aktivity, aj keď budú prebiehať zážitkovo, budú smerované k rozvoju algoritmických zručností, podpory prírodných vied a matematiky. Okrem zážitkových aktivít tábor bude obsahovať prednášky na rôzne aplikácie IT v prírodných vedách, aplikácii prírodných vied a jej popularizáciu. Tábor bude primárne určený žiakom 7. až 9. ročníka ZŠ. Tábor trvá 7 dní/6 nocí a bude sa konať raz ročne vo vybranom rekreačnom zariadení. Odbornú časť tvoria prednášky, súťaže s prírodovedným, matematickým a informatickým zameraním s cieľom zaujať účastníkov táborov k zapojeniu sa do prírodovedných aktivít projekte a na rozvoj ich talentu. Výber účastníkov tábora 20 žiakov ročne prebehne s dôrazom na celoslovenské zastúpenie účasti z partnerských škôl spomedzi prihlásených záujemcov.

Pokyny pre účastníkov 

Kritéria výberu

Tábor Danišovce 2021

Miesto Cieľová skupina Počet účastníkov Termín Prihlasovanie
žiaci 7. – 9. ročníka základných škôl, sekunda - kvarta 8-ročného gymnázia v školskom roku 2019/2020
36
21.8.2021 - 27.8.2021

Tábor Danišovce 2020

Miesto Cieľová skupina Počet účastníkov Termín Prihlasovanie
žiaci 7. – 9. ročníka základných škôl, sekunda - kvarta 8-ročného gymnázia v školskom roku 2019/2020, mimo žiakov z Bratislavského kraja.
36
16. – 22.08.2020

Tábor Danišovce 2019

Miesto Cieľová skupina Počet účastníkov Termín Prihlasovanie
Žiaci 7. – 9. základných škôl
36
18. – 24.08.2019

Smart Tábor 2019 – Danišovce, 18. – 24. 08. 2019

Tábor Danišovce 2018

Miesto Cieľová skupina Počet účastníkov Termín Prihlasovanie
Žiaci 7. – 9. základných škôl
35
19. – 25.08.2018

Smart Tábor 2019 – Danišovce, 19. – 25. 08. 2018