Krúžky

V rámci projektu chceme vytvoriť koncept informatických krúžkov, ktorý bude zameraný na niektorú z populárnych oblastí informatiky a  jej aplikácii v  matematike, technických a prírodných vedách. Zameranie krúžkov bude smerované do IT, programovania robotov, programovania mobilných a iných aplikácií, elektroniku. Taktiež časť krúžkov bude zameraná na 3D modelovanie objektov vo voľne dostupnom softvéri ako aj na aplikáciu IT do matematiky, prírodných a technických vied s využitím IT Science Lab. Témy krúžkov v jednotlivých lokalitách budú prispôsobované aktuálnemu záujmu. Ich obsah bude prehodnocovaný počas jednotlivých rokov projektu. Krúžky budú organizované pre žiakov základných a stredných škôl zo Slovenska s výnimkou Bratislavského kraja ako podpora pri rozvoji štúdia informatiky a tvorby informatických tried na stredných školách.

Pravidlá pre výber účastníkov krúžkov: tu

Krúžok Organizátor Cieľová skupina Miesto konania termín konania Kapacita Informácie Prihláška Termín prihlasovania
Matematický krúžok – IT to v matematike dáš UPJŠ žiaci základných škôl Komunitné centrum, Krčméryho 2, Luník 9, Košice od 19.11.2018, pondelok v čase od 13.30 do 15.00 10 žiakov Informácie o krúžku Prihláška do 18. 11. 2019 do 20.00
IT klub – Roboty Lego Mindstorm Partnerská škola žiaci 4. – 9. ročníka SZŠ Kechnec 13 SZŠ Kechnec 13 od 24.10.2018 (každá druhá streda – 7.11.,21.11., 5.12.,19.12., 9.1., 23.1……) 14.00 – 16:00 16 žiakov Informácie o krúžku do 17. 10. 2018 u riaditeľky školy
3D modelovanie a 3D tlač Partnerská škola žiaci základných škôl Základná škola s materskou školou
Okoličianska 404/8C, 03104 Liptovský Mikuláš
od 24.10.2018, streda v čase od 13:15 do 14:45 17 žiakov Informácie o krúžku do 19.10.2018
3D modelovanie a 3D tlač Partnerská škola žiaci základných škôl Základná škola
Bystrická cesta 14, 03401 Ružomberok
od 15.10.2018, pondelok v čase od 14:30 do 16:00 15 žiakov Informácie o krúžku do 05.10.2018
Krúžok programovania v Scratch ŠVS Piešťany pre partnerskú školu žiaci 6. – 7. ročníka ZŠ Moravany nad Váhom ŠVS Piešťany od 04.10.2018, streda v čase od 15.00 do 16.30 15 žiakov Informácie o krúžku do 26.10.2018 2018
3D tlač Partnerská škola žiaci 5. – 9. ročníka ZŠ ZŠ s MŠ, Rakovec nad Ondavou 2 od 08.10.2018, pondelok v čase od 13:15 do 14:45 13 žiakov Informácie o krúžku do 1. 10. 2018
Krúžok programovania v Scratch CVTI SR-ŠVS Banská Bystrica žiaci 3. až 6. ročníka základných škôl mimo žiakov z Bratislavského kraja  CVTI SR-ŠVS Banská Bystrica, Tajovského 25 od 6. 11. 2018 (streda) v čase od 14:00 do 15:30 hodiny 12 žiakov Informácie o krúžku Prihláška do 26.10.2018 do 20.00
Krúžok algoritmizácie a programovania UMB žiaci 1. – 4. ročníka gymnázia a SPŠ v školskom roku 2018/2019, mimo žiakov z Bratislavského kraja budova Fakulty prírodných vied UMB, Tajovského 40, Banská Bystrica od 9.10.2018, utorky v čase od 15.00 do 16.30 12 žiakov Informácie o krúžku Prihláška do 5.10.2018 do 20.00
Informatický krúžok UMB 2 UMB žiaci 3. – 9. ročníka základných škôl, príma – kvarta 8-ročného gymnázia v školskom roku 2018/2019, mimo žiakov z Bratislavského kraja priestory Katedry informatiky FPV UMB, miestnosť 137 od 4.10.2018, štvrtok v čase od 14.30 do 16.00 25 žiakov Informácie o krúžku Prihláška do 1.10.2018 do 20.00
Informatický krúžok UMB 1 UMB žiaci 3. – 9. ročníka základných škôl, príma – kvarta 8-ročného gymnázia v školskom roku 2018/2019, mimo žiakov z Bratislavského kraja priestory Katedry informatiky FPV UMB, miestnosť 137 od 3.10.2018, štvrtok v čase od 14.30 do 16.00 25 žiakov Informácie o krúžku Prihláška do 1.10.2018 do 20.00
Programovanie mobilných aplikácií UKF žiaci 9. ročníka základných škôl – 3. ročníka stredných škôl v školskom roku 2018/2019, mimo žiakov z Bratislavského kraja. Katedra informatiky, Univerzita Konštantína Filozofa, Tr. A. Hlinku 1, Nitra, miestnosť THB-114 (hlavná budova, blok B od 10.10.2018, streda v čase od 14.45 do 16.15 15-20 žiakov Informácie o krúžku Prihláška do 18.10.2018 do 20.00
Programovanie ako ho nepoznáme UKF žiaci 5. – 9. ročníka základných škôl, príma – kvarta 8-ročného gymnázia v školskom roku 2018/2019, mimo žiakov z Bratislavského kraja. Katedra informatiky, Univerzita Konštantína Filozofa, Tr. A. Hlinku 1, Nitra, miestnosť THB-114 (hlavná budova, blok B) od 9.10.2018, utorok v čase od 14.30 do 16.00 15-20 žiakov Informácie o krúžku Prihláška do 18.10.2018 do 20.00
Krúžok robotiky UPJŠ žiaci 5. – 9. ročníka základných škôl, príma – kvarta 8-ročného gymnázia v školskom roku 2018/2019, mimo žiakov z Bratislavského kraja. areál Kasárni/Kulturparku, Kukučínova 2, Košice, budova Bravo,
miestnosť 3.08
od 26.9.2018, streda v čase od 15.00 do 16.30 12 žiakov Informácie o krúžku Prihláška do 21. 9. 2018 do 20.00
Internetový krúžok Partnerská škola žiaci 5. – 6. ročníka ZŠ Bernolákova ZŠ Bernolákova 16, Košice od 03.10.2018, streda v čase od 14.00 do 15.30 15 žiakov Informácie o krúžku do 26. 9. 2018

 

Koordinátor pre popularizačné podujatia:
RNDr.  Róbert  Hajduk,  PhD.  email: popularizacia@itakademia.sk, telefón: +421055 234 1285

Krúžky realizované v šk.roku 2017/2018

Krúžok Cieľová skupina Miesto konania termín konania
Krúžok programovania v Scratch žiaci 5. – 6. ročníka základných škôl, príma – tercia 8-ročného gymnázia Základná škola, Okružná 17, Michalovce marec 2018
Krúžok 3D tlač Žiaci ZŠ CVTI SR-ŠVS Banská Bystrica marec 2018
Krúžok 3D tlač Žiaci základných škôl, príma – tercia 8-ročného gymnázia CVTI SR-ŠVS Piešťany apríl 2018
Krúžok robotiky Žiaci ZŠ Košice, aréal kasárni (Kulturpark) september 2017