Krúžok Organizátor Cieľová skupina Miesto konania termín konania Kapacita Informácie Prihláška Termín prihlasovania
Programovanie BBC micro:bit UKF žiaci 5. – 9. ročníka základných škôl, príma – kvarta 8-ročného gymnázia v školskom roku 2018/2019, mimo žiakov z Bratislavského kraja Katedra informatiky, Univerzita Konštantína Filozofa, Tr. A. Hlinku 1, Nitra, miestnosť THS-025 (hlavná budova, blok B) od 1.10.2019, streda v čase od 14.30 do 16.00 15-20 Informácie Prihláška do 6. 10. 2019 do 20.00
6Minecraft Education UKF žiaci 2. stupňa základných škôl v školskom roku 2019/2020, mimo žiakov z Bratislavského kraja Katedra informatiky, Univerzita Konštantína Filozofa, Tr. A. Hlinku 1, Nitra, miestnosť THB-110 (hlavná budova, blok S) od 2.10.2019, utorok v čase od 14.45 do 16.15 15-20 Informácie Prihláška do 6. 10. 2019 do 20.00
Java v kocke UKF žiaci 9. ročníka základných škôl – 4. ročníka stredných škôl v školskom roku 2019/2020, mimo žiakov z Bratislavského kraja Katedra informatiky, Univerzita Konštantína Filozofa, Tr. A. Hlinku 1, Nitra, miestnosť THB-114 (hlavná budova, blok B) od 1.10.2019, utorok v čase od 14.45 do 16.15 15-20 Informácie Prihláška do 6. 10. 2019 do 20.00
Programovanie mobilných aplikácií UKF žiaci 9. ročníka základných škôl – 4. ročníka stredných škôl v školskom roku 2019/2020, mimo žiakov z Bratislavského kraja Katedra informatiky, Univerzita Konštantína Filozofa, Tr. A. Hlinku 1, Nitra, miestnosť THB-114 (hlavná budova, blok B) od 2.10.2019, utorok v čase od 14.45 do 16.15 15-20 Informácie Prihláška do 6. 10. 2019 do 20.00