Krúžky ŠVS

Krúžok Organizátor Cieľová skupina Miesto konania termín konania Kapacita Informácie Prihláška Termín prihlasovania
3D TLAČ 2 CVTI SR-ŠVS Banská Bystrica žiaci 5-9. ročníka základných škôl, sekunda- kvarta 8.ročného gymnázia v školskom roku 2019/2021 CVTI SR-ŠVS Banská Bystrica, Tajovského 27 2.12-28.1.2020 12 Informácie o krúžku Prihláška 16.9-27.10.2019
3D TLAČ 3 CVTI SR-ŠVS Banská Bystrica žiaci 5-9. ročníka základných škôl, sekunda- kvarta 8.ročného gymnázia v školskom roku 2019/2022 CVTI SR-ŠVS Banská Bystrica, Tajovského 28 4.2-24.3.2020 12 Informácie o krúžku Prihláška 16.9-28.1.2020
3D TLAČ 4 CVTI SR-ŠVS Banská Bystrica žiaci 5-9. ročníka základných škôl, sekunda- kvarta 8.ročného gymnázia v školskom roku 2019/2023 CVTI SR-ŠVS Banská Bystrica, Tajovského 29 31.3-26.05.2020 12 Informácie o krúžku Prihláška 16.9-24.03.2020
Robotika 2 CVTI SR-ŠVS Banská Bystrica žiaci 3. až 7. ročníka základných škôl. CVTI SR-ŠVS Banská Bystrica, Tajovského 25 od 12.12-6.2.2020 štvrtky v čase od 14:00-15.30 12 Informácie o krúžku Prihláška 13.9-10.12.2019
Robotika 3 CVTI SR-ŠVS Banská Bystrica žiaci 3. až 7. ročníka základných škôl. CVTI SR-ŠVS Banská Bystrica, Tajovského 25 13.2.-31.03.2020 12 Informácie o krúžku Prihláška 13.9-6.2.2020
Robotika 4 CVTI SR-ŠVS Banská Bystrica žiaci 3. až 7. ročníka základných škôl. CVTI SR-ŠVS Banská Bystrica, Tajovského 25 2.4-12.5.2020 12 Informácie o krúžku Prihláška 13.9-26.3.2020
Web 3 CVTI SR-ŠVS Banská Bystrica žiaci 4. až 9. ročníka základných škôl. CVTI SR-ŠVS Banská Bystrica, Tajovského 25 5.2-8.4.2020 12 Informácie o krúžku Prihláška 13.9.2019-30.1.2020
Web 4 CVTI SR-ŠVS Banská Bystrica žiaci 4. až 9. ročníka základných škôl. CVTI SR-ŠVS Banská Bystrica, Tajovského 25 15.4-20.5.2020 12 Informácie o krúžku Prihláška 13.9.2019-8.4.2020