Počas projektu boli zrealizované nasledovné krúžky.

Krúžky realizované v šk.roku 2018/2019

Krúžok Organizátor Cieľová skupina Miesto konania termín konania
TVORBA WEBSTRÁNOK UPJŠ žiaci stredných škôl a 8.-9. ročník ZŠ (+ ekvivalent 8. ročných gymnázií) RB0A1 – Moyzesova 11 Košice pondelky 16:00 – 18:00 (od 4.2.2019 do 24.6.2019)
IT klub – Roboty Lego Mindstorm Partnerská škola žiaci 4. – 9. ročníka SZŠ Kechnec 13 SZŠ Kechnec 13 od 24.10.2018 (každá druhá streda – 7.11.,21.11., 5.12.,19.12., 9.1., 23.1……) 14.00 – 16:00
3D modelovanie a 3D tlač Partnerská škola žiaci základných škôl Základná škola s materskou školou
Okoličianska 404/8C, 03104 Liptovský Mikuláš
od 24.10.2018, streda v čase od 13:15 do 14:45
3D modelovanie a 3D tlač Partnerská škola žiaci základných škôl Základná škola
Bystrická cesta 14, 03401 Ružomberok
od 15.10.2018, pondelok v čase od 14:30 do 16:00
Krúžok programovania v Scratch ŠVS Piešťany pre partnerskú školu žiaci 6. – 7. ročníka ZŠ Moravany nad Váhom ŠVS Piešťany od 04.10.2018, streda v čase od 15.00 do 16.30
3D tlač Partnerská škola žiaci 5. – 9. ročníka ZŠ ZŠ s MŠ, Rakovec nad Ondavou 2 od 08.10.2018, pondelok v čase od 13:15 do 14:45
Krúžok programovania v Scratch CVTI SR-ŠVS Banská Bystrica žiaci 3. až 6. ročníka základných škôl mimo žiakov z Bratislavského kraja  CVTI SR-ŠVS Banská Bystrica, Tajovského 25 od 6. 11. 2018 (streda) v čase od 14:00 do 15:30 hodiny
Krúžok algoritmizácie a programovania UMB žiaci 1. – 4. ročníka gymnázia a SPŠ v školskom roku 2018/2019, mimo žiakov z Bratislavského kraja budova Fakulty prírodných vied UMB, Tajovského 40, Banská Bystrica od 9.10.2018, utorky v čase od 15.00 do 16.30
Informatický krúžok UMB 2 UMB žiaci 3. – 9. ročníka základných škôl, príma – kvarta 8-ročného gymnázia v školskom roku 2018/2019, mimo žiakov z Bratislavského kraja priestory Katedry informatiky FPV UMB, miestnosť 137 od 4.10.2018, štvrtok v čase od 14.30 do 16.00
Informatický krúžok UMB 1 UMB žiaci 3. – 9. ročníka základných škôl, príma – kvarta 8-ročného gymnázia v školskom roku 2018/2019, mimo žiakov z Bratislavského kraja priestory Katedry informatiky FPV UMB, miestnosť 137 od 3.10.2018, štvrtok v čase od 14.30 do 16.00
Programovanie mobilných aplikácií UKF žiaci 9. ročníka základných škôl – 3. ročníka stredných škôl v školskom roku 2018/2019, mimo žiakov z Bratislavského kraja. Katedra informatiky, Univerzita Konštantína Filozofa, Tr. A. Hlinku 1, Nitra, miestnosť THB-114 (hlavná budova, blok B od 10.10.2018, streda v čase od 14.45 do 16.15
Programovanie ako ho nepoznáme UKF žiaci 5. – 9. ročníka základných škôl, príma – kvarta 8-ročného gymnázia v školskom roku 2018/2019, mimo žiakov z Bratislavského kraja. Katedra informatiky, Univerzita Konštantína Filozofa, Tr. A. Hlinku 1, Nitra, miestnosť THB-114 (hlavná budova, blok B) od 9.10.2018, utorok v čase od 14.30 do 16.00
Krúžok robotiky UPJŠ žiaci 5. – 9. ročníka základných škôl, príma – kvarta 8-ročného gymnázia v školskom roku 2018/2019, mimo žiakov z Bratislavského kraja. areál Kasárni/Kulturparku, Kukučínova 2, Košice, budova Bravo,
miestnosť 3.08
od 26.9.2018, streda v čase od 15.00 do 16.30
Internetový krúžok Partnerská škola žiaci 5. – 6. ročníka ZŠ Bernolákova ZŠ Bernolákova 16, Košice od 03.10.2018, streda v čase od 14.00 do 15.30

 

Krúžky realizované v šk.roku 2017/2018

Krúžok Cieľová skupina Miesto konania termín konania
Krúžok programovania v Scratch žiaci 5. – 6. ročníka základných škôl, príma – tercia 8-ročného gymnázia Základná škola, Okružná 17, Michalovce marec 2018
Krúžok 3D tlač Žiaci ZŠ CVTI SR-ŠVS Banská Bystrica marec 2018
Krúžok 3D tlač Žiaci základných škôl, príma – tercia 8-ročného gymnázia CVTI SR-ŠVS Piešťany apríl 2018
Krúžok robotiky Žiaci ZŠ Košice, aréal kasárni (Kulturpark) september 2017