Krúžky

V rámci projektu chceme vytvoriť koncept informatických krúžkov, ktorý bude zameraný na niektorú z populárnych oblastí informatiky a  jej aplikácii v  matematike, technických a prírodných vedách. Zameranie krúžkov bude smerované do IT, programovania robotov, programovania mobilných a iných aplikácií, elektroniku. Taktiež časť krúžkov bude zameraná na 3D modelovanie objektov vo voľne dostupnom softvéri ako aj na aplikáciu IT do matematiky, prírodných a technických vied s využitím IT Science Lab. Témy krúžkov v jednotlivých lokalitách budú prispôsobované aktuálnemu záujmu. Ich obsah bude prehodnocovaný počas jednotlivých rokov projektu. Krúžky budú organizované pre žiakov základných a stredných škôl zo Slovenska s výnimkou Bratislavského kraja ako podpora pri rozvoji štúdia informatiky a tvorby informatických tried na stredných školách.

Pravidlá pre výber účastníkov krúžkov: tu

Archív krúžkov,ktoré sa uskutočnili počas projektu nájdete na http://itakademia.sk/kruzky-archiv/.

 

AKTUÁLNA PONUKA (školský rok 2019/2020)

krúžky organizované:

UPJŠ

UKF

UMB

UNIZA

TUKE

ŠVS

Partnerské ZŠ

Partnerské SŠ

Koordinátor pre popularizačné podujatia:
Mgr. Mária Babinčáková, email: popularizacia@itakademia.sk, telefón: +421055 234 1285