Krúžky

V rámci projektu chceme vytvoriť koncept informatických krúžkov, ktorý bude zameraný na niektorú z populárnych oblastí informatiky a  jej aplikácii v  matematike, technických a prírodných vedách. Zameranie krúžkov bude smerované do IT, programovania robotov, programovania mobilných a iných aplikácií, elektroniku. Taktiež časť krúžkov bude zameraná na 3D modelovanie objektov vo voľne dostupnom softvéri ako aj na aplikáciu IT do matematiky, prírodných a technických vied s využitím IT Science Lab. Témy krúžkov v jednotlivých lokalitách budú prispôsobované aktuálnemu záujmu. Ich obsah bude prehodnocovaný počas jednotlivých rokov projektu. Krúžky budú organizované pre žiakov základných a stredných škôl zo Slovenska s výnimkou Bratislavského kraja ako podpora pri rozvoji štúdia informatiky a tvorby informatických tried na stredných školách.Pravidlá pre výber účastníkov krúžkov: tu Archív krúžkov,ktoré sa uskutočnili počas projektu nájdete na http://itakademia.sk/kruzky-archiv/. Kontaktná osoba: Mgr. Mária Babinčáková, 
email:
popularizacia@itakademia.sk,
telefón: +421 55 234 1285;
mobil: +421 905 275 364

Aktuálna ponuka krúžkov

Tuke
ŠVS
PARTNERSKÉ ZŠ
PARTNERSKÉ SŠ