Jednodňové matematické semináre

Matematické súťaže v riešení úloh pre ZŠ a SŠ sú súťaže určené pre 4-5 členné družstvá zložené z členov z rovnakej školy. Úlohy sú vhodnou prípravou na riešenie úloh prostredníctvom počítača pri rôznych programátorských súťažiach. Netradičný formát súťaží je pridanou hodnotou pri popularizácii a zvyšovanie záujmu o matematiku a informatiku. Súťaže prebiehajú v tímoch zložených zo žiakov rovnakej školy. Formát je rozličný v závislosti od vekového zloženia súťažiacich. Súťaže sú otvorené účasti tímov z celého Slovenska.

V projekte budú realizované tri jednodňové matematické semináre:

Súťaž Cieľová skupina Web Termín Prihláška
Mamut žiaci 4. – 6. ročníka základných škôl https://malynar.strom.sk/sk/mamut/ 29.5.2020 Prihláška
Pozvánka s pravidlami
Pokyny pre prihlásenie na súťaž
Lomihlav žiaci 7. – 9. ročníka základných škôl https://matik.strom.sk/sk/lomihlav/ 29.11.2019 Prihláška
Pozvánka s pravidlami
Pokyny pre prihlásenie na súťaž
Matboj žiaci stredných škôl a príslušných ročníkov viacročných gymnázií, https://seminar.strom.sk/sk/matboj/ 25.10.2019 Prihláška
Pozvánka s pravidlami
Pokyny pre prihlásenie na súťaž

 

Súťaž Cieľová skupina Web Termín Prihláška
Mamut žiaci 4. – 6. ročníka základných škôl https://malynar.strom.sk/sk/mamut/ 31.5.2019 Prihláška
Pozvánka s pravidlami
Pokyny pre prihlásenie na súťaž
Lomihlav žiaci 7. – 9. ročníka základných škôl https://matik.strom.sk/sk/lomihlav/ 30.11.2018 Prihláška
Pozvánka s pravidlami
Pokyny pre prihlásenie na súťaž
Matboj žiaci stredných škôl a príslušných ročníkov viacročných gymnázií, https://seminar.strom.sk/sk/matboj/ 26.10.2018 Prihláška
Pozvánka s pravidlami
Pokyny pre prihlásenie na súťaž

 

MAMUT je tímová súťaž žiakov 4. až 6. ročníka základných škôl, respektíve žiakov prímy osemročných gymnázií. Žiaci súťažia v päťčlenných alebo štvorčlenných tímoch. Všetci členovia tímu sú žiakmi rovnakej školy.

Súťažiaci v tíme riešia matematické úlohy, ktorých výsledkom je väčšinou nejaké číslo, takzvaným štafetovým spôsobom. Akonáhle tím dôjde k záveru, že ich výsledok je správny, vyšle jedného zástupcu s výsledkom napísaným na zadaní príslušnej úlohy za opravovateľom, kde výsledok predloží na kontrolu. Ak je predložené riešenie správne, opravovateľ zreteľne označí zadanie úlohy svojou značkou. Za odovzdanú úlohu obdrží tím novú úlohu, a to až do vyčerpania pripravených úloh. Celkový počet úloh bude upresnený pred začiatkom súťaže.

Okrem matematických úloh žiaci môžu počas súťaže absolvovať aj 3 športové úlohy, ktoré sú vyhlasované po 30, 60 a 90 minútach od začiatku súťaže. Za splnenie každej športovej úlohy získajú súťažiaci 1 príklad navyše.

Lomihlav je súťaž štvorčlenných družstiev žiakov siedmeho až deviateho ročníka alebo sekundy až kvarty reprezentujúcich svoju školu. Ich úlohou je čo najlepšie vyriešiť 20 matematických úloh, 5 hlavolamov a 5 hádaniek. Na vyrovnanie rozdielov medzi súťažiacimi bude každé družstvo bonifikované v závislosti od ročníka súťažiacich.

MATBOJ je matematická súťaž pre žiakov stredných škôl a príslušných ročníkov viacročných gymnázií. Súťaže sa môžu zúčastniť štvorčlenné družstvá zložené zo žiakov stredných škôl, respektíve odpovedajúcich tried viacročných gymnázií. Všetci členovia družstva musia byť z rovnakej školy. Súťaž pozostáva z riešenia matematických úloh, ktoré súťažiaci dostanú v troch sériách po dvanásť úloh, pričom na každú sériu majú 30 minút. Na vyrovnanie rozdielov medzi súťažiacimi bude každé družstvo bonifikované v závislosti od ročníka súťažiacich.
Kontaktná osoba:

RNDr. Róbert Hajduk, PhD. sutaze@itakademia.sk, telefón: +421055 234 1285