Zaujímavosti z IT Akadémie

V rámci aktivít národného projektu IT Akadémia, do ktorého sú zapojení žiaci a pedagogickí zamestnanci na Bystrickej ceste, sa realizoval...
Read More

Vedecký Jarmok

Viac na : http://www.rtvs.sk/televizia/archiv/13982/150762#1563
Read More
Vedecký Jarmok

Gymnázium Pavla Horova sa raduje: Podarilo sa mu získať technologické vychytávky

Gymnázium Pavla Horova v Michalovciach sa môže radovať. Tejto známej škole sa podarilo získať viaceré technologické vychytávky aj vďaka projektu...
Read More

Sekunda v IT Akadémii

Overovanie metodík na Gymnázium, Golianova 68, Nitra.  Viac na http://gymgolnr.sk/inf/author/zaujec/
Read More

(VIDEO) IT Akadémia počas leta hľadala nové talent

IT znalosti mnohých detí sa končia pri sociálnych sieťach, no nájdu sa aj také, ktoré sa moderným technológiam chcú venovať...
Read More

Neformálne vzdelávania riaditeľov základných a stredných škôl

Na stretnutí riaditelia ocenili predstavený model inovácie prírodných, technických predmetov a informatiky s bádateľsky orientovaným prístupom. Bratislava 23. februára (SkolskyServis.sk)...
Read More

Aktivity IT Akadémie v RTVS

O možnosti získať certifikát ECo-C® a ECDL bezplatne prostredníctvom národného projektu IT Akadémia – vzdelávanie pre 21. storočie, používať a...
Read More

Rozbaľovanie IT Science Labov – pred Vianocami 2018

Základným a stredným školám dodávame IT Science Lab na základe získaných bodov podľa dotazníkov (v abecednom poradí ), ktorý bol...
Read More

Učitelia zdokonaľovali svoje digitálne zručnosti. Získali medzinárodný certifikát

Prví učitelia, ktorí úspešne absolvovali certifikované skúšky podľa štandardov ECDL už majú v rukách svoje „Európske vodičské preukazy na počítač.“ Tento...
Read More

Matematika, Fyzika či Biológia po novom

Učitelia Matematiky, Fyziky, Biológie či ďalších predmetov majú k dispozícii inovatívne metodiky výučby. U žiakov základných škôl sa zisťovala bádateľská...
Read More
Matematika, Fyzika či Biológia po novom

Na čom pracujeme / súvisiace informácie

Profily IT Akadémia partnerov

Kontakty
Západné a stredné Slovensko
Andrej Bederka
0905 606 620
Východné Slovensko
Zuzana Kravecová
0948 956 466