IT v praxi konferencia pre žiakov partnerských škôl 2020

Inovácie a napredovanie v IT sektore a jeho prepojenie s praxou a prírodnými vedami sa stále posúva míľovými krokmi. Viacero študentov stredných škôl už počas štúdia pracuje na projektoch, v ktorých hlavnú rolu hrá informatika, IKT a ich prepojenie s praxou. Na konferencii budú paralelne prebiehať odborné sekcie zamerané na prírodné vedy, informatiku a matematiku, v ktorých účastníci budú môcť prezentovať výsledky svojich projektov. Jednotlivé sekcie budú vedené odborníkmi z partnerských univerzít resp. zástupcami z IT firiem. Počas realizácie projektu sa uskutočnia 2 konferencie s účasťou cca 60 žiakov na každej konferencii. Účastníkom konferencie budú hradené cestovné náhrady.
Konferencia sa uskutočnila dňa 28.10.2020 v online prostredí Microsoft Teams na odkaze http://bit.ly/konferencia_it_v_praxi

Program konferencie: Informácie o projekte
13:00 – 13:15
Otvorenie IT v Praxi
Privítanie
Prezentácia zámeru konferencie
13:15 – 13:35
Prezentácia tím „Matúš Jurko“
13:35 – 13:55
Prezentácia tím „MaRViT“
13:55 – 14:15
Prezentácia tím „あさねぼう“
14:15 – 14:35
Prezentácia tím „DreamCatcher“
14:35 – 14:55
Prezentácia tím „Šrobárka“
14:55 – 15:15
Popularizačná prednáška
15:15 – 16:00
Prestávka
16:00
Vyhodnotenie

Časový harmonogram:

  • Do 12.1.2020 – formou krátkej anotácie prihlásiť svoju myšlienku na konferenciu.    
  • Do 15.01.2020 – priradenie osobného konzultanta z prostredia firmy, respektíve univerzity
  • Do marca 2020 práca na projekte
  • 27.10-28.10.2020 – Konferencia IT v praxi v Košiciach

Kontakt:
Mgr.Mária Babinčáková
e-mail: itvpraxi@cvtisr.sk
Telefón: 055 / 23 412 85