IT čajovňa

V rámci prednášok (IT čajovní) chceme poskytovať priestor prednášajúcim k tomu, aby ukázali dôležitosť jednotlivých prírodovedných a odborných predmetov a ich previazanie na IT a potrebu akejsi všeobecnej rozhľadenosti v jednotlivých disciplínach a jej význam pri budúcom štúdiu. „IT čajovne“ budú organizované na pôde jednotlivých partnerských univerzít. Pôjde o jednu 1-2 hodinovú prevažne prednášku s diskusiou. Primárne bude určená pre žiakov stredných škôl. Prednášky budú nahrávané a využitím archívu sprístupňované aj školám, ktoré sa z časových, ale i vzdialenostných dôvodov sa nebudú môcť prednášok zúčastňovať osobne. Spolu sa uskutoční minimálne 40 IT čajovní a časť z nich chceme venovať aj priamo uplatneniu žien v IT.

Upozornenie !!!

Z dôvodu kolízie termínu s akciou ProEduco sa IT čajovňa Duálne vzdelávanie a využite SAPu vo svete (5.12.2018)  presúva na JANUÁR 2019. Presný termín oznámime čo najskôr. Viac informácii v prílohe .Za pochopenie ďakujeme.

Názov Cieľová skupina Miesto konania Termín Link na živé vysielanie Link na archív Prihlasovanie Informácie
Duálne vzdelávanie a využite SAPu vo svete široká verejnosť UPJŠ, Moyzesova 11, Košice (Aula prof. Prasličku RB0A5) Január 2019 live prenos prenos z archívu Prihláška informácie
Google vs StartUp život (Čo treba obetovať pre úspech?) široká verejnosť FRI, Žilina 26.11.2018 live prenos prenos z archívu Prihláška
Jedno zviera, veľa možností – úloha laboratórneho potkana na univerzite. široká verejnosť UPJŠ, Košice 20.6.2018 live prenos prenos z archívu Prihláška
Informatika na zemi, vo vesmíre a v roboautách široká verejnosť UNIZA, Žilina 18.5.2018 live prenos prenos z archívu Prihláška
Červík In silico: Počítačová simulácia neuronálneho systému široká verejnosť UPJŠ, Košice 15.5.2018 live prenos prenos z archívu Prihláška
Zo Slovenska do celého sveta- o úspechu spoločnosti Sygic ako lídra v oblasti globálnej navigácie široká verejnosť UNIZA, Žilina 12.3.2018 live prenos prenos z archívu Prihláška
Z Košíc k miliónom hráčov po celom svete široká verejnosť UPJŠ, Košice 3.11.2017 live prenos prenos z archívu Prihláška