IT čajovňa

V rámci prednášok (IT čajovní) chceme poskytovať priestor prednášajúcim k tomu, aby ukázali dôležitosť jednotlivých prírodovedných a odborných predmetov a ich previazanie na IT a potrebu akejsi všeobecnej rozhľadenosti v jednotlivých disciplínach a jej význam pri budúcom štúdiu. „IT čajovne“ budú organizované na pôde jednotlivých partnerských univerzít. Pôjde o jednu 1-2 hodinovú prevažne prednášku s diskusiou. Primárne bude určená pre žiakov stredných škôl. Prednášky budú nahrávané a využitím archívu sprístupňované aj školám, ktoré sa z časových, ale i vzdialenostných dôvodov sa nebudú môcť prednášok zúčastňovať osobne. Spolu sa uskutoční minimálne 40 IT čajovní a časť z nich chceme venovať aj priamo uplatneniu žien v IT.

Názov CIEĽOVÁ SKUPINA MIESTO KONANIA TERMÍN KONANIA Link na živé vysielanie Link na archív INFORMÁCIE Prihlasovanie
Žiaci ZŠ aj SŠ
Online platforma: MS Teams
4.6.2021
14:30 – 15:30
Žiaci stredných škôl
Online platforma: MS Teams

22.03.2021 a 25.03.2021
od 16:00

Žiaci stredných škôl
Online platforma: MS Teams

08.03.2021
od 16:00

Programovanie 2D hier v MakeCode Arcade – pokračovanie nové hry
Žiaci stredných škôl
Online platforma: MS Teams

15.03.2021
od 14:00-16:00

Programovanie mikrokontroléra Arduino – pokračovanie
Žiaci stredných škôl
Online platforma: MS Teams

12.03.2021
od 14:00-16:00

Programovanie mikrokontroléra Arduino – základy
Žiaci stredných škôl
Online platforma: MS Teams

12.03.2021
od 14:00-16:00

Programovanie mikrokontroléra Arduino – základy
Žiaci stredných škôl
Online platforma: MS Teams

26.02.2021
od 13:00

IT čajovňa - Herným vývojárom za 90 minú
Žiaci základných škôl
Online platforma Jitsi

19.03.2021
13:00-14:30

Žiaci základných škôl
Online platforma Jitsi

05.03.2021
13:00-14:30

Žiaci základných škôl
Online platforma: MS Teams
05.02.2021
od 13:00
Žiaci stredných škôl
Online platforma: MS Teams
29.01.2021
od 13:00
žiaci SŠ (ekvivalent OG)
Online platforma: ZOOM
27.1.2021
16:00-17:30
Žiaci základných škôl
Online platforma: MS Teams
15.01.2021
od 13:00
Žiaci stredných škôl
Online platforma: MS Teams
22.01.2021
od 14:00
IT čajovňa 2020
Názov CIEĽOVÁ SKUPINA MIESTO KONANIA TERMÍN KONANIA Link na živé vysielanie Link na archív INFORMÁCIE Prihlasovanie
Človek, tvor EkoLogický: Vianočná verzia
Žiaci stredných škôl
Online platforma: MS Teams
17.12.2020 15:00 - 16:30
Predbehli nás technológie v poznávaní prírody? (Expertné databázy a aplikácie založené na rozpoznávaní obrazu. Virtuálne laboratóriá)
Žiaci stredných škôl
Online platforma: BigBlueButton
07.12.2020
pre žiakov 2.stupeň ZŠ a SŠ (ekvivalent OG)
Online platforma: ZOOM
3.12.2020 16:00 - 17:30 hod.
pre žiakov 2.stupeň ZŠ a SŠ (ekvivalent OG)
Online platforma: ZOOM
21.12.2020 14:00 - 16:00 hod.
len pre dievčatá 2.stupeň ZŠ a SŠ (ekvivalent OG)
Online platforma: ZOOM
16.12.2020 16:00 - 17:30 hod.
pre žiakov 2. stupňa ZŠ a SŠ (ekvivalent OG)
Online platforma: ZOOM
9.12.2020 14:00 - 16:00 hod.
Základy UX
pre žiakov 2. stupňa ZŠ a SŠ (ekvivalent OG)
Online platforma: ZOOM
19.10.2020 17:00 - 18:30 hod.
pre žiakov 2. stupňa ZŠ a SŠ (ekvivalent OG)
Online platforma: ZOOM
4.6.2020 16:00 - 18:00 hod.
Nájdi povolanie svojich snov v technológiách
dievčatá SŠ
Online platforma: ZOOM
13.5.2020 16:00 - 17:30 hod.
dievčatá 2. stupňa ZŠ a SŠ (ekvivalent OG)
Historickej Aule UPJŠ, Šrobárova 2, 2.p., Košice
10.3.2020, 10:30 – 12:00
Ako vznikaju cool IT projekty
žiaci ZŠ a SŠ
GlobalLogic Košice
28.2.2020, od 9:00
IT čajovňa 2017-19
Názov CIEĽOVÁ SKUPINA MIESTO KONANIA TERMÍN KONANIA Link na archív
žiaci 8.-9. ročníka ZŠ, osemročných gymnázií a žiakov stredných škôl
UPJŠ, Moyzesova 11, Košice (Aula prof. Prasličku RB0A5)
12.2.2019, 10:00
prenos z archívu
žiaci 2. – 4. ročníka stredných škôl
UPJŠ, Moyzesova 11, Košice (Aula prof. Prasličku RB0A5)
30. 1. 2019, 9:00 – 11:00
prenos z archívu
široká verejnosť
FRI, Žilina
26.11.2018
Jedno zviera, veľa možností – úloha laboratórneho potkana na univerzite.
široká verejnosť
UPJŠ, Košice
20.6.2018
široká verejnosť
UNIZA, Žilina
18.5.2018
Červík In silico: Počítačová simulácia neuronálneho systému
široká verejnosť
UPJŠ, Košice
15.5.2018
široká verejnosť
UNIZA, Žilina
12.3.2018
široká verejnosť
UPJŠ, Košice
3.11.2017