IT Akadémia sa otvára pre všetky školy

Inovatívne metodiky spolu s pracovnými listami a digitálnymi nástrojmi

V rámci národného projektu skupiny expertov vytvorili stovky metodík a žiackych pracovných listov pre inovatívne vzdelávanie. Prioritne však neboli vytvárané na on-line vzdelávanie. Vybrali sme a ponúkame Vám vzdelávacie aktivity (resp. ich časti), ktoré je možné použiť aj pri domácej práci žiaka, usmernenej pokynmi učiteľa. Veríme, že vám tak aspoň čiastočne pomôžeme pri výbere aktivít pre vašich žiakov počas trvania preventívnych opatrení.  

Biológia ZŠ

Biológia ZŠ
Ročník Tématický celok téma názov metodiky Link
5.
Život na poliach a lúkach
Olejniny a okopaniny
Ako vzniká tekuté zlato?
6./1.
Vnútorná stavba tela raslín a húb
Huby s plodnicou
Ako si byť istý (hubami)?
6./1.
Vnútorná stavba tela raslín a húb
Rastlinné telo ako celok
Aby rastliny prosperovali
7./2.
Človek a jeho telo
Vyššia nervová činnosť
Aký si rýchly?
7./2.
Človek a jeho telo
Vylučovanie. Močová sústava
Diagnóza na toalete
7./2.
Zdravie a život človeka
Životný štýl-zdravý spôsob života
Koľkých rokov sa dožijem v zdravý?
7./2.
Človek a jeho telo
Vyššia nervová činnosť
Posilňovňa mysle -sila pamäti
7./2.
Človek a jeho telo
Význam nervovej sústavy
Prečo pracovať na oddychu?
8./3.
Životné prostredie organizmov a človeka
Faktory ovplyvňujúce životné prostredie organizmov a človeka
Ako pomôcť (prírode)?
9./4.
Organizácia živej hmoty
Bunka a jej štruktúry
Je bunka ako bunka?
9./4.
Ekologické podmienky života
Globálne environmentálne problémy a ich riešenie
Aká je moja uhlíková stopa?

Biológia SŠ

Biológia SŠ
Ročník Tématický celok téma názov metodiky Link
1
Svet rastlín a húb
Semenné rastliny
Čo som to našiel za rastlinu?
2./3.
Dedičnosť a premenlivosť
Molekulové základy dedičnosti. Základy bunkovej dedičnosti.
Izolácia DNA
2./3.
Dedičnosť a premenlivosť
Mendelove pravidlá dedičnosti
Dáte si ružičkový kel?
2./3.
Dedičnosť a premenlivosť
Dedičnosť a pohlavie
Chlapček alebo dievčatko?
3.
Srdce a cievna sústava
Meranie a hodnotenie vitálnych funkcií a prejavov srdcovej činnosti
Sme budúci lekári (záchranári)
3.
Orgánové sústavy človeka
Riadiace sústavy a regulačné mechanizmy - Vyššia nervová činnosť
Môže šofér telefonovať?
3.
Zdravie a život človeka.
Zdravý životný štýl
Ako dlho budem zdravý?
3.
Reprodukcia a ontogenetický vývin ľudského jedinca
Ontogenetický vývin
Ako sa mení človek

Chémia ZŠ

Chémia SŠ
Ročník Tématický celok téma názov metodiky Link
7.
Premeny látok
Energetické zmeny pri chemických reakciách
Exotermické a endotermické reakcie
7.
Premeny látok
Faktory ovplyvňujúce rýchlosť chemických reakcií
Vplyv množstva reagujúcich častíc na rýchlosť chemických reakcií
7.
Premeny látok
Faktory ovplyvňujúce rýchlosť chemických reakcií
Vplyv teploty na rýchlosť chemických reakcií
7.
Premeny látok
Faktory ovplyvňujúce rýchlosť chemických reakcií
Vplyv veľkosti povrchu na rýchlosť chemických reakcií
8.
Významné chemické prvky a zlúčeniny
Kovy
Kovy a korózia
8.
Významné chemické prvky a zlúčeniny
Skúmanie kyslosti a zásaditosti roztokov
Kyslé, neutrálne a zásadité roztoky
8.
Významné chemické prvky a zlúčeniny
Názvoslovie anorganických zlúčenín
Názvoslovie anorganických zlúčenín
8.
Významné chemické prvky a zlúčeniny
Periodická tabuľka prvkov
Názvy a značky prvkov
8.
Významné chemické prvky a zlúčeniny
Atómy a chemické prvky. Periodická tabuľka prvkov.
Periodická tabuľka prvkov
8.
Významné chemické prvky a zlúčeniny
Periodická tabuľka prvkov
Spoznaj PSP
8.
Významné chemické prvky a zlúčeniny
Skúmanie kyslosti a zásaditosti roztokov
Výluh z červenej kapusty ako indikátor
9.
Zlúčeniny uhlíka
Karboxylové kyseliny
Karboxylové kyseliny
9.
Zlúčeniny uhlíka
Mydlá
Mydlo náš pomocník - pracie účinky mydla
9.
Zlúčeniny uhlíka
Mydlá
Mydlo náš pomocník - príprava mydla a jeho vlastnosti 1
9.
Zlúčeniny uhlíka
Mydlá
Mydlo náš pomocník - príprava mydla a jeho vlastnosti 2
9.
Zlúčeniny uhlíka
Bielkoviny
Od mlieka k plastu
9.
Zlúčeniny uhlíka
Spoznávanie a vlastnosti plastov
Odpad a jeho triedenie
9.
Zlúčeniny uhlíka
Spoznávanie a vlastnosti plastov
Spoznávanie plastov
9.
Zlúčeniny uhlíka
Prídavné látky v potravinách
Zdravá výživa

Chémia SŠ

Chémia SŠ
Ročník Tématický celok téma názov metodiky Link
1.
Chemické reakcie, chemické rovnice
Energetické zmeny pri chemických reakciách
Exotermické a endotermické reakcie 1
1.
Chemické reakcie, chemické rovnice
Energetické zmeny pri chemických reakciách
Exotermické a endotermické reakcie 2
1.
Anorganické zlúčeniny a základy ich názvoslovia, chemická väzba
Iónová väzba
Iónová väzba
1.
Anorganické zlúčeniny a základy ich názvoslovia, chemická väzba
Kovalentná väzba
Kovalentná väzba 1
1.
Anorganické zlúčeniny a základy ich názvoslovia, chemická väzba
Kovalentná väzba
Kovalentná väzba 2
1.
Chemické reakcie, chemické rovnice
Neutralizácia
Neutralizačné titrácie 1
1.
Chemické reakcie, chemické rovnice
Neutralizácia
Neutralizačné titrácie 2
1.
Štruktúra atómov a iónov, periodická sústava prvkov
Periodická tabuľka prvkov
Periodická tabuľka prvkov
1.
Štruktúra atómov a iónov, periodická sústava prvkov
Periodická tabuľka prvkov
Prvky periodickej tabuľky prvkov
1.
Chemické reakcie, chemické rovnice
Faktory ovplyvňujúce rýchlosť chemických reakcií
Faktory ovplyvňujúce rýchlosť chemických reakcií 1
1.
Chemické reakcie, chemické rovnice
Faktory ovplyvňujúce rýchlosť chemických reakcií
Faktory ovplyvňujúce rýchlosť chemických reakcií 2
1.
Chemické reakcie, chemické rovnice
Faktory ovplyvňujúce chemickú rovnováhu
Vplyv teploty na chemickú rovnováhu 1
1.
Chemické reakcie, chemické rovnice
Faktory ovplyvňujúce chemickú rovnováhu
Vplyv teploty na chemickú rovnováhu 2
1.
Chemické reakcie, chemické rovnice
Kyslé, neutrálne a zásadité roztoky, pH
Výluh červenej kapusty ako indikátor 1
1.
Chemické reakcie, chemické rovnice
Kyslé, neutrálne a zásadité roztoky, pH
Výluh červenej kapusty ako indikátor 2
2.
Uhľovodíky dôležité v praxi
Arény
Arény
2.
Deriváty uhľovodíkov
Hydroxyderiváty
Hydroxyderiváty
2.
Uhľovodíky dôležité v praxi
Arény
Chemické vlastnosti arénov
2.
Organické látky, uhľovodíky
Izoméria
Izoméria 1
2.
Organické látky, uhľovodíky
Izoméria
Izoméria 2
2.
Deriváty uhľovodíkov
Karboxylové kyseliny
Karboxylové kyseliny
2.
Prvky a ich anorganické zlúčeniny
Železo
Od železnej rudy k oceli
2.
Prvky a ich anorganické zlúčeniny
Kovy skupiny medi
Prvky skupiny medi
2.
Organické látky, uhľovodíky
Alifatické uhľovodíky
Uhľovodíky
2.
Organické látky, uhľovodíky
Úvod do organickej chémie
Úvod do organickej chémie
3.
Látky v živých organizmoch
Bielkoviny
Biolepidlo
3.
Látky v živých organizmoch
Kvalita života a zdravie
Kofeín
3.
Uhľovodíky dôležité v praxi
Plasty a ich vlastnosti
Spoznávanie plastov
3.
Látky v živých organizmoch
Kvalita života a zdravie
Viete, čo pijete?

Fyzika ZŠ

Fyzika ZŠ
Ročník Tématický celok téma názov metodiky Link
6.
Skúmanie vlastností látok a telies
Meranie hustoty kvapalín
Meranie hustoty kvapalín
6.
Skúmanie vlastností látok a telies
Meranie hmotnosti pevných telies
Meranie hmotnosti pevných telies (Koľko váži školská taška)
6.
Skúmanie vlastností látok a telies
Kryštalická stavba tuhých látok 1
Kryštalická stavba tuhých látok 1 (tajomstvo kryštálov)
6.
Skúmanie vlastností látok a telies
Kryštalická stavba tuhých látok 2
Kryštalická stavba tuhých látok 2 (tajomstvo kryštálov)
7.
Teplo a jeho šírenie
Tepelné vodiče a izolanty
Čo nás najlepšie ochráni pred chladom
7.
Teplo a jeho šírenie
Šírenie tepla
Môžeš prechladnúť od podlahy
7,8.
Teplota.Skúmanie skupen.zmien
Atmosférický tlak
Môžeme vo výškových budovách trpieť výškovou chorobou?
7.
Teplo a jeho šírenie
Šírenie tepla
Aké termoregulačné mechanizmy používaju zvieratá
7.
Teplota. Skúmanie premien skupenstva látok
Meranie teploty telies 1
Meranie teploty telies 1 (Prečo potrebujeme merať teplotu)
7.
Teplota. Skúmanie premien skupenstva látok
Meranie teploty telies 2
Meranie teploty telies 2 (Prečo potrebujeme merať teplotu)
8.
Svetlo
Zrkadielko povedz že mi (odraz svetla)
Zrkadielko povedz že mi (odraz svetla)
8.
Svetlo
Svetlo a tieň
Svetlo a tieň (Meranie intenzity osvetlenia)
8.
Svetlo
Zrkadlo_Ake vlastnosti ma zrkadlovy obraz
Zrkadlo_Ake vlastnosti ma zrkadlovy obraz
8.
Sila a pohyb
Rovnomerný a nerovnomerný pohyb
Ako sa pohybujú telesá okolo nás
8.
Sila a pohyb
Rovnomerný a nerovnomerný pohyb - stretávacie úlohy
Kedy a kde sa stretneme
8.
Sila a pohyb
Ťažisko 1
Ťažisko 1 (ako udržať rovnováhu)
8.
Práca a energia
Práca, výkon
Práca, výkon (Činka)
9.
Elektrický obvod
Ohmov zákon, elektrický odpor, závislosť odporu od teploty
Ako svieti žiarovka (VA charakteristika žiarovky)
9.
Elektrický obvod
Vedenie elektrického prúdu v kvapalinách (el. prúd, voda a soľ)
Vedenie elektrického prúdu v kvapalinách (el. prúd, voda a soľ)
9.
Elektrický obvod
Vedenie elektrického prúdu v kvapalinách (el. prúd a teplota)
Vedenie elektrického prúdu v kvapalinách (el. prúd a teplota)
Stručný popis základných nástrojov spracovania dát
Stručný popis základných nástrojov spracovania dát
Stručný popis základných nástrojov spracovania dát
6.
Skúmanie vlastností látok a telies
Meranie hustoty kvapalín
Ako rozoznávame kvapaliny v oleji
8.
Sila a pohyb
Archimedov zákon, vztlaková sila
Čo sa s nami deje vo vode (Vztlaková sila)
9.
Vedenie elektrického prúdu v kovových vodičoch
Elektrická energia a jej premeny
Elektromagnetická indukcia
7.
Skúmanie skupenských premien
Rosný bod
Kedy sa nám zarosia okuliare (Rosný bod)
9.
Vedenie elektrického prúdu v kovových vodičoch
Led žiarovka v elektrickom obvode 1
Led žiarovka v elektrickom obvode (Osvetlenie LEDkami) 1
9.
Vedenie elektrického prúdu v kovových vodičoch
Led žiarovka v elektrickom obvode 2
Led žiarovka v elektrickom obvode (Osvetlenie LEDkami) 2
9.
Magnetické vlastnosti látok
Skúmame magnetické vlastnosti látok
Magnetické vlastnosti látok
8.
Sila a pohyb
Meranie tlakovej a ťahovej sily, tlak
Meranie ťahovej a tlakovej sily 1 (Aká veľká môže byť naša sila_tlak)
8.
Sila a pohyb
Meranie tlakovej a ťahovej sily, tlak
Meranie ťahovej a tlakovej sily 2 (Aká veľká môže byť naša sila_tlak)
7.
Topenie a tuhnutie
Teplota. Skúmanie skupenských zmien
Skúmanie objemu, hustoty a hmotnosti pri topení(Čokoláda1)
7.
Topenie a tuhnutie
Teplota. Skúmanie skupenských zmien
Skúmanie objemu, hustoty a hmotnosti pri topení(Čokoláda2)
8.
Sila a pohyb
Ťažisko 2
Ťažisko 2 (Ako udržať rovnováhu?)
8.
Sila a pohyb
Trenie, trecia sila 1
Trenie, trecia sila 1 (Prečo v zime častejšie padáme?)
8.
Sila a pohyb
Trenie, trecia sila 2
Trenie, trecia sila 2 (Prečo v zime častejšie padáme?)
9.
Elektrický obvod
Čo vedie elektrický prúd
Vodiče a izolanty (Čo vedie elektrický prúd)
6.
Skúmanie vlastností látok a telies
Meranie objemu kvapalín
Aká je veľkosť kvapky
6.
Správanie sa telies v kvapalinách a plynoch
Vplyv hmotnosti na správanie telies vo vode
Závislosť ponoru
7.
Teplota.Skúmanie skupen.zmien
Meranie teploty v priebehu času
Chladnutie vody
7.
Teplota.Skúmanie skupen.zmien
Kondenzácia
Kondenzácia

Fyzika SŠ

Fyzika SŠ
Ročník Tématický celok téma názov metodiky Link
1.
Sila a pohyb
Rovnomerné a nerovnomerné deje 1
Rovnomerné a nerovnomerné deje 1 (pohyby)
1.
Sila a pohyb
Rovnomerné a nerovnomerné deje 2 a 3
Rovnomerné a nerovnomerné deje 2 a 3 (v bežnom živote 1 a 2)
1.
Sila a pohyb
Rovnomerné a nerovnomerné deje 4
Rovnomerné a nerovnomerné deje 4 (priem a okamz rychlost)
1.
Sila a pohyb
Zrýchlenie priamočiareho pohybu 1 a 2
Zrýchlenie priamočiareho pohybu 1 a 2
1.
Sila a pohyb
Rozklad sily na zložky s danými smermi 1 a 2
Rozklad sily na zložky s danými smermi 1 a 2
1.
Sila a pohyb
Šmykové trenie 1 a 2
Šmykové trenie 1 a 2
1.
Sila a pohyb
Rovnomerný pohyb po kružnici 1 a 2
Rovnomerný pohyb po kružnici 1 a 2
1.
Sila a pohyb
Priamočiare pohyby v úlohách 1 a 2
Priamočiare pohyby v úlohách 1 a 2
1.
Sila a pohyb
Zákon sily 1 a 2
Zákon sily 1 a 2
1.
Sila a pohyb
Trecia sila (Ako sa šmýkame na ľade?)
Trecia sila (Ako sa šmýkame na ľade?)
1.
Sila a pohyb
Práca (Akú prácu vykoná vzpierač?)
Práca (Akú prácu vykoná vzpierač?)
1.
Vlastnosti kvapalín a plynov
Archimedov zákon 1 a 2 (Prečo topiaci sa človek nemá dvíhať ruky a kričať?)
Archimedov zákon 1 a 2 (Prečo topiaci sa človek nemá dvíhať ruky a kričať?)
2.
Vlastnosti kvapalín a plynov
Izotermický dej (Prežije hlbokomorská ryba v akváriu?)
Izotermický dej (Prežije hlbokomorská ryba v akváriu?)
2.
Vlastnosti kvapalín a plynov
Izochorický dej (Ako dostať vajce do fľaše?)
Izochorický dej (Ako dostať vajce do fľaše?)
2.
Vlastnosti kvapalín a plynov
Izobarický dej (Zázrak bohyne ISIS)
Izobarický dej (Zázrak bohyne ISIS)
2.
Vlastnosti kvapalín a plynov
Hmotnostná tepelná kapacita 1 a 2
Hmotnostná tepelná kapacita 1 a 2
2.
Vlastnosti kvapalín a plynov
Stavová rovnica ideálneho plynu
Stavová rovnica ideálneho plynu
2.
Elektrina a magnetizmus
Jav elmag. Indukcie 1 a 2
Jav elmag. Indukcie 1 a 2
2.
Periodické deje
Kmitavý pohyb okolo nás 1 a 2
Kmitavý pohyb okolo nás 1 a 2
2.
Periodické deje
Kinematika kmitavého pohybu 1 a 2
Kinematika kmitavého pohybu 1 a 2
2.
Periodické deje
Dynamika kmitavého pohybu 1 a 2
Dynamika kmitavého pohybu 1 a 2
2.
Periodické deje
Energia kmitavého pohybu 1 a 2
Energia kmitavého pohybu 1 a 2
2.
Periodické deje
Rýchlosť zvuku
Rýchlosť zvuku
3.
Elektromagnetické žiarenie a častice mikrosveta
Určenie Planckovej konštanty
Určenie Planckovej konštanty
3.
Elektromagnetické žiarenie a častice mikrosveta
Ultrafialové svetlo (Testovanie okuliarov)
Ultrafialové svetlo (Testovanie okuliarov)
3.
Elektromagnetické žiarenie a častice mikrosveta
Fotoelektrický jav (Ako svetlo vyráža z atómov látky elektróny)
Fotoelektrický jav (Ako svetlo vyráža z atómov látky elektróny)
Stručný popis základných nástrojov spracovania dát
Stručný popis základných nástrojov spracovania dát
Stručný popis základných nástrojov spracovania dát

Geografia ZŠ

Geografia ZŠ
Ročník Tématický celok téma názov metodiky Link
6.
Ázia
Opakovanie tematického celku
Ázia v kocke
7./8.
Európa /Slovensko
Európska únia/Zjednocovanie Európy
Euro v Európskej únii
9.
Oceánia
Oceánske priekopy
Hlboké priekopy v Tichom oceáne
7.
Európa
Obyvateľstvo a sídla
Rozumieme si navzájom? (Jazyky používané v Európe)
8.
Slovensko
Cestovný ruch a krásy Slovenska
Krásy SR
6.
Ázia
Severná Ázia
Poďme spolu cestovať Transsibírskou magistrálou
8.
Slovensko
Prírodné pomery Slovenska
Pozrime sa na to zhora - povrch Slovenska
5.
Cestujeme po Zemi
Dažďové pralesy
Prídeme o Pľúca Zeme?
9.
Amerika
Latinská Amerika
Salsa, tango, rum a amango. Kultúra Latinskej Ameriky
7.
Európa
Poloha, rozloha Európy
Sú pobrežia európskych krajín rovnaké?
5.
Cestujeme po Zemi
Pohoria
Z vtáčej perspektívy
5.
Cestujeme po Zemi
Sopečná činnosť a zemetrasenie
Zemetrasenia
8.
Slovensko
Miestna krajina
Živá mapa
8.
Slovensko
Pedosféra
Pôda - dobre utajené bohatstvo
9.
Austrália a Oceánia
Austrália
Cesta kapitána Cooka
6.
Ázia
Prírodné pomery Ázie
Povrch Ázie - pohoria, nížiny a púšte najväčšieho svetadielu
8.
Slovensko
Cestovný ruch Slovenska
Slovenské hrady na digitálnych mapách

Geografia SŠ

Geografia SŠ
Ročník Tématický celok téma názov metodiky Link
3.
Slovensko
Obyvateľstvo a sídla
Akí sme a kde žijeme
2.
Humánna a regionálna geografia
Vývoj, rozmiestnenie a pohyb obyvateľstva. Obyvateľstvo podľa pohlavia, veku, rasy, národnosti a jazyka
Človek milión - poznatky o obyvateľstve sveta
2.
Humánna a regionálna geografia
Politická mapa sveta
Nájdime ideálnu polohu hlavného mesta
1./4.
Fyzická geografia
Zákonitosti litosféry - endogénne procesy, prírodné katastrofy
Najväčšie prírodné katastrofy
3.
Slovensko
Regióny Slovenska
Naše regióny
1.
Planéta zem
Pohyby Zeme
Prečo nemá veľká noc stále miesto v kalendári?
2.
Humánna a regionálna geografia
Obyvateľstvo
Prognóza popuácie
3.
Slovensko
Regióny Slovenska
Regionálny týždenník
2.
Humánna a regionálna geografia
Politická mapa
Štátne územie a štátne hranice
2.
Humánna a regionálna geografia
Hospodárstvo sveta/Zahraničný obchod
Svetový obchod. Kto s čím a s kým obchoduje
2.
Humánna a regionálna geografia
Obyvateľstvo podľa pohlavia, veku, rasy, národnosti a jazyka
Tvary vekovej pyramídy
2.
Humánna a regionálna geografia
Svet
Ako je kde draho? Porovnanie nákladov na život vo vybraných mestách Európy
1.
Planéta zem
Pohyby Zeme
Ako sa mení tieň
2.
Humánna a regionálna geografia
Ochrana a tvorba krajiny
Globálne trendy. Stáva sa Zem horším alebl lepším miestom na život?
2.
Humánna a regionálna geografia
Ázia
Nie je štát ako štát. Islamský štát

Informatika ZŠ 1. st

Informatika ZŠ
Ročník Tématický celok téma názov metodiky Link
3./4.
Algoritmické riešenie problémov
Riešenie algoritmických úloh bez počítača
Hľadáme poklad 1
3./4.
Algoritmické riešenie problémov
Riešenie algoritmických úloh bez počítača
Hľadáme poklad 2
4.
Algoritmické riešenie problémov
IzyLogo
Skúmame priame riadenie
4.
Algoritmické riešenie problémov
IzyLogo
Skúmame priame riadenie s vytváraním záznamu
4.
Algoritmické riešenie problémov
IzyLogo
Presúvanie, hrúbka pera, bodka, výplň
4.
Algoritmické riešenie problémov
IzyLogo
Využívame náhodné vstupy
4.
Algoritmické riešenie problémov
IzyLogo
Používame a upravujeme vlastné príkazy
4.
Algoritmické riešenie problémov
IzyLogo
program - sotware
4.
Algoritmické riešenie problémov
Živý obraz
Skúmame prostredie
4.
Algoritmické riešenie problémov
Živý obraz
Môj prvý projekt s viacerými postavami
4.
Algoritmické riešenie problémov
Živý obraz
Môj snehuliak má super hrniec. A sneží!
4.
Algoritmické riešenie problémov
Živý obraz
Postavu ovládam tlačidlami
4.
Algoritmické riešenie problémov
Živý obraz
Čas na párty!
4.
Algoritmické riešenie problémov
Živý obraz
program - software

Informatika ZŠ 2. st

Informatika ZŠ
Ročník Tématický celok téma názov metodiky Link
7./8.
Informačná spoločnosť
Digitálne technológie v spoločnosti
Určovanie geografickej polohy pomocou GPS
5./6.
Reprezentácie a nástroje
Kódovanie a dekódovanie informácií
Posielame kódovanú správu
5./6.
Reprezentácie a nástroje
Kódovanie a dekódovanie informácií
Kódujeme s počítačom
5./6.
Reprezentácie a nástroje
Kódovanie a dekódovanie informácií
Komprimácia - efektívne ukladanie informácií
5./6.
Kódovanie a dekódovanie informácií
Reprezentácie a nástroje
Šifrovanie - Metódy tajných agentov

Informatika SŠ

Informatika SŠ
Ročník Tématický celok téma názov metodiky Link
1./3.
Informačná spoločnosť
Bezpečnosť a riziká
Bezpečnosť IT
1./3.
Informačná spoločnosť
Bezpečnosť a riziká
Typy útokov na IT
1./3.
Informačná spoločnosť
Bezpečnosť a riziká
Šifrovanie, certifikáty, digitálny podpis
1./3.
Informačná spoločnosť
Digitálne technológie v spoločnosti
Objavujeme umelú inteligenciu
1./3.
Informačná spoločnosť
Digitálne technológie v spoločnosti
Ako sa učí počítač
1./3.
Informačná spoločnosť
Digitálne technológie v spoločnosti
Načo sú nám dáta

Matematika ZŠ

Matematika ZŠ
Ročník Tématický celok téma názov metodiky Link
6.
Konštrukcia trojuholníka
Vstupné opakovanie a formatívne hodnotenie
Predtým ako zdoláme tri vrcholy
8./9.
Riešenie lineárnych rovníc
Vstupné opakovanie a formatívne hodnotenie
Predtým ako vyrovnáme rovnice
8./9.
Premenná, výraz
Geometrická predstava o algebraických výrazoch
Výrazy v obrázkoch
8./9.
Premenná, výraz
Výraz s premennou
Kladné mínus
8./9.
Premenná, výraz
Výraz s premennou
Kto si, neznáma

Matematika SŠ

Matematika SŠ
Ročník Tématický celok téma názov metodiky Link
2.
Vzťahy, funkcie, tabuľky, diagramy
Kvadratická funkcia
Ako možno charakterizovať kvadratickú závislosť medzi veličinami?
1., 3.
Geometria a meranie
Množiny bodov danej vlastnosti
Ako možno ďalej rozvíjať poznatky o Talesovej kružnici?
1.
Vzťahy, funkcie, tabuľky, diagramy
Lineárna funkcia
Ako možno opísať lineárnu závislosť medzi veličinami?
1.
Vzťahy, funkcie, tabuľky, diagramy
Lineárna funkcia
Ako možno využiť poznatky o lineárnej funkcii
2.
Vzťahy, funkcie, tabuľky, diagramy
Exponenciálna funkcia
Exponenciálna funkcia a jej graf 1
2.
Vzťahy, funkcie, tabuľky, diagramy
Exponenciálna funkcia a jej graf 1
Exponenciálna funkcia a jej graf 2
3.
Geometria a meranie
Tetivový štvoruholník
Ktorým štvoruholníkom je možné opísať kružnicu?
3.
Čísla, premenná a počtové výkony s číslami
Jednoduché a zložené úrokovanie
Mesačné splátky hypotéky 1
3.
Čísla, premenná a počtové výkony s číslami
Jednoduché a zložené úrokovanie
Mesačné splátky hypotéky 2
3.
Geometria a meranie
Množiny bodov danej vlastnosti
Množiny bodov danej vlastnosti
1.
Geometria a meranie
Odvodzovanie vzťahov medzi prvkami trojuholníka
Objavujme vlastnosti osi vnútorného uhla v trojuholníku
1.
Geometria a meranie
Odvodzovanie vzťahov medzi prvkami trojuholníka
Rozdeľujme trojuholník na časti s rovnakým obsahom

Sieťové technológie

Sieťové technológie
Predmet Link
Sieťové technológie I
Sieťové technológie II
Sieťové technológie III
Sieťové technológie IV

Inšpirácie vo vyučovaní predmetoV

Biológia

Chémia

Fyzika

Informatika

E-ucebnica fyziky

Matematika

Geografia

Webináre (online workshopy) pre učiteľov

Pre prácu s ponúkanými metodikami ako i prácu v online prostrediach v jednotlivých predmetoch budeme postupne realizovať webináre. Ponuka bude …

ECDL

Pre učiteľov a žiakov stredných škôl a študentov vysokých škôl sprístupňujeme materiály vytvorené pre získanie certifikátu ECDL (Európsky vodičský preukaz na počítače), medzinárodne uznávaného certifikátu, ktorý umožňuje jednotne overovať znalosti a zručnosti potrebné na ovládanie osobných počítačov a bežných počítačových aplikácií pre lepšie využitie IT v osobnom živote, v rámci štúdia i v zamestnaní.

Popularizačné aktivity

Aj počas týchto dní je možné sa zapojiť do matematických súťaži, kde úlohy je možné zasielať aj elektronicky z pohodlia domova, cez web súťaže. Ponúkame ti taktiež video prednášky zrealizované v rámci projektu, ktoré si vieš pozrieť z pohodlia domova.