Výučba predmetu IvPVaM – modul Chémia s využitím metodík ITA

Výučba predmetu IvPVaM – modul Chémia s využitím metodík ITA

Smart Pen