NAG 2021.

Škola 3D tlače 2020.

Celoslovenská súťaž v modelovaní pre 3D tlač 2020.

SMART tábor Danišovce 2020

Denný IT tábor na UPJŠ v Košiciach

Denný IT tábor na SOŠ informačných technológií v Novej Dubnici

Nástenka pri vstupe - ZŠ Ul. M. R. Štefánika 17, Žiar nad Hronom

Veda v meste - FRIday Prievidza 6.2. 2020

Workshop IT Akadémie na DIDINFO 2020 v Liberci

Workshop ITA na SŠJH v Bardejove

Využitia IT Science Labu na SŠJH v Bardejove

Kurz pre učiteľov - Programovanie mikroprocesorových systémov na SŠ Fakulta riadenia a informatiky UNIZA

SIEŤOVÉ FÓRUM, 30.1.2020

Smart Tábor 2019 – Danišovce, 18. – 24. 08. 2019

Konferencia DID INFO 2019

RoboCup 2019

Overovanie metodík - ZŠ Výčapy-Opatovce

Súťaž 3D Tlač

Overovanie metodík : Rýchlosť pohybu telesa.

Overovanie metodík - Fiľakovo

Výučba predmetu IvPVaM – modul Chémia s využitím metodík ITA

Smart Pen

Výučba predmetu IvPVaM – modul Chémia s využitím metodík ITA

METEOPlachetnica