ECDL - European Computer Driving Licence

Vzhľadom na mimoriadnu situáciu v súvislosti s pandémiou COVID-19 boli sprístupnené študijné materiály pre 8 modulov ECDL. Prezenčná forma konzultácií k ECDL je nahradená formou videokonferencie. Testovanie prebieha podľa aktuálnej pandemickej situácie a po dohode s akreditovaným testovacím centrom.  

Vzhľadom na mimoriadnu situáciu v súvislosti s pandémiou COVID-19 boli sprístupnené študijné materiály pre 8 modulov ECDL. Prezenčná forma konzultácií k ECDL je nahradená formou videokonferencie. Testovanie prebieha podľa aktuálnej pandemickej situácie a po dohode s akreditovaným testovacím centrom.  

ECDL (Európsky vodičský preukaz na počítače) je medzinárodne uznávaný systém certifikačných programov, skrátene Systém ECDL, ktorý vznikol ako odpoveď na problémy trhu práce ako zisťovať a preukazovať schopnosti zvládnuť základné informačné technológie a ako medzinárodne jednotne overovať znalosti a zručnosti na ovládanie osobných počítačov a bežných počítačových aplikácií. V štátoch mimo Európy je systém ECDL známy pod značkou ICDL (International Computer Driving Licence).

IT Asociácia Slovenska a Republiková únia zamestnávateľov podpísali memorandum, v ktorom odporúčajú svojim členom, aby pri prijímaní zamestnancov a pri ich ďalšom vzdelávaní v základných počítačových zručnostiach v širšej miere využívali a akceptovali certifikáty systému ECDL, prípadne ďalšie vhodné systémy certifikácií.
Viac informácií o systéme ECDL je možné nájsť na: https://www.ecdl.sk/
Na základe potrieb trhu práce a požiadaviek zamestnávateľov v IT sektore ponúkame v rámci projektu pre žiakov a učiteľov stredných škôl a študentov vysokých škôl všetky dostupné moduly skupiny modulov Base (základné moduly) a štyri zo šiestich dostupných modulov skupiny modulov Standard (rozšírenie základu), ktorých sylaby nájdete na https://www.ecdl.sk/moduly-sylaby.

Medzinárodne uznávaný Certifikát ECDL (ECDL Profile Certificate), ktorý obsahuje komplexnú informáciu o všetkých úspešne vykonaných skúškach, je dvojjazyčný – v slovenskom a v anglickom jazyku – a má neobmedzenú platnosť, je možné v rámci projektu získať bezplatne.

Skupina modulov Base (základné moduly)

M2 Základy práce s počítačom / Computer Essentials

Ukážkové testy vrátane pracovných súborov k modulu M2

M3 Spracovanie textu / Word Processing

Ukážkové testy vrátane pracovných súborov k modulu M3

M4 Tabuľkový kalkulátor (Spreadsheets)

Ukážkové testy vrátane pracovných súborov k modulu M4

M7 Základy práce online / Online Essentials

M7 Základy práce online / Online Essentials

Skupina modulov Intermediate/Standard (rozšírenie základu)

M5 Používanie databáz / Using Databases

Ukážkové testy vrátane pracovných súborov k modulu M5

M6 Prezentácia / Presentation

Ukážkové testy vrátane pracovných súborov k modulu M6

M9 Práca s obrázkami a grafikou / Image Editing

Ukážkové testy vrátane pracovných súborov k modulu M9

M12 Bezpečnosť pri práci s IKT / IT Security

Ukážkové testy vrátane pracovných súborov k modulu M12

V rámci podpory frekventantov v podaktivite 1.4. bude môcť 6500 žiakov stredných škôl a 500 pedagogických zamestnancov stredných škôl zo všetkých regiónov Slovenska mimo Bratislavského kraja zúčastniť sa prípravy, testovania a následne získať medzinárodne platný certifikát.

V rámci podpory frekventantov v podaktivite 2.2. bude môcť 2000 študentov vysokých škôl zo všetkých regiónov Slovenska mimo Bratislavského kraja zúčastniť sa prípravy, testovania a následne získať medzinárodne platný certifikát.