Pridelené evidenčné čísla pracovných ciest

UPOZORNENIE:
Z dôvodu dlhodobej PN  Vás prosíme o zhovievavosť pri spracovaní a zúčtovaní cestovných náhrad nasledovne:

  1. Evidenčné čísla pracovných ciest za rok 2019, ktoré nenájdete v zoznamoch, budú prideľované dodatočne – individuálne po zaslaní vyúčtovania.
  2. Požiadavky na „Schválenie ubytovania“ a „Použitia AUV“ zasielajte v zmysle Metodických pokynov naďalej pred pracovnou cestou mailom na cestovneprikazy@cvtisr.sk, súhlas bude prideľovaný priebežne.
  3. Plnohodnotné zúčtovávanie cestovných náhrad predpokladáme začiatkom januára 2020.
  4. Vyúčtovanie Cestovného príkazu zasielajte zvlášť za vzdelávania uskutočnené v roku 20192020. Nemôžu byť uvedené v jednom vyúčtovaní Cestovného príkazu obidva roky.

Ďakujeme za pochopenie

Schválené pracovné cesty za rok 2018

Schválené pracovné cesty za rok 2019

Schválené pracovné cesty za rok 2020