Dôležité informácie

Zmeny v dôsledku mimoriadnej situácie ohľadom COVID-19

  1. Vzhľadom na momentálnu situáciu s koronavírusom odporúčame zaslať vyúčtovanie všetkých Pracovných ciest z doteraz už absolvovaných vzdelávaní. V tomto prípade nie je potrebné akceptovať lehotu zaslania vyúčtovania do 10 dní od ukončenia poslednej Pracovnej cesty.
  2. Vyúčtovanie Cestovného príkazu zasielajte zvlášť za vzdelávania uskutočnené v roku 2019 a 2020. Nemôžu byť uvedené v jednom vyúčtovaní Cestovného príkazu obidva roky.
  3. V prípade použitia verejnej dopravy je  frekventant (zamestnanec) povinný priložiť originályčitateľných cestovných lístkov (nečitateľné sa nedajú uhradiť), ktoré chronologicky popripína spinkovačom na samostatný hárok papiera a označí svojím menom v pravom hornom rohu. Lístky nelepte lepidlom ani lepiacou páskou, nakoľko CL majú tendenciu strácať farbu a tým sa znehodnotia.  K vyúčtovaniu CP je frekventant (zamestnanec) taktiež povinný priložiť aj čitateľnú kópiu takto zoradených cestovných lístkov.

Ďakujeme za porozumenie.