Pridelené evidenčné čísla pracovných ciest

 

Schválené pracovné cesty za rok 2018

Schválené pracovné cesty za rok 2019

Schválené pracovné cesty za rok 2020