Denné IT tábory

Náplňou denných  IT táborov je spoločné programovanie robotov, programovanie mobilných aplikácii ako i prepojenie viacerých oblastí prírodných vied prostredníctvom IT aplikácii. Témy v jednotlivých lokalitách budú prispôsobované aktuálnemu záujmu. V rámci táborov budú aktívne využívané laboratória na univerzitách a ŠVS, prostredníctvom ktorých účastníkom tábora budú demonštrované aktuálne aplikácie prírodných vied s využitím IT. Obsah táborov bude prehodnocovaný počas jednotlivých rokov projektu. Primárnou cieľovou skupinou sú opätovne žiaci základných škôl u ktorých chceme rozširovať vedomosti v informatike a tak ich smerovať pri výbere štúdia strednej a neskôr vysokej školy. Druhou, nie menej dôležitou skupinou sú dievčatá, ktorých záujem o štúdium informatiky je menší ako u chlapcov.

Pokyny pre prihlasovanie na tábor a kritéria výberu účastníkov

Pokyny pre účastníkov denných IT táborov

Vybraný účastníci

Denné IT tábory​ 2020
Názov ORGANIZÁTOR CIEĽOVÁ SKUPINA MIESTO KONANIA TERMÍN KONANIA KAPACITA INFORMÁCIE PRIHLÁŠKA TERMÍN PRIHLASOVANIA
Školské výpočtové stredisko
Pre žiakov 5. a 9. ročníka ZŠ a sekundy a tercie 8-ročného gymnázia v školskom roku 2019/2020
Školské výpočtové stredisko Tajovského 25 Banská Bystrica
24. – 28. 2. 2020
20 žiakov
do 12.2.2020 o 11:59
Archív
Denné IT tábory 2019
MiestoCieľová skupinaPočet účastníkovTermínPrihláškaTermín prihlasovania
T-Systems, Košice, Žriedlová 13 a Moldavská 2B a Technická univerzita v Košiciach, Košice Letná 9žiačky 6. – 9. ročníka základných škôl, ekvivalent 8-ročného gymnázia v
školskom roku 2017/2018, mimo žiakov z Bratislavského kraja.
12-16 žiačok19.8-23.8.2019 každý deň v čase od 8:00 do 15:30Informácie o tábore 
CVTI SR – Školské výpočtové stredisko Banská Bystricažiaci 5-8 ročníka ZŠmax 2019.8-23.8.2019Informácie o tábore 
Katedra technickej kybernetiky, Fakulta riadenia a informatiky,
Žilinská univerzita v Žiline
žiaci stredných škôl, mimo žiakov z Bratislavského krajamax 100 žiakov18. 3. – 22. 3. 2019Informácie o tábore 
UKF Nitražiaci 6. – 9. ročníka základných škôl a prima – kvarta 8-ročného gymnáziamax 40 žiakov15. – 19.7.2019, každý deň v čase od 8:00 do 15:30 hodinyInformácie o tábore 
UPJŠ Košice7. – 9. ročník ZŠ, Sekunda– Kvarta OGmax 20 žiakov8. – 12. 7. 2019Informácie o tábore 
UPJŠ Košice5. – 6. ročník ZŠ, Prima OGmax 20 žiakov15. – 19. 7. 2019Informácie o tábore 
Gymnázium Pavla Horova, Masarykova 1, Michalovce3. – 9. ročník ZŠ, spolu s animátormi – žiakmi GPH 19-23.8.2019Informácie o tábore 
Gymnázium, Šrobárova 1, 042 23 Košicežiaci 6. – 8. ročníka ZŠ. 8. – 12.7.2019Informácie o tábore 
    Informácie o tábore 
    Informácie o tábore 
    Informácie o tábore 

 

Denné IT tábory 2018
MiestoCieľová skupinaPočet účastníkovTermínPrihláška
Gymnázium Šrobárova 1, KošiceŽiaci základných škôl 9. – 13. 7. 2018Informácie o tábore
SPŠ SninaŽiaci 5. – 9. základných škôl 20. – 24.8.2018Informácie o tábore
ŠVS Banská Bystrica5. – 9. ročník ZŠ
Sekunda – Kvinta OG
209. – 13. 7. 2018Informácie o tábore
UKF Nitra5. – 9. ročník ZŠ
Sekunda – Kvinta OG
4016. – 20. 7. 2018Informácie o tábore
UPJŠ Košice7. – 9. ročník ZŠ
Sekunda– Kvarta OG
209. – 13. 7. 2018Informácie o tábore
UPJŠ Košice5. – 6. ročník ZŠ
Prima OG
2016. – 20. 7. 2018Informácie o tábore
UMB Banská BystricaŽiaci základných škôl409. – 13. 7. 2018Informácie o tábore
UNIZA Žilina5. – 9. ročník ZŠ
Sekunda – Kvinta OG
805. 3. – 9. 3. 2017Informácie o tábore

 

Denné IT tábory 2017
Miesto Cieľová skupina Počet účastníkov Termín Prihláška
ŠVS Banská Bystrica žiaci základných škôl 20 10. – 14. 7. 2017 Informácie o tábore
UPJŠ Košice žiaci základných škôl 24 10. – 14. 7. 2017 Informácie o tábore
UMB Banská Bystrica žiaci základných škôl 40 10. – 14. 7. 2017 Informácie o tábore
UNIZA Žilina žiaci stredných škôl 20 10. – 14. 7. 2017 Informácie o tábore
UPJŠ Košice žiaci základných škôl 24 17. – 21. 7. 2017 Informácie o tábore
UKF Nitra žiaci základných škôl 40 21. – 25. 8. 2017 Informácie o tábore

Kontaktný email:popularizacia@itakademia.sk

Kontaktná osoba: RNDr. Róbert Hajduk, PhD.