Náplňou denných  IT táborov je spoločné programovanie robotov, programovanie mobilných aplikácii ako i prepojenie viacerých oblastí prírodných vied prostredníctvom IT aplikácii. Témy v jednotlivých lokalitách budú prispôsobované aktuálnemu záujmu. V rámci táborov budú aktívne využívané laboratória na univerzitách a ŠVS, prostredníctvom ktorých účastníkom tábora budú demonštrované aktuálne aplikácie prírodných vied s využitím IT. Obsah táborov bude prehodnocovaný počas jednotlivých rokov projektu. Primárnou cieľovou skupinou sú opätovne žiaci základných škôl u ktorých chceme rozširovať vedomosti v informatike a tak ich smerovať pri výbere štúdia strednej a neskôr vysokej školy. Druhou, nie menej dôležitou skupinou sú dievčatá, ktorých záujem o štúdium informatiky je menší ako u chlapcov.

Pokyny pre prihlasovanie na tábor a kritéria výberu účastníkov

Pokyny pre účastníkov denných IT táborov

Rok 2019

Miesto Cieľová skupina Počet účastníkov Termín Prihláška Termín prihlasovania
T-Systems, Košice, Žriedlová 13 a Moldavská 2B a Technická univerzita v Košiciach, Košice Letná 9 žiačky 6. – 9. ročníka základných škôl, ekvivalent 8-ročného gymnázia v
školskom roku 2017/2018, mimo žiakov z Bratislavského kraja.
12-16 žiačok 19.8-23.8.2019 každý deň v čase od 8:00 do 15:30 Informácie o tábore

 

CVTI SR – Školské výpočtové stredisko Banská Bystrica žiaci 5-8 ročníka ZŠ max 20 19.8-23.8.2019 Informácie o tábore
Katedra technickej kybernetiky, Fakulta riadenia a informatiky,
Žilinská univerzita v Žiline
žiaci stredných škôl, mimo žiakov z Bratislavského kraja max 100 žiakov 18. 3. – 22. 3. 2019 Informácie o tábore
UKF Nitra žiaci 6. – 9. ročníka základných škôl a prima – kvarta 8-ročného gymnázia max 40 žiakov 15. – 19.7.2019, každý deň v čase od 8:00 do 15:30 hodiny Informácie o tábore

 

UPJŠ Košice 7. – 9. ročník ZŠ, Sekunda– Kvarta OG max 20 žiakov 8. – 12. 7. 2019 Informácie o tábore

 

UPJŠ Košice 5. – 6. ročník ZŠ, Prima OG max 20 žiakov 15. – 19. 7. 2019 Informácie o tábore

 

Gymnázium Pavla Horova, Masarykova 1, Michalovce  3. – 9. ročník ZŠ, spolu s animátormi – žiakmi GPH 19-23.8.2019 Informácie o tábore
Gymnázium, Šrobárova 1, 042 23 Košice žiaci 6. – 8. ročníka ZŠ. 8. – 12.7.2019 Informácie o tábore
Informácie o tábore
Informácie o tábore
Informácie o tábore

 

Rok 2018

Miesto Cieľová skupina Počet účastníkov Termín Prihláška
Gymnázium Šrobárova 1, Košice Žiaci základných škôl 9. – 13. 7. 2018 Informácie o tábore
SPŠ Snina Žiaci 5. – 9. základných škôl 20. – 24.8.2018 Informácie o tábore
ŠVS Banská Bystrica 5. – 9. ročník ZŠ
Sekunda – Kvinta OG
20 9. – 13. 7. 2018 Informácie o tábore
UKF Nitra 5. – 9. ročník ZŠ
Sekunda – Kvinta OG
40 16. – 20. 7. 2018 Informácie o tábore
UPJŠ Košice 7. – 9. ročník ZŠ
Sekunda– Kvarta OG
20 9. – 13. 7. 2018 Informácie o tábore
UPJŠ Košice 5. – 6. ročník ZŠ
Prima OG
20 16. – 20. 7. 2018 Informácie o tábore
UMB Banská Bystrica Žiaci základných škôl 40 9. – 13. 7. 2018 Informácie o tábore
UNIZA Žilina 5. – 9. ročník ZŠ
Sekunda – Kvinta OG
80 5. 3. – 9. 3. 2017 Informácie o tábore

 

Rok 2017

Miesto Cieľová skupina Počet účastníkov Termín Prihláška
ŠVS Banská Bystrica žiaci základných škôl 20 10. – 14. 7. 2017 Informácie o tábore
UPJŠ Košice žiaci základných škôl 24 10. – 14. 7. 2017 Informácie o tábore
UMB Banská Bystrica žiaci základných škôl 40 10. – 14. 7. 2017 Informácie o tábore
UNIZA Žilina žiaci stredných škôl 20 10. – 14. 7. 2017 Informácie o tábore
UPJŠ Košice žiaci základných škôl 24 17. – 21. 7. 2017 Informácie o tábore
UKF Nitra žiaci základných škôl 40 21. – 25. 8. 2017 Informácie o tábore

 

Kontaktný email:popularizacia@itakademia.sk

Kontaktná osoba: RNDr. Róbert Hajduk, PhD.