Denné IT tábory

Náplňou denných  IT táborov je spoločné programovanie robotov, programovanie mobilných aplikácii ako i prepojenie viacerých oblastí prírodných vied prostredníctvom IT aplikácii. Témy v jednotlivých lokalitách budú prispôsobované aktuálnemu záujmu. V rámci táborov budú aktívne využívané laboratória na univerzitách a ŠVS, prostredníctvom ktorých účastníkom tábora budú demonštrované aktuálne aplikácie prírodných vied s využitím IT. Obsah táborov bude prehodnocovaný počas jednotlivých rokov projektu. Primárnou cieľovou skupinou sú opätovne žiaci základných škôl u ktorých chceme rozširovať vedomosti v informatike a tak ich smerovať pri výbere štúdia strednej a neskôr vysokej školy. Druhou, nie menej dôležitou skupinou sú dievčatá, ktorých záujem o štúdium informatiky je menší ako u chlapcov.

Pokyny pre prihlasovanie na tábor a kritéria výberu účastníkov

Denné IT tábory​ 2021
Názov ORGANIZÁTOR CIEĽOVÁ SKUPINA MIESTO KONANIA TERMÍN KONANIA KAPACITA INFORMÁCIE PRIHLÁŠKA TERMÍN PRIHLASOVANIA
Denný IT tábor UKF Nitra
UKF Nitra
Pre žiakov vo veku od 10 do 13 rokov
UKF
06. – 09.7.2021
20 žiakov
Denný IT tábor ŠVS Banská Bystrica
CVTI SR-ŠVS Banská Bystrica
Pre žiakov 5. až 9. ročníka ZŠ a prima až kvarta 8-ročného gymnázia v školskom roku 2020/2021
CVTI SR-ŠVS Banská Bystrica , Tajovského 25.
23. – 27. 8. 2021
20 žiakov
do 15.7. 2021
Denný IT tábor UPJŠ Košice
UPJŠ Košice
Pre žiakov 5. a 6. ročníka ZŠ a prímy 8-ročného gymnázia v školskom roku 2020/2021
UPJŠ
19. – 23.7.2021
20 žiakov
Denný IT tábor UPJŠ Košice
UPJŠ Košice
Pre žiakov 7. až 9. ročníka ZŠ a sekundy až kvarty 8-ročného gymnázia v školskom roku 2020/2021
UPJŠ
12. – 16.7.2021
20 žiakov
ONLINE manažérskych a IT zručností
FRI UNIZA
Online
8. – 12.2. 2021
Prihláška
Denné IT tábory​ 2020
Názov ORGANIZÁTOR CIEĽOVÁ SKUPINA MIESTO KONANIA TERMÍN KONANIA KAPACITA INFORMÁCIE PRIHLÁŠKA TERMÍN PRIHLASOVANIA
ONLINE škola 3D tlače.
FRI UNIZA
Online
7. – 11.12. 2020
do 30.11.2020
Online IT tábor
FRI UNIZA
Pre žiakov stredných škôl
Online
7. – 11.12. 2020
50 žiakov
FRI UNIZA
Pre žiakov stredných škôl
Online
50 žiakov
do 11.07.2020
FRI UNIZA
Pre žiakov stredných škôl
Online
13. – 17.7. 2020
50 žiakov
do 11.07.2020
Denný IT tábor
Technická univerzita v Košiciach
Pre žiakov 7. až 9. ročníka ZŠ (ekvivalent OG) v školskom roku 2019/2020
Technická univerzita v Košiciach
17. – 21.8. 2020
20 žiakov
do 06.07.2020
Denný IT tábor
UKF
Pre žiakov 1. až 5. ročníka ZŠ v školskom roku 2019/2020
UKF v Nitre
13. – 17. 7. 2020
40 žiakov
do 09.07.2020
Denný IT tábor
SOŠ informačných technológií v Novej Dubnici
Pre žiakov 4. až 9. ročníka ZŠ a stredoškolákov v školskom roku 2019/2020
SOŠ informačných technológií v Novej Dubnici
06. – 10. 7. 2020
30 žiakov
do 30.6.2020
Denný IT tábor
UPJŠ Košice
Pre žiakov 5. a 6. ročníka ZŠ a prímy 8-ročného gymnázia v školskom roku 2019/2020
UPJŠ
13. – 17. 7. 2020
20 žiakov
do 15.6.2020
Denný IT tábor
UPJŠ Košice
Pre žiakov 7. až 9. ročníka ZŠ a sekundy až kvarty 8-ročného gymnázia v školskom roku 2019/2020
UPJŠ
6. – 10. 7. 2020
20 žiakov
do 15.6.2020
Denný IT tábor
UMB Banská Bystrica
Pre ZŠ a prímy až kvarty 8-ročného gymnázia v školskom roku 2019/2020
UMB
6. – 10. 7. 2020
40 žiakov
do 20.6.2020
Denný IT tábor
UMB Banská Bystrica
Pre ZŠ a prímy až kvarty 8-ročného gymnázia v školskom roku 2019/2020
UMB
13. – 17. 7. 2020
40 žiakov
do 25.6.2020
Denný IT tábor
Školské výpočtové stredisko
Pre žiakov 5. až 9. ročníka ZŠ a sekundy a tercie 8-ročného gymnázia v školskom roku 2019/2020
Školské výpočtové stredisko
17.8. – 21. 8. 2020
20 žiakov
do 5.8. 2020
Denný IT tábor
Školské výpočtové stredisko
Pre žiakov 5. a 9. ročníka ZŠ a sekundy a tercie 8-ročného gymnázia v školskom roku 2019/2020
Školské výpočtové stredisko Tajovského 25 Banská Bystrica
24. – 28. 2. 2020
20 žiakov
Informácie
Prihláška

Kontaktný email: popularizacia@itakademia.sk

Kontaktná osoba: 

Archív
Denné IT tábory 2019
MiestoCieľová skupinaPočet účastníkovTermínPrihláškaTermín prihlasovania
T-Systems, Košice, Žriedlová 13 a Moldavská 2B a Technická univerzita v Košiciach, Košice Letná 9žiačky 6. – 9. ročníka základných škôl, ekvivalent 8-ročného gymnázia v
školskom roku 2017/2018, mimo žiakov z Bratislavského kraja.
12-16 žiačok19.8-23.8.2019 každý deň v čase od 8:00 do 15:30Informácie o tábore 
CVTI SR – Školské výpočtové stredisko Banská Bystricažiaci 5-8 ročníka ZŠmax 2019.8-23.8.2019Informácie o tábore 
Katedra technickej kybernetiky, Fakulta riadenia a informatiky,
Žilinská univerzita v Žiline
žiaci stredných škôl, mimo žiakov z Bratislavského krajamax 100 žiakov18. 3. – 22. 3. 2019Informácie o tábore 
UKF Nitražiaci 6. – 9. ročníka základných škôl a prima – kvarta 8-ročného gymnáziamax 40 žiakov15. – 19.7.2019, každý deň v čase od 8:00 do 15:30 hodinyInformácie o tábore 
UPJŠ Košice7. – 9. ročník ZŠ, Sekunda– Kvarta OGmax 20 žiakov8. – 12. 7. 2019Informácie o tábore 
UPJŠ Košice5. – 6. ročník ZŠ, Prima OGmax 20 žiakov15. – 19. 7. 2019Informácie o tábore 
Gymnázium Pavla Horova, Masarykova 1, Michalovce3. – 9. ročník ZŠ, spolu s animátormi – žiakmi GPH 19-23.8.2019Informácie o tábore 
Gymnázium, Šrobárova 1, 042 23 Košicežiaci 6. – 8. ročníka ZŠ. 8. – 12.7.2019Informácie o tábore 
    Informácie o tábore 
    Informácie o tábore 
    Informácie o tábore 

 

Denné IT tábory 2018
MiestoCieľová skupinaPočet účastníkovTermínPrihláška
Gymnázium Šrobárova 1, KošiceŽiaci základných škôl 9. – 13. 7. 2018Informácie o tábore
SPŠ SninaŽiaci 5. – 9. základných škôl 20. – 24.8.2018Informácie o tábore
ŠVS Banská Bystrica5. – 9. ročník ZŠ
Sekunda – Kvinta OG
209. – 13. 7. 2018Informácie o tábore
UKF Nitra5. – 9. ročník ZŠ
Sekunda – Kvinta OG
4016. – 20. 7. 2018Informácie o tábore
UPJŠ Košice7. – 9. ročník ZŠ
Sekunda– Kvarta OG
209. – 13. 7. 2018Informácie o tábore
UPJŠ Košice5. – 6. ročník ZŠ
Prima OG
2016. – 20. 7. 2018Informácie o tábore
UMB Banská BystricaŽiaci základných škôl409. – 13. 7. 2018Informácie o tábore
UNIZA Žilina5. – 9. ročník ZŠ
Sekunda – Kvinta OG
805. 3. – 9. 3. 2017Informácie o tábore

 

Denné IT tábory 2017
Miesto Cieľová skupina Počet účastníkov Termín Prihláška
ŠVS Banská Bystrica žiaci základných škôl 20 10. – 14. 7. 2017 Informácie o tábore
UPJŠ Košice žiaci základných škôl 24 10. – 14. 7. 2017 Informácie o tábore
UMB Banská Bystrica žiaci základných škôl 40 10. – 14. 7. 2017 Informácie o tábore
UNIZA Žilina žiaci stredných škôl 20 10. – 14. 7. 2017 Informácie o tábore
UPJŠ Košice žiaci základných škôl 24 17. – 21. 7. 2017 Informácie o tábore
UKF Nitra žiaci základných škôl 40 21. – 25. 8. 2017 Informácie o tábore