jún
3
St
Základy Linuxu – workshop
jún 3 @ 08:00 – 12:00
Základy Linuxu - workshop @ webinár - virtuálna učebňa
Workshop bude zameraný na oboznámenie sa so základným nasadením a ovládaním Linuxu. Na začiatku sa zoznámime s filozofiou a históriou OS Linux a predstavíme si najpoužívanejšie distribúcie. Následne si vo virtuálnom prostredí nainštalujeme distribúciu Debian 10 a vyskúšame si na nej základné ovládanie pomocou príkazového riadku, administráciu a predstavíme si nástroje a príkazy na vykonanie jednoduchých úloh. Taktiež si ukážeme kde a ako hľadať informácie o spôsobe nasadenie rôznych služieb a dokumentáciu k nim.
Prihlásiť sa na webinár môžete prostredníctvom dotazníka na stránke http://dotazniky.itakademia.sk/index.php/554851?lang=sk
jún
4
Št
RSE_9 NAT for IPv4 RSE_10 Device Discovery, Management, and Maintenance (LLDP, CDP, Syslog, NTP,..).
jún 4 @ 08:00 – 15:00

Webinár v oblasti Sieťových technológií zameraný na tému RSE_9 NAT for IPv4 RSE_10 Device Discovery, Management, and Maintenance (LLDP, CDP, Syslog, NTP,..). Webináre zamerané na Sieťové technológie sú na sebe obsahovo nezávisle a preto nie je nutnosť sa prihlásiť na všetky ponúkané webináre.

Prihlásiť sa na webinár môžete prostredníctvom dotazníka na stránke http://dotazniky.itakademia.sk/index.php/554851?lang=sk

Úvod do počítačových sietí (UNIZA)
jún 4 @ 08:00 – 15:00

Cieľom vzdelávanie je oboznámenie sa so základným pojmovým aparátom v oblasti počítačových sietí a princípmi prenosu informácie v počítačových sieťach v kontexte sieťových modelov ISO-OSI a TCP-IP. Študent sa naučí praktický riešiť problémy, ktoré sú spojené s fyzickou vrstvou sieťového modelu a osvojí si základy problematiky smerovania pri prenose informácií v sieťových infraštruktúrach ako aj základné vlastnosti dynamických smerovacích protokolov a spôsoby ich nasadenia v modelových zapojeniach.

jún
8
Po
Ako si začať budovať politiku bezpečnosti vo svojej školskej sieti a bezpečnostnú dokumentáciu.
jún 8 @ 08:00 – 12:00

Webinár v oblasti Sieťových technológií zameraný na tému Ako si začať budovať politiku bezpečnosti vo svojej školskej sieti a bezpečnostnú dokumentáciu. Webináre zamerané na Sieťové technológie sú na sebe obsahovo nezávisle a preto nie je nutnosť sa prihlásiť na všetky ponúkané webináre.

Prihlásiť sa na webinár môžete prostredníctvom dotazníka na stránke http://dotazniky.itakademia.sk/index.php/554851?lang=sk

jún
10
St
DNS – Domain Name System-workshop
jún 10 @ 08:00 – 12:00
Cieľom workshopu je oboznámenie sa s protokolom DNS, ako na strane klientov, tak na strane servera. V praktickej časti bude konfigurácia DNS servera BIND v Linux prostredí.
Prihlásiť sa na webinár môžete prostredníctvom dotazníka na stránke http://dotazniky.itakademia.sk/index.php/554851?lang=sk
Popularizačné prednášky a workshopy pre učiteľov ZŠ a SŠ (UNIZA)
jún 10 @ 08:00 – 12:00

Popularizačné prednášky budú zabezpečovať experti z firiem – špecialisti zo združenia ITAS a iných regionálnych firiem. Na prednáškach budú prezentované rôzne aktivity prizvaných firiem a aktuálne moderné technológie smerujúce k prepojeniu teórie s praxou.

jún
18
Št
VoIP – Voice over Internet Protocol a PBX Asterisk – workshop
jún 18 @ 08:00 – 12:00
Cieľom workshopu je zoznámiť sa so základnými princípmi VoIP technológie založenej na protokole SIP a následne konfigurácia pobočkovej ústredne Asterisk v Linux prostredí. Voliteľne je možné teoreticky prejsť konfiguráciou IP telefónov Cisco rady 7900.
Prihlásiť sa na webinár môžete prostredníctvom dotazníka na stránke http://dotazniky.itakademia.sk/index.php/554851?lang=sk
jún
19
Pi
Škálovanie počítačových sietí (UNIZA)
jún 19 @ 08:00 – 15:00

Frekventant sa oboznámi s komunikačnými protokolmi, ktoré sú využívané na jednotlivých vrstvách sieťového modelu ISO-OSI (TCP-IP). Naučí sa používať a konfigurovať aktívne sieťové zariadenia (smerovače a prepínače) tak na úrovni sieti LAN ako aj WAN. Oboznámi sa taktiež aj so základmi koncepcie bezpečnosti komunikácie v počítačových sieťach, koncepciou virtuálnych LAN sietí, problematikou bezdrôtových komunikácií, základmi technológie WAN. Cieľom vzdelávania je zároveň hlboká znalosť dynamických smerovacích protokolov čo sa týka ich špecifického nasadenia a vlastností.

Veľká topológia pri certifikácii v CCNA 3 a 4.
jún 19 @ 08:00 – 15:00

Webinár v oblasti Sieťových technológií zameraný na tému Veľká topológia pri certifikácii v CCNA3 a 4. Webináre zamerané na Sieťové technológie sú na sebe obsahovo nezávisle a preto nie je nutnosť sa prihlásiť na všetky ponúkané webináre.

Prihlásiť sa na webinár môžete prostredníctvom dotazníka na stránke http://dotazniky.itakademia.sk/index.php/554851?lang=sk

Veľká topológia pri certifikácii v CCNA1 a 2.
jún 19 @ 08:00 – 15:00

Webinár v oblasti Sieťových technológií zameraný na tému Veľká topológia pri certifikácii v CCNA1 a 2. Webináre zamerané na Sieťové technológie sú na sebe obsahovo nezávisle a preto nie je nutnosť sa prihlásiť na všetky ponúkané webináre.

Prihlásiť sa na webinár môžete prostredníctvom dotazníka na stránke http://dotazniky.itakademia.sk/index.php/554851?lang=sk

jún
24
St
Ako zvýšiť u študentov motiváciu pre počítačové siete, angažovanosť, aktivitu a kritické myslenie.
jún 24 @ 08:00 – 12:00

Webinár v oblasti Sieťových technológií zameraný na tému Ako zvýšiť u študentov motiváciu pre počítačové siete, angažovanosť, aktivitu a kritické myslenie. Webináre zamerané na Sieťové technológie sú na sebe obsahovo nezávisle a preto nie je nutnosť sa prihlásiť na všetky ponúkané webináre.

Prihlásiť sa na webinár môžete prostredníctvom dotazníka na stránke http://dotazniky.itakademia.sk/index.php/554851?lang=sk

jún
25
Št
Bridge na CCNA curriculum ver. 7.0 – sieťová automatizácia – workshop
jún 25 @ 08:00 – 12:00
Cieľom je oboznámiť sa s témou sieťovej automatizácie (network automation) so zameraním na RESTful APIs, a nástroje pre manažment konfigurácií (configuration management tools). Toto je jedna z nových tém, ktoré pribudli ako úplne nové v CCNA curricule v 7.0, preto je vhodná pre všetkých, ktorí chcú učiť od najbližšieho školského roka podľa nových Cisco materiálov, alebo ich téma automatizácie v sieťach zaujíma.
Prihlásiť sa na webinár môžete prostredníctvom dotazníka na stránke http://dotazniky.itakademia.sk/index.php/554851?lang=sk
jún
26
Pi
Škálovanie počítačových sietí (UNIZA)
jún 26 @ 08:00 – 15:00

Frekventant sa oboznámi s komunikačnými protokolmi, ktoré sú využívané na jednotlivých vrstvách sieťového modelu ISO-OSI (TCP-IP). Naučí sa používať a konfigurovať aktívne sieťové zariadenia (smerovače a prepínače) tak na úrovni sieti LAN ako aj WAN. Oboznámi sa taktiež aj so základmi koncepcie bezpečnosti komunikácie v počítačových sieťach, koncepciou virtuálnych LAN sietí, problematikou bezdrôtových komunikácií, základmi technológie WAN. Cieľom vzdelávania je zároveň hlboká znalosť dynamických smerovacích protokolov čo sa týka ich špecifického nasadenia a vlastností.