jan
18
Po
Popularizačné prednášky a workshopy pre učiteľov ZŠ a SŠ (UNIZA)
jan 18 @ 08:00 – 12:00

Popularizačné prednášky a workshopy sú určené pre učiteľov ZŠ a SŠ. Na prednáškach a workshopoch budú prezentované rôzne nástroje a aktuálne moderné technológie smerujúce k prepojeniu teórie s praxou. Workshopy pre učiteľov ZŠ a SŠ budú obsahovo zamerané prevažne na témy z oblastí rozvoja digitálnych kompetencií. Forma vzdelávacej aktivity je prezenčná alebo dištančná vo forme napr. webináru.

jan
19
Ut
Popularizačné prednášky a workshopy pre učiteľov ZŠ a SŠ (UNIZA)
jan 19 @ 12:00 – 16:00

Popularizačné prednášky a workshopy sú určené pre učiteľov ZŠ a SŠ. Na prednáškach a workshopoch budú prezentované rôzne nástroje a aktuálne moderné technológie smerujúce k prepojeniu teórie s praxou. Workshopy pre učiteľov ZŠ a SŠ budú obsahovo zamerané prevažne na témy z oblastí rozvoja digitálnych kompetencií. Forma vzdelávacej aktivity je prezenčná alebo dištančná vo forme napr. webináru.

Základy Linuxu – Workshop, UNIZA, M. Kontšek – webinár
jan 19 @ 12:00 – 16:00

Workshop bude zameraný na oboznámenie sa so základným nasadením a ovládaním Linuxu. Na začiatku sa zoznámime s filozofiou a históriou OS Linux a predstavíme si najpoužívanejšie distribúcie. Následne si vo virtuálnom prostredí nainštalujeme distribúciu Debian 10 a vyskúšame si na nej základné ovládanie pomocou príkazového riadku, administráciu a predstavíme si nástroje a príkazy na vykonanie jednoduchých úloh. Taktiež si ukážeme kde a ako hľadať informácie o spôsobe nasadenie rôznych služieb a dokumentáciu k nim.

jan
20
St
Popularizačné prednášky a workshopy pre učiteľov ZŠ a SŠ (UNIZA)
jan 20 @ 08:00 – 12:00

Popularizačné prednášky a workshopy sú určené pre učiteľov ZŠ a SŠ. Na prednáškach a workshopoch budú prezentované rôzne nástroje a aktuálne moderné technológie smerujúce k prepojeniu teórie s praxou. Workshopy pre učiteľov ZŠ a SŠ budú obsahovo zamerané prevažne na témy z oblastí rozvoja digitálnych kompetencií. Forma vzdelávacej aktivity je prezenčná alebo dištančná vo forme napr. webináru.

Popularizačné prednášky a workshopy pre učiteľov ZŠ a SŠ (UNIZA)
jan 20 @ 12:00 – 16:00

Popularizačné prednášky a workshopy sú určené pre učiteľov ZŠ a SŠ. Na prednáškach a workshopoch budú prezentované rôzne nástroje a aktuálne moderné technológie smerujúce k prepojeniu teórie s praxou. Workshopy pre učiteľov ZŠ a SŠ budú obsahovo zamerané prevažne na témy z oblastí rozvoja digitálnych kompetencií. Forma vzdelávacej aktivity je prezenčná alebo dištančná vo forme napr. webináru.

jan
21
Št
Popularizačné prednášky a workshopy pre učiteľov ZŠ a SŠ (UNIZA)
jan 21 @ 08:00 – 12:00

Popularizačné prednášky a workshopy sú určené pre učiteľov ZŠ a SŠ. Na prednáškach a workshopoch budú prezentované rôzne nástroje a aktuálne moderné technológie smerujúce k prepojeniu teórie s praxou. Workshopy pre učiteľov ZŠ a SŠ budú obsahovo zamerané prevažne na témy z oblastí rozvoja digitálnych kompetencií. Forma vzdelávacej aktivity je prezenčná alebo dištančná vo forme napr. webináru.

Popularizačné prednášky a workshopy pre učiteľov ZŠ a SŠ (UNIZA)
jan 21 @ 12:00 – 16:00

Popularizačné prednášky a workshopy sú určené pre učiteľov ZŠ a SŠ. Na prednáškach a workshopoch budú prezentované rôzne nástroje a aktuálne moderné technológie smerujúce k prepojeniu teórie s praxou. Workshopy pre učiteľov ZŠ a SŠ budú obsahovo zamerané prevažne na témy z oblastí rozvoja digitálnych kompetencií. Forma vzdelávacej aktivity je prezenčná alebo dištančná vo forme napr. webináru.

jan
22
Pi
IT Čajovňa – „Programovanie 2D hier v MakeCode Arcade (SŠ)“
jan 22 @ 14:00 – 16:00

V rámci IT čajovne predstavíme online prostredie MakeCode Arcade, ktoré umožňuje vytvárať 2D hry v blokovom prostredí podobnom ako v jazyku Scratch. V rámci IT čajovne si vyskúšame vytvoriť dve hry, ktoré budú obsahovať animácie. Vytvorené hry bude možné vyskúšať na mobilnom zariadení a na simulátore konzoly.

Lektor: Patrik Voštinár (PaedDr. Patrik Voštinár, PhD. vyučuje na katedre informatiky Fakulty prírodných vied Univerzity Mateja Bella v Banskej Bystrici. Dlhodobo sa venuje práci so žiakmi a populárizácii.)

jan
25
Po
Popularizačné prednášky a workshopy pre učiteľov ZŠ a SŠ (UNIZA)
jan 25 @ 08:00 – 12:00

Popularizačné prednášky a workshopy sú určené pre učiteľov ZŠ a SŠ. Na prednáškach a workshopoch budú prezentované rôzne nástroje a aktuálne moderné technológie smerujúce k prepojeniu teórie s praxou. Workshopy pre učiteľov ZŠ a SŠ budú obsahovo zamerané prevažne na témy z oblastí rozvoja digitálnych kompetencií. Forma vzdelávacej aktivity je prezenčná alebo dištančná vo forme napr. webináru.

jan
26
Ut
Popularizačné prednášky a workshopy pre učiteľov ZŠ a SŠ (UNIZA)
jan 26 @ 12:00 – 16:00

Popularizačné prednášky a workshopy sú určené pre učiteľov ZŠ a SŠ. Na prednáškach a workshopoch budú prezentované rôzne nástroje a aktuálne moderné technológie smerujúce k prepojeniu teórie s praxou. Workshopy pre učiteľov ZŠ a SŠ budú obsahovo zamerané prevažne na témy z oblastí rozvoja digitálnych kompetencií. Forma vzdelávacej aktivity je prezenčná alebo dištančná vo forme napr. webináru.