jún
2
Ut
Textový editor a jeho použitie vo vyučovacom procese
jún 2 @ 10:00 – 11:30
Textový editor a jeho použitie vo vyučovacom procese @ webinár - virtuálna učebňa
Textový editor a jeho aplikácia vo vyučovacom procese
Prihlásiť sa na webinár môžete prostredníctvom dotazníka na stránke http://dotazniky.itakademia.sk/index.php/554851?lang=sk
Cloudové riešenia v školskom prostredí.
jún 2 @ 13:30 – 15:00
Cloudové riešenia v školskom prostredí. @ webinár - virtuálna učebňa
Využitia cloudového prostredia Google Docs vo vzdelávaní žiakov. Nahrávanie zložiek a súborov do úložiska, stiahnutie z úložiska do počítača. Vytvorenie textového dokumentu, tabuľky, prezentácie a využitie funkcie zdieľania. Vytvorenie a zdieľanie formulára (testu) pre potreby vyučovacieho procesu a vyhodnotenie testu.
jún
3
St
Základy Linuxu – workshop
jún 3 @ 08:00 – 12:00
Základy Linuxu - workshop @ webinár - virtuálna učebňa
Workshop bude zameraný na oboznámenie sa so základným nasadením a ovládaním Linuxu. Na začiatku sa zoznámime s filozofiou a históriou OS Linux a predstavíme si najpoužívanejšie distribúcie. Následne si vo virtuálnom prostredí nainštalujeme distribúciu Debian 10 a vyskúšame si na nej základné ovládanie pomocou príkazového riadku, administráciu a predstavíme si nástroje a príkazy na vykonanie jednoduchých úloh. Taktiež si ukážeme kde a ako hľadať informácie o spôsobe nasadenie rôznych služieb a dokumentáciu k nim.
Prihlásiť sa na webinár môžete prostredníctvom dotazníka na stránke http://dotazniky.itakademia.sk/index.php/554851?lang=sk
Krúžky so zameraním na IT (CVTI SR – ZŠ, Tvrdošovce)
jún 3 @ 10:00 – 12:00
Krúžky so zameraním na IT (CVTI SR - ZŠ, Tvrdošovce) @ video-konferencia

Koncept informatických krúžkov bude zameraný na niektorú z populárnych oblastí informatiky a jej aplikácii v matematike, technických a prírodných vedách. Zameranie krúžkov bude smerované do IT, programovania robotov, programovania mobilných a iných aplikácií, elektroniku. Časť krúžkov bude zameraná na 3D modelovanie objektov vo voľne dostupnom softvéri ako aj na aplikáciu IT do matematiky, prírodných a technických vied s využitím IT ScienceLab. Témy krúžkov v jednotlivých lokalitách budú prispôsobované aktuálnemu záujmu. Ich obsah bude prehodnocovaný počas jednotlivých rokov projektu. Krúžky budú organizované pre žiakov základných a stredných škôl zo Slovenska s výnimkou Bratislavského kraja ako podpora pri rozvoji štúdia informatiky a tvorby informatických tried na stredných školách.

Tvorba videa v edukačnom procese
jún 3 @ 12:30 – 14:00
Tvorba  videa v edukačnom procese @ webinár - virtuálna učebňa
Webinár je zameraný na prezentovanie tvorby videa, pre edukačný proces.
Krúžky so zameraním na IT (CVTI SR – ŠVS BB), P. Homola
jún 3 @ 15:00 – 16:30
Krúžky so zameraním na IT (CVTI SR - ŠVS BB), P. Homola @ video-konferencia

Koncept informatických krúžkov bude zameraný na niektorú z populárnych oblastí informatiky a jej aplikácii v matematike, technických a prírodných vedách. Zameranie krúžkov bude smerované do IT, programovania robotov, programovania mobilných a iných aplikácií, elektroniku. Časť krúžkov bude zameraná na 3D modelovanie objektov vo voľne dostupnom softvéri ako aj na aplikáciu IT do matematiky, prírodných a technických vied s využitím IT ScienceLab. Témy krúžkov v jednotlivých lokalitách budú prispôsobované aktuálnemu záujmu. Ich obsah bude prehodnocovaný počas jednotlivých rokov projektu. Krúžky budú organizované pre žiakov základných a stredných škôl zo Slovenska s výnimkou Bratislavského kraja ako podpora pri rozvoji štúdia informatiky a tvorby informatických tried na stredných školách.

Cieľom krúžku 3D tlač je pochopiť najviac používané nástroje pri kreslení v 3D priestore, za pomoci dostupných programov Autodesk 123D Design a následne vytvorené objekty vytlačiť na 3D tlačiarni za použitia technológie FDM, či už jednofarebnej, alebo viacfarebnej.

jún
4
Št
Google ClassRoom
jún 4 @ 12:30 – 14:00
Google ClassRoom @ webinár - virtuálna učebňa
Webinár je zameraný na možnosti a využitie Google Classroom v školskom prostredí.
Prihlásiť sa na webinár môžete prostredníctvom dotazníka na stránke http://dotazniky.itakademia.sk/index.php/554851?lang=sk
Praktické aspekty elektronického podpisu
jún 4 @ 13:00 – 14:30
Praktické aspekty elektronického podpisu @ webinár - virtuálna učebňa
Webinár bude zameraný na vysvetlenie vzniku elektronického certifikátu, princípu podpisovania elektronických správ (emailov) a dokumentov a iné oblasti využitia certifikátov verejného klúča (https, ssl)
Prihlásiť sa na webinár môžete prostredníctvom dotazníka na stránke http://dotazniky.itakademia.sk/index.php/554851?lang=sk
jún
8
Po
Technológia 3D tlače
jún 8 @ 13:00 – 14:30
Technológia 3D tlače @ webinár - virtuálna učebňa
Oboznámenie sa s 3D tlačiarňou Pomôcť orientovať sa v jej programovom a technickom vybavení. Zaškolenie v obsluhe tlačiarne, príklady spotrebných materiálov vhodných pre túto tlačiareň. Postupnosť 3D tlače od modelu k výrobku. Špecifikácia polygonálneho a objemového modelu. Databáza modelov ako najjednoduchší prístup k modelom. 3D skener tlačiarne a jeho problematika. Ukážka modelovania v Tinkercade. Príprava modelu pre tlač.
jún
9
Ut
Tvorba videa v edukačnom procese
jún 9 @ 13:00 – 14:30
Tvorba  videa v edukačnom procese @ webinár - virtuálna učebňa
Webinár je zameraný na prezentovanie tvorby videa, pre edukačný proces.
jún
10
St
Prezentácie a ich použitie na vyučovaní
jún 10 @ 10:00 – 11:30
Prezentácie a ich použitie na vyučovaní @ webinár - virtuálna učebňa
Prezentácie, a ich využitie vo vyučovacom procese.
Prihlásiť sa na webinár môžete prostredníctvom dotazníka na stránke
Krúžky so zameraním na IT (CVTI SR – ZŠ, Tvrdošovce)
jún 10 @ 14:00 – 18:00
Krúžky so zameraním na IT (CVTI SR - ZŠ, Tvrdošovce) @ učebňa 1

Koncept informatických krúžkov bude zameraný na niektorú z populárnych oblastí informatiky a jej aplikácii v matematike, technických a prírodných vedách. Zameranie krúžkov bude smerované do IT, programovania robotov, programovania mobilných a iných aplikácií, elektroniku. Časť krúžkov bude zameraná na 3D modelovanie objektov vo voľne dostupnom softvéri ako aj na aplikáciu IT do matematiky, prírodných a technických vied s využitím IT ScienceLab. Témy krúžkov v jednotlivých lokalitách budú prispôsobované aktuálnemu záujmu. Ich obsah bude prehodnocovaný počas jednotlivých rokov projektu. Krúžky budú organizované pre žiakov základných a stredných škôl zo Slovenska s výnimkou Bratislavského kraja ako podpora pri rozvoji štúdia informatiky a tvorby informatických tried na stredných školách.

Krúžky so zameraním na IT (CVTI SR – ŠVS BB), P. Homola
jún 10 @ 15:00 – 16:30
Krúžky so zameraním na IT (CVTI SR - ŠVS BB), P. Homola @ video-konferencia

Koncept informatických krúžkov bude zameraný na niektorú z populárnych oblastí informatiky a jej aplikácii v matematike, technických a prírodných vedách. Zameranie krúžkov bude smerované do IT, programovania robotov, programovania mobilných a iných aplikácií, elektroniku. Časť krúžkov bude zameraná na 3D modelovanie objektov vo voľne dostupnom softvéri ako aj na aplikáciu IT do matematiky, prírodných a technických vied s využitím IT ScienceLab. Témy krúžkov v jednotlivých lokalitách budú prispôsobované aktuálnemu záujmu. Ich obsah bude prehodnocovaný počas jednotlivých rokov projektu. Krúžky budú organizované pre žiakov základných a stredných škôl zo Slovenska s výnimkou Bratislavského kraja ako podpora pri rozvoji štúdia informatiky a tvorby informatických tried na stredných školách.

 

 

Cieľom krúžku 3D tlač je pochopiť najviac používané nástroje pri kreslení v 3D priestore, za pomoci dostupných programov Autodesk 123D Design a následne vytvorené objekty vytlačiť na 3D tlačiarni za použitia technológie FDM, či už jednofarebnej, alebo viacfarebnej.

jún
11
Št
Excel pokročilí
jún 11 @ 10:00 – 11:30
Excel pokročilí @ webinár - virtuálna učebňa
1. Overovanie vstupných údajov
2. Spájanie reťazcov a hodnôt vo vzorci
3. Pokročilé funkcie (INDEX, MATCH, CELL, …) a ich zreťazenie
4. Kontingenčné tabuľky a grafy
5. Nahrávanie opakujúcich sa činností do makra (úvod)
Prihlásiť sa na webinár môžete prostredníctvom dotazníka na stránke http://dotazniky.itakademia.sk/index.php/554851?lang=sk
Google ClassRoom
jún 11 @ 12:30 – 14:00
Google ClassRoom @ webinár - virtuálna učebňa
Webinár je zameraný na možnosti a využitie Google Classroom v školskom prostredí.
Prihlásiť sa na webinár môžete prostredníctvom dotazníka na stránke http://dotazniky.itakademia.sk/index.php/554851?lang=sk
jún
16
Ut
Tvorba testov k vyučovacej hodine pomocou IKT
jún 16 @ 10:00 – 11:30
Tvorba testov k vyučovacej hodine pomocou IKT @ webinár - virtuálna učebňa
Tvorba testov s podporou programu Kartičky, Hot Potatoes.
Webinár je z 2 častí konaných 16. a 17 júna prihlasujete sa na obe naraz.
Prihlásiť sa na webinár môžete prostredníctvom dotazníka na stránke http://dotazniky.itakademia.sk/index.php/554851?lang=sk
jún
17
St
Tvorba testov k vyučovacej hodine pomocou IKT
jún 17 @ 10:00 – 11:30
Tvorba testov k vyučovacej hodine pomocou IKT @ webinár - virtuálna učebňa
Tvorba testov s podporou programu Kartičky, Hot Potatoes.
Webinár je z 2 častí konaných 16. a 17 júna prihlasujete sa na obe naraz.
Prihlásiť sa na webinár môžete prostredníctvom dotazníka na stránke http://dotazniky.itakademia.sk/index.php/554851?lang=sk
Krúžky so zameraním na IT (CVTI SR – ŠVS BB), D. Forgács
jún 17 @ 15:00 – 16:30
Krúžky so zameraním na IT (CVTI SR - ŠVS BB), D. Forgács @ video-konferencia

Koncept informatických krúžkov bude zameraný na niektorú z populárnych oblastí informatiky a jej aplikácii v matematike, technických a prírodných vedách. Zameranie krúžkov bude smerované do IT, programovania robotov, programovania mobilných a iných aplikácií, elektroniku. Časť krúžkov bude zameraná na 3D modelovanie objektov vo voľne dostupnom softvéri ako aj na aplikáciu IT do matematiky, prírodných a technických vied s využitím IT ScienceLab. Témy krúžkov v jednotlivých lokalitách budú prispôsobované aktuálnemu záujmu. Ich obsah bude prehodnocovaný počas jednotlivých rokov projektu. Krúžky budú organizované pre žiakov základných a stredných škôl zo Slovenska s výnimkou Bratislavského kraja ako podpora pri rozvoji štúdia informatiky a tvorby informatických tried na stredných školách.

 

 

Cieľom krúžku 3D tlač je pochopiť najviac používané nástroje pri kreslení v 3D priestore, za pomoci dostupných programov Autodesk 123D Design a následne vytvorené objekty vytlačiť na 3D tlačiarni za použitia technológie FDM, či už jednofarebnej, alebo viacfarebnej.

jún
18
Št
Google ClassRoom
jún 18 @ 12:30 – 14:00
Google ClassRoom @ webinár - virtuálna učebňa
Webinár je zameraný na možnosti a využitie Google Classroom v školskom prostredí.
Prihlásiť sa na webinár môžete prostredníctvom dotazníka na stránke http://dotazniky.itakademia.sk/index.php/554851?lang=sk
Excel pokročilí
jún 18 @ 14:00 – 15:30
Excel pokročilí @ webinár - virtuálna učebňa
1. Overovanie vstupných údajov
2. Spájanie reťazcov a hodnôt vo vzorci
3. Pokročilé funkcie (INDEX, MATCH, CELL, …) a ich zreťazenie
4. Kontingenčné tabuľky a grafy
5. Nahrávanie opakujúcich sa činností do makra (úvod)
Prihlásiť sa na webinár môžete prostredníctvom dotazníka na stránke http://dotazniky.itakademia.sk/index.php/554851?lang=sk
jún
23
Ut
Dokumenty, tabuľky a prezentácie v cloudovom prostredí a ich využitie vo vyučovaní
jún 23 @ 10:00 – 11:30
Dokumenty, tabuľky a prezentácie v cloudovom prostredí a ich využitie vo vyučovaní @ webinár - virtuálna učebňa
Tvorba textových, tabuľkových dokumentov v Cloudovom prostredí a ich využitie vo vyučovaní.
Prihlásiť sa na webinár môžete prostredníctvom dotazníka na stránke http://dotazniky.itakademia.sk/index.php/554851?lang=sk
jún
24
St
Tvorba testov k vyučovacej hodine pomocou IKT
jún 24 @ 10:00 – 11:30
Tvorba testov k vyučovacej hodine pomocou IKT @ webinár - virtuálna učebňa
Tvorba testov s podporou programu Kartičky, Hot Potatoes.
Webinár je z 2 častí konaných 24. a 25. júna prihlasujete sa na obe naraz.
Prihlásiť sa na webinár môžete prostredníctvom dotazníka na stránke http://dotazniky.itakademia.sk/index.php/554851?lang=sk
Krúžky so zameraním na IT (CVTI SR – ŠVS BB), D. Forgács
jún 24 @ 15:00 – 16:30
Krúžky so zameraním na IT (CVTI SR - ŠVS BB), D. Forgács @ video-konferencia

Koncept informatických krúžkov bude zameraný na niektorú z populárnych oblastí informatiky a jej aplikácii v matematike, technických a prírodných vedách. Zameranie krúžkov bude smerované do IT, programovania robotov, programovania mobilných a iných aplikácií, elektroniku. Časť krúžkov bude zameraná na 3D modelovanie objektov vo voľne dostupnom softvéri ako aj na aplikáciu IT do matematiky, prírodných a technických vied s využitím IT ScienceLab. Témy krúžkov v jednotlivých lokalitách budú prispôsobované aktuálnemu záujmu. Ich obsah bude prehodnocovaný počas jednotlivých rokov projektu. Krúžky budú organizované pre žiakov základných a stredných škôl zo Slovenska s výnimkou Bratislavského kraja ako podpora pri rozvoji štúdia informatiky a tvorby informatických tried na stredných školách.

 

 

Cieľom krúžku 3D tlač je pochopiť najviac používané nástroje pri kreslení v 3D priestore, za pomoci dostupných programov Autodesk 123D Design a následne vytvorené objekty vytlačiť na 3D tlačiarni za použitia technológie FDM, či už jednofarebnej, alebo viacfarebnej.

jún
25
Št
Tvorba testov k vyučovacej hodine pomocou IKT
jún 25 @ 10:00 – 11:30
Tvorba testov k vyučovacej hodine pomocou IKT @ webinár - virtuálna učebňa
Tvorba testov s podporou programu Kartičky, Hot Potatoes.
Webinár je z 2 častí konaných 24. a 25. júna prihlasujete sa na obe naraz.
Prihlásiť sa na webinár môžete prostredníctvom dotazníka na stránke http://dotazniky.itakademia.sk/index.php/554851?lang=sk
Google ClassRoom
jún 25 @ 12:30 – 14:00
Google ClassRoom @ webinár - virtuálna učebňa
Webinár je zameraný na možnosti a využitie Google Classroom v školskom prostredí.
Prihlásiť sa na webinár môžete prostredníctvom dotazníka na stránke http://dotazniky.itakademia.sk/index.php/554851?lang=sk
Spracovanie videa a jeho využitie v edukačnom procese
jún 25 @ 12:30 – 14:00
Spracovanie videa a jeho využitie v edukačnom procese @ webinár - virtuálna učebňa
Webinár je zameraný na prezentovanie spracovanie videa, pre edukačný proces.
Excel pokročilí
jún 25 @ 14:00 – 15:30
Excel pokročilí @ webinár - virtuálna učebňa
1. Overovanie vstupných údajov
2. Spájanie reťazcov a hodnôt vo vzorci
3. Pokročilé funkcie (INDEX, MATCH, CELL, …) a ich zreťazenie
4. Kontingenčné tabuľky a grafy
5. Nahrávanie opakujúcich sa činností do makra (úvod)
Prihlásiť sa na webinár môžete prostredníctvom dotazníka na stránke http://dotazniky.itakademia.sk/index.php/554851?lang=sk
jún
29
Po
Spracovanie videa a jeho využitie v edukačnom procese
jún 29 @ 13:00 – 14:30
Spracovanie videa a jeho využitie v edukačnom procese @ webinár - virtuálna učebňa
Webinár je zameraný na prezentovanie spracovanie videa, pre edukačný proces.