jan
25
Po
Tvorba videa v edukačnom procese (CVTI SR-ŠVS BB) – webinár
jan 25 @ 13:00 – 14:30
Webinár je zameraný na tvorbu videa v edukačnom procese.
jan
26
Ut
Ako si začať budovať politiku bezpečnosti vo svojej školskej sieti a bezpečnostnú dokumentáciu. (UNIZA) – webinár
jan 26 @ 12:00 – 16:00

Úcaštníkov webinára prevedieme tým, čo hovorí zákon o kybernetickej bezpečnosti, a vyhláška národného bezpečnostného úradu, ako pomáhajú framework-y a štandardy o bezpečnosti, a čo možno aplikovať z CCNA security a Cybersecurity Operate.

Informačná bezpečnosť I. (Ochrana osobných údajov, počítačová kriminalia), UPJŠ – webinár
jan 26 @ 13:00 – 16:00

V rámci webinára sa zameriame na ochranu osobných údajov a osobnosti. Ukážeme si, čo sú osobné údaje, spracúvanie osobných údajov, práva dotknutých osôb. V druhej časti webinára sa budeme venovať počítačovej kriminalite a jej formám. Vysvetlíme si, čo je trestný čin, trestná zodpovednosť a na reálnych príkladoch ukážeme jednotlivé počítačové trestný činy.

 

jan
27
St
Bridge na CCNA curriculum ver. 7.0: VPNs a IPSec, UNIZA – webinár
jan 27 @ 08:00 – 12:00

V CCNA curricule 7.0 vo vetve “Smerovanie a prepínanie” pribudli nové témy, ktoré v staršej verzii 6 neboli obsiahnuté.

Webinár sa bude venovať dvom novým témam: Virtuálne privátne siete, a množina protokolov IPSec, ktorá je obsiahnutá v curricule.

 

IT Čajovňa – „Vykašli sa na predsudky“- SŠ
jan 27 @ 16:00 – 17:30

Lektorka Lenka Hlinková  naučí žiakov základy diverzity a inklúzie. Dozvedia sa prečo máme nevedomé predsudky a ako ich je možné rozoznať. Zároveň si povedia aký škodlivý je dopad predsudkov na život človeka. Predstavia si najčastejšie predsudky a tiež praktický spôsob, ako na ne reagovať.

Inšpiruje najmä dievčatá a ženy k práci s technológiami. Po 12 rokov práce na Slovensku a v Anglicku na pozíciách Digital Project Manager, Business Analyst a UX Designer založila akadémiu technických zručností Algorimtus. Je autorkou prvej motivačno-náučnej knihy Ženský algoritmus, v ktorej vyvracia predsudok, že ženy a technológie k sebe nepatria. Pravidelne prednáša ako Google Certified Trainer a minulý rok získala ocenenie The Female Role Model of the Year v rámci národného kola súťaže Central European Startup Awards.

Prihlasovanie do 26.01.2021 12:00  http://dotazniky.itakademia.sk/index.php/354487?lang=sk

Prihlasovacie údaje na webinár zašleme len prihláseným žiakom na emailovú adresu, ktorú uvedú do prihlášky.

jan
28
Št
Excel pokročilí (CVTI SR-ŠVS BB) – webinár
jan 28 @ 13:00 – 14:30
feb
1
Po
Spracovanie videa a jeho využitie v edukačnom procese (CVTI SR-ŠVS BB) – webinár
feb 1 @ 13:00 – 14:30
Webinár je zameraný na spracovanie videa v edukačnom procese.
feb
16
Ut
Inovatívne metodiky pre SŠ k tematickému celku „Látky v živých organizmoch“ – webinár
feb 16 @ 14:00 – 16:00

Webinár je zameraný na predstavenie tk tématickému celku „Látky v živých organizmoch“, ktorá je vytvorená pre strednú školu.

 

feb
18
Št
Bridge na CCNA curriculum ver. 7.0 – sieťová automatizácia , UNIZA – webinár
feb 18 @ 12:00 – 16:00

Cieľom je oboznámiť sa s témou sieťovej automatizácie (network automation) so zameraním na RESTful APIs, a nástroje pre manažment konfigurácií (configuration management tools). Toto je jedna z nových tém, ktoré pribudli ako úplne nové v CCNA curricule v 7.0, preto je vhodná pre všetkých, ktorí chcú učiť od najbližšieho školského roka podľa nových Cisco materiálov, alebo ich téma automatizácie v sieťach zaujíma.

 

mar
11
Št
EduPage: online hodiny, DÚ, testy, exporty (klasifikačná správa) UPJŠ – webinár
mar 11 @ 13:00 – 15:00

EduPage: Dištančné vzdelávanie (online hodiny, pridelenie študijných materiálov, DÚ, testy, chat)

 

apr
1
Št
Programovanie mikroprocesorových systémov na SŠ (UPJŠ) – webinár
apr 1 @ 08:00 – 16:00

Vzdelávací program poskytne učiteľom informácie a odporúčania pre výučbu programovania mikroprocesorových zariadení v rámci predmetu informatika s prepojením na predmety fyzika, odborné elektrotechnické a informatické predmety podľa ISCED 3 a tiež pre prípravu žiakov stredných škôl pre programátorské súťaže. Konštruovanie a programovanie mikroprocesorových zariadení má veľký potenciál rozvíjať u žiakov informatické myslenie, poznatky z prírodných a technických vied a kompetencie pre 21. storočie.

apr
8
Št
Programovanie mikroprocesorových systémov na SŠ (UPJŠ) – webinár
apr 8 @ 14:00 – 17:00

Vzdelávací program poskytne učiteľom informácie a odporúčania pre výučbu programovania mikroprocesorových zariadení v rámci predmetu informatika s prepojením na predmety fyzika, odborné elektrotechnické a informatické predmety podľa ISCED 3 a tiež pre prípravu žiakov stredných škôl pre programátorské súťaže. Konštruovanie a programovanie mikroprocesorových zariadení má veľký potenciál rozvíjať u žiakov informatické myslenie, poznatky z prírodných a technických vied a kompetencie pre 21. storočie.

apr
15
Št
Programovanie mikroprocesorových systémov na SŠ (UPJŠ) – webinár
apr 15 @ 08:00 – 16:00

Vzdelávací program poskytne učiteľom informácie a odporúčania pre výučbu programovania mikroprocesorových zariadení v rámci predmetu informatika s prepojením na predmety fyzika, odborné elektrotechnické a informatické predmety podľa ISCED 3 a tiež pre prípravu žiakov stredných škôl pre programátorské súťaže. Konštruovanie a programovanie mikroprocesorových zariadení má veľký potenciál rozvíjať u žiakov informatické myslenie, poznatky z prírodných a technických vied a kompetencie pre 21. storočie.

EduPage: online hodiny, DÚ, testy, exporty (klasifikačná správa) UPJŠ – webinár
apr 15 @ 13:00 – 15:00

EduPage: Dištančné vzdelávanie (online hodiny, pridelenie študijných materiálov, DÚ, testy, chat)

 

apr
22
Št
Programovanie mikroprocesorových systémov na SŠ (UPJŠ) – webinár
apr 22 @ 08:00 – 16:00

Vzdelávací program poskytne učiteľom informácie a odporúčania pre výučbu programovania mikroprocesorových zariadení v rámci predmetu informatika s prepojením na predmety fyzika, odborné elektrotechnické a informatické predmety podľa ISCED 3 a tiež pre prípravu žiakov stredných škôl pre programátorské súťaže. Konštruovanie a programovanie mikroprocesorových zariadení má veľký potenciál rozvíjať u žiakov informatické myslenie, poznatky z prírodných a technických vied a kompetencie pre 21. storočie.

máj
6
Št
Programovanie mikroprocesorových systémov na SŠ (UPJŠ) – webinár
máj 6 @ 14:00 – 17:00

Vzdelávací program poskytne učiteľom informácie a odporúčania pre výučbu programovania mikroprocesorových zariadení v rámci predmetu informatika s prepojením na predmety fyzika, odborné elektrotechnické a informatické predmety podľa ISCED 3 a tiež pre prípravu žiakov stredných škôl pre programátorské súťaže. Konštruovanie a programovanie mikroprocesorových zariadení má veľký potenciál rozvíjať u žiakov informatické myslenie, poznatky z prírodných a technických vied a kompetencie pre 21. storočie.

máj
27
Št
Programovanie mikroprocesorových systémov na SŠ (UPJŠ) – webinár
máj 27 @ 11:00 – 17:00

Vzdelávací program poskytne učiteľom informácie a odporúčania pre výučbu programovania mikroprocesorových zariadení v rámci predmetu informatika s prepojením na predmety fyzika, odborné elektrotechnické a informatické predmety podľa ISCED 3 a tiež pre prípravu žiakov stredných škôl pre programátorské súťaže. Konštruovanie a programovanie mikroprocesorových zariadení má veľký potenciál rozvíjať u žiakov informatické myslenie, poznatky z prírodných a technických vied a kompetencie pre 21. storočie.