apr
1
St
NoSQL databázy – Data Science (UPJŠ)
apr 1 @ 07:25 – 10:25

NoSQL databázy – Data Science (UPJŠ)

Krúžky so zameraním na IT (TUKE)
apr 1 @ 07:45 – 09:45
Krúžky so zameraním na IT (TUKE) @ Gymnázium sv. Tomáša Akvinského - Učebňa 1

Koncept informatických krúžkov bude zameraný na niektorú z populárnych oblastí informatiky a jej aplikácii v matematike, technických a prírodných vedách. Zameranie krúžkov bude smerované do IT, programovania robotov, programovania mobilných a iných aplikácií, elektroniku. Časť krúžkov bude zameraná na 3D modelovanie objektov vo voľne dostupnom softvéri ako aj na aplikáciu IT do matematiky, prírodných a technických vied s využitím IT ScienceLab. Témy krúžkov v jednotlivých lokalitách budú prispôsobované aktuálnemu záujmu. Ich obsah bude prehodnocovaný počas jednotlivých rokov projektu. Krúžky budú organizované pre žiakov základných a stredných škôl zo Slovenska s výnimkou Bratislavského kraja ako podpora pri rozvoji štúdia informatiky a tvorby informatických tried na stredných školách.

Popularizačné prednášky a workshopy pre učiteľov ZŠ a SŠ (UKF)
apr 1 @ 08:00 – 10:00

Popularizačné prednášky budú zabezpečovať experti z firiem – špecialisti zo združenia ITAS a iných regionálnych firiem. Na prednáškach budú prezentované rôzne aktivity prizvaných firiem a aktuálne moderné technológie smerujúce k prepojeniu teórie s praxou.

Princípy IKS – Počítačové siete/Cloud (UNIZA), J. Uramová
apr 1 @ 08:00 – 09:40

Princípy IKS – Počítačové siete/Cloud (UNIZA)

Systémové programovanie – Internet of Things (UPJŠ)
apr 1 @ 08:00 – 10:15

Systémové programovanie – Internet of Things (UPJŠ)

Výučba biológie na SŠ so zameraním na rozvoj digitálnej a vedeckej gramotnosti (UKF)
apr 1 @ 08:00 – 16:00

Vzdelávanie bude zamerané na počítačom podporované meranie, spracovanie dát a analýzu obrazovej informácie. Využije sa práca PC, s tabletom, digitálnymi mikroskopmi, interaktívne hlasovanie a ďalšie prístupné technológie. Využitie bude preukázané napr. na témach: Stavba tela nekvitnúcich rastlín (váženie digitálnou váhou, cloudové zdieľanie a spracovanie údajov, analýza digitálnych fotografií zo stereomikroskopu, bádateľsky orientovaná výučba), Povrch tela stavovcov (analýza digitálnych fotografií zo stereomikroskopu, bádateľsky orientovaná výučba), Výživa a dýchanie rastlín (počítačom podporované laboratórium – meranie senzormi CO2, O2, pH, intenzity svetla a vyhodnotenie údajov, bádateľsky orientovaná výučba), Dýchanie živočíchov a človeka (počítačom podporované laboratórium – meranie senzormi CO2, O2, pH a vyhodnotenie údajov, bádateľsky orientovaná výučba), Vylučovanie (interaktívne hlasovanie, bádateľsky orientovaná výučba), Živočíchy v okolí ľudských sídiel (práca s aplikáciami pre tablet, bádateľsky orientovaná výučba).

Technológie na báze prepínaných sietí – Počítačové siete / Cloud (TUKE)
apr 1 @ 09:10 – 10:40

Technológie na báze prepínaných sietí – Počítačové siete / Cloud (TUKE)

Vývoj aplikácii pre Internet veci – Internet of Things (TUKE)
apr 1 @ 09:10 – 10:40

Vývoj aplikácii pre Internet veci – Internet of Things (TUKE)

Popularizačné prednášky a workshopy pre učiteľov ZŠ a SŠ (UPJŠ)
apr 1 @ 09:30 – 10:30

Popularizačné prednášky budú zabezpečovať experti z firiem – špecialisti zo združenia ITAS a iných regionálnych firiem. Na prednáškach budú prezentované rôzne aktivity prizvaných firiem a aktuálne moderné technológie smerujúce k prepojeniu teórie s praxou.

Popularizačné prednášky a workshopy pre učiteľov ZŠ a SŠ (UPJŠ)
apr 1 @ 10:30 – 12:00

Popularizačné prednášky budú zabezpečovať experti z firiem – špecialisti zo združenia ITAS a iných regionálnych firiem. Na prednáškach budú prezentované rôzne aktivity prizvaných firiem a aktuálne moderné technológie smerujúce k prepojeniu teórie s praxou.

Sieťová a komunikačná bezpečnosť – Počítačové siete/Cloud (UPJŠ), R. Krivoš-Belluš
apr 1 @ 10:45 – 12:15

Sieťová a komunikačná bezpečnosť – Počítačové siete/Cloud (UPJŠ)

Technológie na báze prepínaných sietí – Počítačové siete / Cloud (TUKE)
apr 1 @ 10:50 – 12:20

Technológie na báze prepínaných sietí – Počítačové siete / Cloud (TUKE)

Základy internetu vecí – Internet of Things (TUKE), M. Biňas
apr 1 @ 10:50 – 12:20

Základy Internetu veci – Internet of Things (TUKE)

Krúžky so zameraním na IT (CVTI SR – ZŠ, Detva)
apr 1 @ 13:20 – 15:20
Krúžky so zameraním na IT (CVTI SR - ZŠ, Detva) @ Základná škola Júliusa Juraja Thurzu, Učebňa 1

Koncept informatických krúžkov bude zameraný na niektorú z populárnych oblastí informatiky a jej aplikácii v matematike, technických a prírodných vedách. Zameranie krúžkov bude smerované do IT, programovania robotov, programovania mobilných a iných aplikácií, elektroniku. Časť krúžkov bude zameraná na 3D modelovanie objektov vo voľne dostupnom softvéri ako aj na aplikáciu IT do matematiky, prírodných a technických vied s využitím IT ScienceLab. Témy krúžkov v jednotlivých lokalitách budú prispôsobované aktuálnemu záujmu. Ich obsah bude prehodnocovaný počas jednotlivých rokov projektu. Krúžky budú organizované pre žiakov základných a stredných škôl zo Slovenska s výnimkou Bratislavského kraja ako podpora pri rozvoji štúdia informatiky a tvorby informatických tried na stredných školách.

Krúžky so zameraním na IT (CVTI SR – Súkr. GYM FUTURUM, Trenčín)
apr 1 @ 14:00 – 16:00
Krúžky so zameraním na IT (CVTI SR - Súkr. GYM FUTURUM, Trenčín) @ Súkromné gymnázium FUTURUM, Učebňa 1

Koncept informatických krúžkov bude zameraný na niektorú z populárnych oblastí informatiky a jej aplikácii v matematike, technických a prírodných vedách. Zameranie krúžkov bude smerované do IT, programovania robotov, programovania mobilných a iných aplikácií, elektroniku. Časť krúžkov bude zameraná na 3D modelovanie objektov vo voľne dostupnom softvéri ako aj na aplikáciu IT do matematiky, prírodných a technických vied s využitím IT ScienceLab. Témy krúžkov v jednotlivých lokalitách budú prispôsobované aktuálnemu záujmu. Ich obsah bude prehodnocovaný počas jednotlivých rokov projektu. Krúžky budú organizované pre žiakov základných a stredných škôl zo Slovenska s výnimkou Bratislavského kraja ako podpora pri rozvoji štúdia informatiky a tvorby informatických tried na stredných školách.

Krúžky so zameraním na IT (CVTI SR – ZŠ, Tvrdošovce)
apr 1 @ 14:00 – 18:00
Krúžky so zameraním na IT (CVTI SR - ZŠ, Tvrdošovce) @ Základná škola Jána Amosa Komenského, Učebňa 1

Koncept informatických krúžkov bude zameraný na niektorú z populárnych oblastí informatiky a jej aplikácii v matematike, technických a prírodných vedách. Zameranie krúžkov bude smerované do IT, programovania robotov, programovania mobilných a iných aplikácií, elektroniku. Časť krúžkov bude zameraná na 3D modelovanie objektov vo voľne dostupnom softvéri ako aj na aplikáciu IT do matematiky, prírodných a technických vied s využitím IT ScienceLab. Témy krúžkov v jednotlivých lokalitách budú prispôsobované aktuálnemu záujmu. Ich obsah bude prehodnocovaný počas jednotlivých rokov projektu. Krúžky budú organizované pre žiakov základných a stredných škôl zo Slovenska s výnimkou Bratislavského kraja ako podpora pri rozvoji štúdia informatiky a tvorby informatických tried na stredných školách.

Počítačové siete 2 – Počítačové siete/Cloud (UNIZA), P. Segeč
apr 1 @ 14:00 – 17:30

Počítačové siete 2 – Počítačové siete/Cloud (UNIZA)

Princípy IKS – Počítačové siete/Cloud (UNIZA), J. Uramová
apr 1 @ 14:00 – 15:40

Princípy IKS – Počítačové siete/Cloud (UNIZA)

Krúžky so zameraním na IT (CVTI SR – ZŠ s MŠ, Ožďany)
apr 1 @ 15:30 – 17:30
Krúžky so zameraním na IT (CVTI SR - ZŠ s MŠ, Ožďany) @ Základná škola s materskou školou, Učebňa 1

Koncept informatických krúžkov bude zameraný na niektorú z populárnych oblastí informatiky a jej aplikácii v matematike, technických a prírodných vedách. Zameranie krúžkov bude smerované do IT, programovania robotov, programovania mobilných a iných aplikácií, elektroniku. Časť krúžkov bude zameraná na 3D modelovanie objektov vo voľne dostupnom softvéri ako aj na aplikáciu IT do matematiky, prírodných a technických vied s využitím IT ScienceLab. Témy krúžkov v jednotlivých lokalitách budú prispôsobované aktuálnemu záujmu. Ich obsah bude prehodnocovaný počas jednotlivých rokov projektu. Krúžky budú organizované pre žiakov základných a stredných škôl zo Slovenska s výnimkou Bratislavského kraja ako podpora pri rozvoji štúdia informatiky a tvorby informatických tried na stredných školách.

Krúžky so zameraním na IT (CVTI SR – ZŠ J. A. Komenského, Revúca), M. Pomajová
apr 1 @ 16:00 – 17:00
Krúžky so zameraním na IT (CVTI SR - ZŠ J. A. Komenského, Revúca), M. Pomajová @ Základná škola J. A. Komenského, Učebňa 1

Koncept informatických krúžkov bude zameraný na niektorú z populárnych oblastí informatiky a jej aplikácii v matematike, technických a prírodných vedách. Zameranie krúžkov bude smerované do IT, programovania robotov, programovania mobilných a iných aplikácií, elektroniku. Časť krúžkov bude zameraná na 3D modelovanie objektov vo voľne dostupnom softvéri ako aj na aplikáciu IT do matematiky, prírodných a technických vied s využitím IT ScienceLab. Témy krúžkov v jednotlivých lokalitách budú prispôsobované aktuálnemu záujmu. Ich obsah bude prehodnocovaný počas jednotlivých rokov projektu. Krúžky budú organizované pre žiakov základných a stredných škôl zo Slovenska s výnimkou Bratislavského kraja ako podpora pri rozvoji štúdia informatiky a tvorby informatických tried na stredných školách.

Krúžky so zameraním na IT (CVTI SR – ZŠ J. A. Komenského, Revúca), M. Pomajová
apr 1 @ 17:00 – 18:00
Krúžky so zameraním na IT (CVTI SR - ZŠ J. A. Komenského, Revúca), M. Pomajová @ Základná škola J. A. Komenského, Učebňa 1

Koncept informatických krúžkov bude zameraný na niektorú z populárnych oblastí informatiky a jej aplikácii v matematike, technických a prírodných vedách. Zameranie krúžkov bude smerované do IT, programovania robotov, programovania mobilných a iných aplikácií, elektroniku. Časť krúžkov bude zameraná na 3D modelovanie objektov vo voľne dostupnom softvéri ako aj na aplikáciu IT do matematiky, prírodných a technických vied s využitím IT ScienceLab. Témy krúžkov v jednotlivých lokalitách budú prispôsobované aktuálnemu záujmu. Ich obsah bude prehodnocovaný počas jednotlivých rokov projektu. Krúžky budú organizované pre žiakov základných a stredných škôl zo Slovenska s výnimkou Bratislavského kraja ako podpora pri rozvoji štúdia informatiky a tvorby informatických tried na stredných školách.

apr
2
Št
Výpočty v prostredí SAP HANA – SAP akadémia (UPJŠ)
apr 2 @ 07:05 – 08:35

Výpočty v prostredí SAP HANA – SAP akadémia (UPJŠ)

Moderné metódy vyučovania informatiky na SŠ zamerané na konceptuálne porozumenie (UPJŠ)
apr 2 @ 08:30 – 15:30

Vzdelávanie bude zamerané na moderné metódy vyučovania informatiky nielen z pohľadu učiteľa, ale aj z pohľadu žiaka. Uvedený obsah sa učitelia naučia sprostredkovať žiakom modernými aktivizujúcimi metódami vyučovania (napr. bádateľsky orientované vyučovanie, problémové a projektové vyučovanie atď.) rozvíjajúcimi konceptuálne porozumenie žiakov a vyhodnocovať prácu žiakov modernými metódami hodnotenia (portfólio, formatívne hodnotenie atď.) Využitie bude preukázané na jednotlivých témach.

Výučba matematiky na ZŠ so zameraním na rozvoj digitálnej a vedeckej gramotnosti (UPJŠ)
apr 2 @ 08:30 – 15:30

Vzdelávanie bude zamerané na využívanie rôznych možností reprezentácií a vizuálnych modelov, ktoré sú v súvislosti s modernými technológiami často používané. Využitie PC a tabletov na hodinách matematiky umožní aj na ZŠ riešiť rôznorodé typy úloh (práca s veľkými číslami, organizácia a analýza veľkých súborov dát, skúmanie vlastností tvarov s použitím dynamickej geometrie, skúmanie závislostí), ktoré sú bez ich využitia pre žiakov neprístupné. Využitie e-hlasovania pomôže učiteľovi aj žiakom získať rýchlu spätnú väzbu.

Strojové učenie – Data Science (UPJŠ)
apr 2 @ 08:55 – 10:25

Strojové učenie – Data Science (UPJŠ)

Neurónové siete – Data Science (UKF)
apr 2 @ 09:15 – 10:45

Neurónové siete – Data Science (UKF)

Základy znalostných systémov – Data Science (UPJŠ)
apr 2 @ 10:45 – 12:15

Základy znalostných systémov – Data Science (UPJŠ)

Základy znalostných systémov – Data Science (UPJŠ)
apr 2 @ 12:35 – 13:20

Základy znalostných systémov – Data Science (UPJŠ)

Technológie spracovania veľkých dát – Data Science (TUKE), M. Sarnovský
apr 2 @ 13:30 – 15:00

Koncept informatických krúžkov bude zameraný na niektorú z populárnych oblastí informatiky a jej aplikácii v matematike, technických a prírodných vedách. Zameranie krúžkov bude smerované do IT, programovania robotov, programovania mobilných a iných aplikácií, elektroniku. Časť krúžkov bude zameraná na 3D modelovanie objektov vo voľne dostupnom softvéri ako aj na aplikáciu IT do matematiky, prírodných a technických vied s využitím IT ScienceLab. Témy krúžkov v jednotlivých lokalitách budú prispôsobované aktuálnemu záujmu. Ich obsah bude prehodnocovaný počas jednotlivých rokov projektu. Krúžky budú organizované pre žiakov základných a stredných škôl zo Slovenska s výnimkou Bratislavského kraja ako podpora pri rozvoji štúdia informatiky a tvorby informatických tried na stredných školách.

Krúžky so zameraním na IT (CVTI SR – ŠVS BB), D. Forgács
apr 2 @ 14:00 – 15:30
Krúžky so zameraním na IT (CVTI SR - ŠVS BB), D. Forgács @ Centrum vedecko-technických informácií Slovenskej republiky, Miestnosť CVTISR SVS BB 21

Koncept informatických krúžkov bude zameraný na niektorú z populárnych oblastí informatiky a jej aplikácii v matematike, technických a prírodných vedách. Zameranie krúžkov bude smerované do IT, programovania robotov, programovania mobilných a iných aplikácií, elektroniku. Časť krúžkov bude zameraná na 3D modelovanie objektov vo voľne dostupnom softvéri ako aj na aplikáciu IT do matematiky, prírodných a technických vied s využitím IT ScienceLab. Témy krúžkov v jednotlivých lokalitách budú prispôsobované aktuálnemu záujmu. Ich obsah bude prehodnocovaný počas jednotlivých rokov projektu. Krúžky budú organizované pre žiakov základných a stredných škôl zo Slovenska s výnimkou Bratislavského kraja ako podpora pri rozvoji štúdia informatiky a tvorby informatických tried na stredných školách.

 

 

Cieľom krúžku 3D tlač je pochopiť najviac používané nástroje pri kreslení v 3D priestore, za pomoci dostupných programov Autodesk 123D Design a následne vytvorené objekty vytlačiť na 3D tlačiarni za použitia technológie FDM, či už jednofarebnej, alebo viacfarebnej.

Popularizačné prednášky a workshopy pre učiteľov ZŠ a SŠ (UPJŠ)
apr 2 @ 14:00 – 15:00

Popularizačné prednášky budú zabezpečovať experti z firiem – špecialisti zo združenia ITAS a iných regionálnych firiem. Na prednáškach budú prezentované rôzne aktivity prizvaných firiem a aktuálne moderné technológie smerujúce k prepojeniu teórie s praxou.

Krúžky so zameraním na IT (CVTI SR – GYM C. Daxnera, Vranov nad Topľou)
apr 2 @ 14:30 – 16:30
Krúžky so zameraním na IT (CVTI SR - GYM C. Daxnera, Vranov nad Topľou) @ Gymnázium, Učebňa 1

Koncept informatických krúžkov bude zameraný na niektorú z populárnych oblastí informatiky a jej aplikácii v matematike, technických a prírodných vedách. Zameranie krúžkov bude smerované do IT, programovania robotov, programovania mobilných a iných aplikácií, elektroniku. Časť krúžkov bude zameraná na 3D modelovanie objektov vo voľne dostupnom softvéri ako aj na aplikáciu IT do matematiky, prírodných a technických vied s využitím IT ScienceLab. Témy krúžkov v jednotlivých lokalitách budú prispôsobované aktuálnemu záujmu. Ich obsah bude prehodnocovaný počas jednotlivých rokov projektu. Krúžky budú organizované pre žiakov základných a stredných škôl zo Slovenska s výnimkou Bratislavského kraja ako podpora pri rozvoji štúdia informatiky a tvorby informatických tried na stredných školách.

apr
3
Pi
Forenzna analýza – Počítačové siete/Cloud (UPJŠ)
apr 3 @ 08:00 – 09:30

Forenzna analýza – Počítačové siete/Cloud (UPJŠ)

Krúžky so zameraním na IT (CVTI SR – ŠVS MI)
apr 3 @ 08:00 – 09:30
Krúžky so zameraním na IT (CVTI SR - ŠVS MI) @ Základná škola, Učebňa 1

Koncept informatických krúžkov bude zameraný na niektorú z populárnych oblastí informatiky a jej aplikácii v matematike, technických a prírodných vedách. Zameranie krúžkov bude smerované do IT, programovania robotov, programovania mobilných a iných aplikácií, elektroniku. Časť krúžkov bude zameraná na 3D modelovanie objektov vo voľne dostupnom softvéri ako aj na aplikáciu IT do matematiky, prírodných a technických vied s využitím IT ScienceLab. Témy krúžkov v jednotlivých lokalitách budú prispôsobované aktuálnemu záujmu. Ich obsah bude prehodnocovaný počas jednotlivých rokov projektu. Krúžky budú organizované pre žiakov základných a stredných škôl zo Slovenska s výnimkou Bratislavského kraja ako podpora pri rozvoji štúdia informatiky a tvorby informatických tried na stredných školách.

Popularizačné prednášky a workshopy pre učiteľov ZŠ a SŠ (UPJŠ)
apr 3 @ 08:00 – 15:00

Popularizačné prednášky budú zabezpečovať experti z firiem – špecialisti zo združenia ITAS a iných regionálnych firiem. Na prednáškach budú prezentované rôzne aktivity prizvaných firiem a aktuálne moderné technológie smerujúce k prepojeniu teórie s praxou.

Programovanie v jazyku Scratch (CVTI SR – ŠVS PN)
apr 3 @ 08:00 – 12:00
Programovanie v jazyku Scratch (CVTI SR - ŠVS PN) @ Centrum vedecko-technických informácií Slovenskej republiky - Miestnosť CVTISR SVS PN - 1

Cieľom vzdelávania bude rozšíriť profesijné kompetencie v oblasti výuky programovania pre žiakov základných škôl. Prehĺbiť profesijné kompetencie učiteľa pri formulovaní problému, analytickom myslení, tvorbe riešení. Rozšíriť profesijné kompetencie pri vytváraní individuálnych aj tímových projektov pre žiakov, ktoré umožňujú podporu ďalších sociálnych zručností – navrhovanie riešenia, jeho zdôvodnenie a obhájenie v pracovnej skupine. Tým u žiaka podporiť schopnosti prezentovať problém smerom k iným ľuďom a hľadať spoločné riešenia. Udržať profesijné kompetencie aplikovaním získaných poznatkov a zručností do svojej pedagogickej činnosti.

Technológie na báze prepínaných sietí – Počítačové siete / Cloud (TUKE)
apr 3 @ 08:15 – 09:55

Technológie na báze prepínaných sietí – Počítačové siete / Cloud (TUKE)

Forenzna analýza – Počítačové siete/Cloud (UPJŠ)
apr 3 @ 09:50 – 11:20

Forenzna analýza – Počítačové siete/Cloud (UPJŠ)

Popularizačné prednášky a workshopy pre učiteľov ZŠ a SŠ (UPJŠ)
apr 3 @ 10:00 – 12:00

Popularizačné prednášky budú zabezpečovať experti z firiem – špecialisti zo združenia ITAS a iných regionálnych firiem. Na prednáškach budú prezentované rôzne aktivity prizvaných firiem a aktuálne moderné technológie smerujúce k prepojeniu teórie s praxou.

Sieťová a komunikačná bezpečnosť – Počítačové siete/Cloud (UPJŠ)
apr 3 @ 11:40 – 13:10

Sieťová a komunikačná bezpečnosť – Počítačové siete/Cloud (UPJŠ)

Algoritmy a údajové štruktúry – Data Science (UNIZA), M. Kvaššay
apr 3 @ 12:00 – 13:40

Algoritmy a údajové štruktúry – Data Science (UNIZA)

Základy Internetu vecí – Internet of Things (UPJŠ)
apr 3 @ 14:45 – 16:15

Základy Internetu veci – Internet of Things (UPJŠ)

apr
6
Po
Škálovanie počítačových sietí (TUKE)
apr 6 @ 08:00 – 15:00

Frekventant sa oboznámi s komunikačnými protokolmi, ktoré sú využívané na jednotlivých vrstvách sieťového modelu ISO-OSI (TCP-IP). Naučí sa používať a konfigurovať aktívne sieťové zariadenia (smerovače a prepínače) tak na úrovni sieti LAN ako aj WAN. Oboznámi sa taktiež aj so základmi koncepcie bezpečnosti komunikácie v počítačových sieťach, koncepciou virtuálnych LAN sietí, problematikou bezdrôtových komunikácií, základmi technológie WAN. Cieľom vzdelávania je zároveň hlboká znalosť dynamických smerovacích protokolov čo sa týka ich špecifického nasadenia a vlastností. 

Základy numerických metód – Data Science (UPJŠ)
apr 6 @ 10:45 – 12:15

Základy numerických metód – Data Science (UPJŠ)

Strojové učenie – Data Science (UPJŠ)
apr 6 @ 12:35 – 14:05

Strojové učenie – Data Science (UPJŠ)

Pokročilé štatistické metódy – Data Science (UPJŠ)
apr 6 @ 13:30 – 15:00

Pokročilé štatistické metódy – Data Science (UPJŠ)

Základy internetu vecí – Internet of Things (TUKE), T. Kanócz
apr 6 @ 13:30 – 15:00

Základy Internetu veci – Internet of Things (TUKE)

Krúžky so zameraním na IT (CVTI SR – GYM C. Daxnera, Vranov nad Topľou)
apr 6 @ 14:30 – 16:30
Krúžky so zameraním na IT (CVTI SR - GYM C. Daxnera, Vranov nad Topľou) @ Gymnázium, Učebňa 1

Koncept informatických krúžkov bude zameraný na niektorú z populárnych oblastí informatiky a jej aplikácii v matematike, technických a prírodných vedách. Zameranie krúžkov bude smerované do IT, programovania robotov, programovania mobilných a iných aplikácií, elektroniku. Časť krúžkov bude zameraná na 3D modelovanie objektov vo voľne dostupnom softvéri ako aj na aplikáciu IT do matematiky, prírodných a technických vied s využitím IT ScienceLab. Témy krúžkov v jednotlivých lokalitách budú prispôsobované aktuálnemu záujmu. Ich obsah bude prehodnocovaný počas jednotlivých rokov projektu. Krúžky budú organizované pre žiakov základných a stredných škôl zo Slovenska s výnimkou Bratislavského kraja ako podpora pri rozvoji štúdia informatiky a tvorby informatických tried na stredných školách.

apr
7
Ut
Technológie spracovania veľkých dát – Data Science (TUKE), N1_B201
apr 7 @ 13:30 – 15:00

Koncept informatických krúžkov bude zameraný na niektorú z populárnych oblastí informatiky a jej aplikácii v matematike, technických a prírodných vedách. Zameranie krúžkov bude smerované do IT, programovania robotov, programovania mobilných a iných aplikácií, elektroniku. Časť krúžkov bude zameraná na 3D modelovanie objektov vo voľne dostupnom softvéri ako aj na aplikáciu IT do matematiky, prírodných a technických vied s využitím IT ScienceLab. Témy krúžkov v jednotlivých lokalitách budú prispôsobované aktuálnemu záujmu. Ich obsah bude prehodnocovaný počas jednotlivých rokov projektu. Krúžky budú organizované pre žiakov základných a stredných škôl zo Slovenska s výnimkou Bratislavského kraja ako podpora pri rozvoji štúdia informatiky a tvorby informatických tried na stredných školách.

Počítačové siete 2 – Počítačové siete/Cloud (UNIZA), J. Uramová
apr 7 @ 14:00 – 15:40

Počítačové siete 2 – Počítačové siete/Cloud (UNIZA)