sep
23
Po
Workshopy (CVTI SR – ŠVS PN)
sep 23 @ 09:00 – 11:00
Workshopy (CVTI SR - ŠVS PN) @ Základná škola s materskou školou, Učebňa 1

Workshopy zamerané na popularizáciu a prezentáciu moderných trendov v IT – 3D tlač a 3D sken (3D skener, 3D pero), open platforma Arduino – programovanie,, robotická Lego stavebnica Mindstormers – návrh jednoduchých autonómnych systémov, stavebnice jednoduchých elektronických obvodov. Cieľom je prebudiť u žiakov záujem v uvedených oblastiach a podporiť ďalšie mimoškolské aktivity. Workshopy budú realizované formou výjazdov do regiónov ako aj formou workshopov priamo na ŠVS a univerzitách.

Prípadové štúdie v dolovaní údajov – Data Science (UPJŠ)
sep 23 @ 12:35 – 14:05

Prípadové štúdie v dolovaní údajov – Data Science (UPJŠ)

Prípadové štúdie v dolovaní údajov – Data Science (UPJŠ)
sep 23 @ 14:10 – 15:40

Prípadové štúdie v dolovaní údajov – Data Science (UPJŠ)

Základy technológie SAP – SAP akadémia (UPJŠ)
sep 23 @ 16:15 – 19:15

Základy technológie SAP – SAP akadémia (UPJŠ)

Úvod do technológie mySAP, základné produkty a inovácie. Navigácia v systéme – prihlasovanie, dizajn formulárov, volanie funkcií. Jadro systému – klient/server architektúra, štruktúra systému SAP, procesy v systéme SAP. Komunikačné a integračné technológie – vzdialené volanie funkcií, internetovské technológie.

sep
24
Ut
Krúžky so zameraním na IT (CVTI SR)
sep 24 @ 13:30 – 14:30
Krúžky so zameraním na IT (CVTI SR) @ Základná škola s materskou školou, Učebňa 1

Koncept informatických krúžkov bude zameraný na niektorú z populárnych oblastí informatiky a jej aplikácii v matematike, technických a prírodných vedách. Zameranie krúžkov bude smerované do IT, programovania robotov, programovania mobilných a iných aplikácií, elektroniku. Časť krúžkov bude zameraná na 3D modelovanie objektov vo voľne dostupnom softvéri ako aj na aplikáciu IT do matematiky, prírodných a technických vied s využitím IT ScienceLab. Témy krúžkov v jednotlivých lokalitách budú prispôsobované aktuálnemu záujmu. Ich obsah bude prehodnocovaný počas jednotlivých rokov projektu. Krúžky budú organizované pre žiakov základných a stredných škôl zo Slovenska s výnimkou Bratislavského kraja ako podpora pri rozvoji štúdia informatiky a tvorby informatických tried na stredných školách.

Krúžky so zameraním na IT (CVTI SR – ŠVS PN)
sep 24 @ 13:45 – 15:15
Krúžky so zameraním na IT (CVTI SR - ŠVS PN) @ Základná škola s materskou školou, Učebňa 1

Koncept informatických krúžkov bude zameraný na niektorú z populárnych oblastí informatiky a jej aplikácii v matematike, technických a prírodných vedách. Zameranie krúžkov bude smerované do IT, programovania robotov, programovania mobilných a iných aplikácií, elektroniku. Časť krúžkov bude zameraná na 3D modelovanie objektov vo voľne dostupnom softvéri ako aj na aplikáciu IT do matematiky, prírodných a technických vied s využitím IT ScienceLab. Témy krúžkov v jednotlivých lokalitách budú prispôsobované aktuálnemu záujmu. Ich obsah bude prehodnocovaný počas jednotlivých rokov projektu. Krúžky budú organizované pre žiakov základných a stredných škôl zo Slovenska s výnimkou Bratislavského kraja ako podpora pri rozvoji štúdia informatiky a tvorby informatických tried na stredných školách.

Krúžky so zameraním na IT (CVTI SR)
sep 24 @ 14:30 – 15:30
Krúžky so zameraním na IT (CVTI SR) @ Základná škola s materskou školou, Učebňa 1

Koncept informatických krúžkov bude zameraný na niektorú z populárnych oblastí informatiky a jej aplikácii v matematike, technických a prírodných vedách. Zameranie krúžkov bude smerované do IT, programovania robotov, programovania mobilných a iných aplikácií, elektroniku. Časť krúžkov bude zameraná na 3D modelovanie objektov vo voľne dostupnom softvéri ako aj na aplikáciu IT do matematiky, prírodných a technických vied s využitím IT ScienceLab. Témy krúžkov v jednotlivých lokalitách budú prispôsobované aktuálnemu záujmu. Ich obsah bude prehodnocovaný počas jednotlivých rokov projektu. Krúžky budú organizované pre žiakov základných a stredných škôl zo Slovenska s výnimkou Bratislavského kraja ako podpora pri rozvoji štúdia informatiky a tvorby informatických tried na stredných školách.

Bezpečnosť počítačových systémov a dát – Počítačové siete/Cloud (UPJŠ)
sep 24 @ 15:20 – 16:50

Bezpečnosť počítačových systémov a dát – Počítačové siete/Cloud (UPJŠ)

Základy technológie SAP – SAP akadémia (UPJŠ)
sep 24 @ 16:15 – 19:15

Základy technológie SAP – SAP akadémia (UPJŠ)

Úvod do technológie mySAP, základné produkty a inovácie. Navigácia v systéme – prihlasovanie, dizajn formulárov, volanie funkcií. Jadro systému – klient/server architektúra, štruktúra systému SAP, procesy v systéme SAP. Komunikačné a integračné technológie – vzdialené volanie funkcií, internetovské technológie.

sep
25
St
Bezpečnosť počítačových systémov a dát – Počítačové siete/Cloud (UPJŠ)
sep 25 @ 08:00 – 09:30

Bezpečnosť počítačových systémov a dát – Počítačové siete/Cloud (UPJŠ)

Programovanie algoritmy zložitosť – Data Science (UPJŠ)
sep 25 @ 08:00 – 09:30

Programovanie algoritmy zložitosť – Data Science (UPJŠ)

sep
26
Št
Úvod do informačnej bezpečnosti – Počítačové siete/Cloud (UPJŠ)
sep 26 @ 08:00 – 09:30

Úvod do informačnej bezpečnosti – Počítačové siete/Cloud (UPJŠ)

Vývoj aplikácii pre Internet a Intranet – Internet of Things (UNIZA)
sep 26 @ 08:00 – 09:40

Vývoj aplikácii pre Internet a Intranet – Internet of Things (UNIZA)

Veda v meste (TUKE)
sep 26 @ 10:00 – 13:00

Stretnutia s prírodnými vedami, matematikou a informatikou vo vybraných mestách po celom Slovensku určené pre žiakov základných a stredných škôl. V rámci podujatia budú realizované tri prednášky, respektíve workshopy. Navyše stretnutia budú obohatené aj stánkami s vedeckými aktivitami pre žiakov základných a stredných škôl a aktivity pre propagáciu IT medzi dievčatami. Koncept aktivity „Veda v meste“ je tak postavený na dvojstrannom význame aktivity pre niektorých účastníkov. Program bude prostredníctvom otvorených prednášok zameraný na žiakov. Tým chceme ukázať možnosti a výhody štúdia a uplatnenia sa v oblasti prírodných vied, informatiky, matematiky a technických smerov. Navyše vďaka tejto aktivite budeme prezentovať ostatné aktivity projektu určené pre žiakov základných a stredných škôl.

Vývoj aplikácii pre Internet a Intranet – Internet of Things (UNIZA)
sep 26 @ 14:00 – 15:40

Vývoj aplikácii pre Internet a Intranet – Internet of Things (UNIZA)

sep
27
Pi
Škálovanie počítačových sietí (UNIZA)
sep 27 @ 08:00 – 15:00

Frekventant sa oboznámi s komunikačnými protokolmi, ktoré sú využívané na jednotlivých vrstvách sieťového modelu ISO-OSI (TCP-IP). Naučí sa používať a konfigurovať aktívne sieťové zariadenia (smerovače a prepínače) tak na úrovni sieti LAN ako aj WAN. Oboznámi sa taktiež aj so základmi koncepcie bezpečnosti komunikácie v počítačových sieťach, koncepciou virtuálnych LAN sietí, problematikou bezdrôtových komunikácií, základmi technológie WAN. Cieľom vzdelávania je zároveň hlboká znalosť dynamických smerovacích protokolov čo sa týka ich špecifického nasadenia a vlastností.

Rozširujúce štúdium informatiky (UPJŠ)
sep 27 @ 08:55 – 12:05

Informatika sa v rôznych formách povinných a voliteľných predmetov a krúžkov postupne rozšírila zo stredných škôl aj na 2. a 1. stupeň ZŠ. Reálne však tento predmet veľmi často vyučujú informatici – amatéri alebo nadšenci pre prácu s počítačmi, ktorí naň nemajú kvalifikáciu a často ani požadované a primerané odborné znalosti. Predkladaný vzdelávací program je preto významným krokom k vytvoreniu priestoru a príležitosti pre týchto učiteľov získať kvalitné a moderné informatické vzdelanie a dosiahnuť odbornú a didaktickú úroveň kvalifikovaných učiteľov informatiky, ktorí dokážu iniciovať a riadiť moderný konštruktívny poznávací proces, v ktorom žiaci rozvíjajú svoju digitálnu gramotnosť, a tiež samostatné, kritické a zodpovedné rozhodovanie, rozvoj svojej tvorivosti a ďalších vyšších poznávacích funkcií. Takto vzdelaný absolvent bude na svojej škole v mnohých prípadoch pôsobiť ako inovátor, ktorý zapája do nových foriem učenia a učenia sa aj ďalších kolegov a pomáha na škole rozvíjať informatické vzdelávanie.

Programovanie algoritmy zložitosť – Data Science (UPJŠ)
sep 27 @ 10:45 – 12:25

Programovanie algoritmy zložitosť – Data Science (UPJŠ)

Rozširujúce štúdium informatiky (UPJŠ)
sep 27 @ 13:30 – 15:00

Informatika sa v rôznych formách povinných a voliteľných predmetov a krúžkov postupne rozšírila zo stredných škôl aj na 2. a 1. stupeň ZŠ. Reálne však tento predmet veľmi často vyučujú informatici – amatéri alebo nadšenci pre prácu s počítačmi, ktorí naň nemajú kvalifikáciu a často ani požadované a primerané odborné znalosti. Predkladaný vzdelávací program je preto významným krokom k vytvoreniu priestoru a príležitosti pre týchto učiteľov získať kvalitné a moderné informatické vzdelanie a dosiahnuť odbornú a didaktickú úroveň kvalifikovaných učiteľov informatiky, ktorí dokážu iniciovať a riadiť moderný konštruktívny poznávací proces, v ktorom žiaci rozvíjajú svoju digitálnu gramotnosť, a tiež samostatné, kritické a zodpovedné rozhodovanie, rozvoj svojej tvorivosti a ďalších vyšších poznávacích funkcií. Takto vzdelaný absolvent bude na svojej škole v mnohých prípadoch pôsobiť ako inovátor, ktorý zapája do nových foriem učenia a učenia sa aj ďalších kolegov a pomáha na škole rozvíjať informatické vzdelávanie.

Rozširujúce štúdium informatiky (UPJŠ)
sep 27 @ 15:10 – 16:40

Informatika sa v rôznych formách povinných a voliteľných predmetov a krúžkov postupne rozšírila zo stredných škôl aj na 2. a 1. stupeň ZŠ. Reálne však tento predmet veľmi často vyučujú informatici – amatéri alebo nadšenci pre prácu s počítačmi, ktorí naň nemajú kvalifikáciu a často ani požadované a primerané odborné znalosti. Predkladaný vzdelávací program je preto významným krokom k vytvoreniu priestoru a príležitosti pre týchto učiteľov získať kvalitné a moderné informatické vzdelanie a dosiahnuť odbornú a didaktickú úroveň kvalifikovaných učiteľov informatiky, ktorí dokážu iniciovať a riadiť moderný konštruktívny poznávací proces, v ktorom žiaci rozvíjajú svoju digitálnu gramotnosť, a tiež samostatné, kritické a zodpovedné rozhodovanie, rozvoj svojej tvorivosti a ďalších vyšších poznávacích funkcií. Takto vzdelaný absolvent bude na svojej škole v mnohých prípadoch pôsobiť ako inovátor, ktorý zapája do nových foriem učenia a učenia sa aj ďalších kolegov a pomáha na škole rozvíjať informatické vzdelávanie.