apr
17
Pi
Algoritmy a údajové štruktúry – Data Science (UNIZA), M. Kvaššay
apr 17 @ 08:00 – 09:40

Algoritmy a údajové štruktúry – Data Science (UNIZA)

Forenzna analýza – Počítačové siete/Cloud (UPJŠ)
apr 17 @ 08:00 – 09:30

Forenzna analýza – Počítačové siete/Cloud (UPJŠ)

Krúžky so zameraním na IT (CVTI SR – ŠVS MI)
apr 17 @ 08:00 – 09:30
Krúžky so zameraním na IT (CVTI SR - ŠVS MI) @ Základná škola, Učebňa 1

Koncept informatických krúžkov bude zameraný na niektorú z populárnych oblastí informatiky a jej aplikácii v matematike, technických a prírodných vedách. Zameranie krúžkov bude smerované do IT, programovania robotov, programovania mobilných a iných aplikácií, elektroniku. Časť krúžkov bude zameraná na 3D modelovanie objektov vo voľne dostupnom softvéri ako aj na aplikáciu IT do matematiky, prírodných a technických vied s využitím IT ScienceLab. Témy krúžkov v jednotlivých lokalitách budú prispôsobované aktuálnemu záujmu. Ich obsah bude prehodnocovaný počas jednotlivých rokov projektu. Krúžky budú organizované pre žiakov základných a stredných škôl zo Slovenska s výnimkou Bratislavského kraja ako podpora pri rozvoji štúdia informatiky a tvorby informatických tried na stredných školách.

Výučba matematiky na ZŠ so zameraním na rozvoj digitálnej a vedeckej gramotnosti (UKF)
apr 17 @ 08:00 – 15:00

Vzdelávanie bude zamerané na využívanie rôznych možností reprezentácií a vizuálnych modelov, ktoré sú v súvislosti s modernými technológiami často používané. Využitie PC a tabletov na hodinách matematiky umožní aj na ZŠ riešiť rôznorodé typy úloh (práca s veľkými číslami, organizácia a analýza veľkých súborov dát, skúmanie vlastností tvarov s použitím dynamickej geometrie, skúmanie závislostí), ktoré sú bez ich využitia pre žiakov neprístupné. Využitie e-hlasovania pomôže učiteľovi aj žiakom získať rýchlu spätnú väzbu.

Vývoj aplikácií pre mobilné zariadenia – Internet of Things (UNIZA), M. Meško
apr 17 @ 08:00 – 09:40

Vývoj aplikácii pre mobilne zariadenia – Internet of Things (UNIZA)

Forenzna analýza – Počítačové siete/Cloud (UPJŠ)
apr 17 @ 09:50 – 11:20

Forenzna analýza – Počítačové siete/Cloud (UPJŠ)

Vývoj aplikácií pre mobilné zariadenia – Internet of Things (UNIZA), M. Meško
apr 17 @ 10:00 – 11:40

Vývoj aplikácii pre mobilne zariadenia – Internet of Things (UNIZA)

Algoritmy a údajové štruktúry – Data Science (UNIZA), M. Kvaššay
apr 17 @ 12:00 – 13:40

Algoritmy a údajové štruktúry – Data Science (UNIZA)

apr
20
Po
Neurónové siete – Data Science (UKF)
apr 20 @ 09:15 – 10:45

Neurónové siete – Data Science (UKF)

apr
24
Pi
Krúžky so zameraním na IT (CVTI SR – ŠVS MI)
apr 24 @ 08:00 – 09:30
Krúžky so zameraním na IT (CVTI SR - ŠVS MI) @ Základná škola, Učebňa 1

Koncept informatických krúžkov bude zameraný na niektorú z populárnych oblastí informatiky a jej aplikácii v matematike, technických a prírodných vedách. Zameranie krúžkov bude smerované do IT, programovania robotov, programovania mobilných a iných aplikácií, elektroniku. Časť krúžkov bude zameraná na 3D modelovanie objektov vo voľne dostupnom softvéri ako aj na aplikáciu IT do matematiky, prírodných a technických vied s využitím IT ScienceLab. Témy krúžkov v jednotlivých lokalitách budú prispôsobované aktuálnemu záujmu. Ich obsah bude prehodnocovaný počas jednotlivých rokov projektu. Krúžky budú organizované pre žiakov základných a stredných škôl zo Slovenska s výnimkou Bratislavského kraja ako podpora pri rozvoji štúdia informatiky a tvorby informatických tried na stredných školách.

Vývoj aplikácií pre mobilné zariadenia – Internet of Things (UNIZA), M. Meško
apr 24 @ 08:00 – 09:40

Vývoj aplikácii pre mobilne zariadenia – Internet of Things (UNIZA)

Vývoj aplikácií pre mobilné zariadenia – Internet of Things (UNIZA), M. Meško
apr 24 @ 10:00 – 11:40

Vývoj aplikácii pre mobilne zariadenia – Internet of Things (UNIZA)

apr
27
Po
Korešpondenčný matematický seminár STROM (UPJŠ)
apr 27 @ 19:00 – 22:00

Seminár MALYNÁR, organizovaný Univerzitou Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach a Združením STROM, je korešpondenčná matematická súťaž určená žiakom štvrtého až šiesteho ročníka základných škôl resp. žiakov prímy osemročných gymnázií. Každý školský rok čakajú na riešiteľov dva semestre, v ktorých dostanú zadania dvoch sérií príkladov. Tí najlepší potom zažijú 6-dňové sústredenie plné matematiky, ale aj zábavy. Sústredenia na konci semestrov majú byť pre deti odmenou a zároveň motiváciou pokračovať v riešení matematických seminárov. Seminár je organizovaný prevažne študentmi stredných a vysokých škôl, ktorí majú záujem o matematiku. Samotná korešpondenčná časť je v priebehu roka doplňovaná rôznymi akciami.

máj
15
Pi
Krúžky so zameraním na IT (CVTI SR – ŠVS MI)
máj 15 @ 08:00 – 09:30
Krúžky so zameraním na IT (CVTI SR - ŠVS MI) @ Základná škola, Učebňa 1

Koncept informatických krúžkov bude zameraný na niektorú z populárnych oblastí informatiky a jej aplikácii v matematike, technických a prírodných vedách. Zameranie krúžkov bude smerované do IT, programovania robotov, programovania mobilných a iných aplikácií, elektroniku. Časť krúžkov bude zameraná na 3D modelovanie objektov vo voľne dostupnom softvéri ako aj na aplikáciu IT do matematiky, prírodných a technických vied s využitím IT ScienceLab. Témy krúžkov v jednotlivých lokalitách budú prispôsobované aktuálnemu záujmu. Ich obsah bude prehodnocovaný počas jednotlivých rokov projektu. Krúžky budú organizované pre žiakov základných a stredných škôl zo Slovenska s výnimkou Bratislavského kraja ako podpora pri rozvoji štúdia informatiky a tvorby informatických tried na stredných školách.