sep
28
Po
Tvorba testov a učebných podkladov k vyučovacej hodine pomocou IKT na ZŠ (CVTI SR – ŠVS LM)
sep 28 @ 08:00 – 15:30
Tvorba testov a učebných podkladov k vyučovacej hodine pomocou IKT na ZŠ (CVTI SR - ŠVS LM) @ CVTI SR, Miestnosť CVTISR SVS LM - 1 (Školiaca miestnosť ITA - prízemie)

Cieľom vzdelávania bude rozšíriť vedomosti a zručnosti pedagógov v oblasti využívania IKT, ktoré môžu využiť pri tvorbe vyučovacej hodiny. Okrem toho sa oboznámia s najnovšími trendmi v oblasti tvorby a ukladania dát, tzv. cloudovými riešeniami. Vďaka takémuto riešeniu sú vytvorené materiály k dispozícii 24 hodín denne a 7 dní v týždni dostupné z rôznych miest a zariadení – počítač, tablet, mobil. Významnou vlastnosťou cloudových riešení je ich bezplatnosť a možnosť poskytnúť vytvorené materiály jednej alebo viacerým osobám, ktoré môžu na tvorbe materiálov spolupracovať v reálnom čase. Takéto riešenie je vhodné na podporu skupinového vyučovania a tímovej práce medzi žiakmi. V tomto vzdelávacom programe sú využité voľne dostupné softvérové riešenia, pri použití ktorých škola šetrí finančné prostriedky. Pedagógovi ponúkajú nástroj využiteľný pri preberaní nového učiva alebo pri testovaní žiakov. Využitím IKT technológií sa preberané učivo ľahšie zapamätá a hodina sa stáva atraktívnejšou.

Výučba matematiky na SŠ (UPJŠ)
sep 28 @ 08:30 – 15:30

Vzdelávanie bude zamerané na využívanie rôznych reprezentácií údajov, porozumení a využívaní rôznych typov modelov, zaradení formatívneho hodnotenia vo výučbe matematiky. Ako dôležitú súčasť aplikácie inovatívnych metodických a učebných materiálov sa využije digitálne učebné prostredie a implementáciu nástrojov IKT na podporu učenia. Dynamické konštrukcie budú vytvárané v programe Geogebra, pričom sa bude využívať aj mobilná platforma tohto systému realizovaná na tabletoch.

Textový editor a jeho použitie vo vyučovacom procese (CVTI SR-ŠVS BB)
sep 28 @ 13:00 – 14:30
Textový editor a jeho aplikácia vo vyučovacom procese
Stáže v IT firmách pre učiteľov VŠ (TUKE)
sep 28 @ 16:00 – 17:30
V rámci projektu bude pre vybraných učiteľov VŠ (zamestnancov kompetenčného centra) v spolupráci s regionálnymi IT firmami realizovaná odborná stáž. Pod vedením odborníka z danej IT firmy budú mať možnosť počas stáže zistiť, ako firmy a procesy fungujú v praxi, získajú praktické skúsenosti a schopnosti priamo z praxe a rozšíria si svoje obzory.
sep
29
Ut
Tvorba testov a učebných podkladov k vyučovacej hodine pomocou IKT na ZŠ (CVTI SR – ŠVS LM)
sep 29 @ 08:00 – 15:15
Tvorba testov a učebných podkladov k vyučovacej hodine pomocou IKT na ZŠ (CVTI SR - ŠVS LM) @ CVTI SR, Miestnosť CVTISR SVS LM - 1 (Školiaca miestnosť ITA - prízemie)

Cieľom vzdelávania bude rozšíriť vedomosti a zručnosti pedagógov v oblasti využívania IKT, ktoré môžu využiť pri tvorbe vyučovacej hodiny. Okrem toho sa oboznámia s najnovšími trendmi v oblasti tvorby a ukladania dát, tzv. cloudovými riešeniami. Vďaka takémuto riešeniu sú vytvorené materiály k dispozícii 24 hodín denne a 7 dní v týždni dostupné z rôznych miest a zariadení – počítač, tablet, mobil. Významnou vlastnosťou cloudových riešení je ich bezplatnosť a možnosť poskytnúť vytvorené materiály jednej alebo viacerým osobám, ktoré môžu na tvorbe materiálov spolupracovať v reálnom čase. Takéto riešenie je vhodné na podporu skupinového vyučovania a tímovej práce medzi žiakmi. V tomto vzdelávacom programe sú využité voľne dostupné softvérové riešenia, pri použití ktorých škola šetrí finančné prostriedky. Pedagógovi ponúkajú nástroj využiteľný pri preberaní nového učiva alebo pri testovaní žiakov. Využitím IKT technológií sa preberané učivo ľahšie zapamätá a hodina sa stáva atraktívnejšou.

Spracovanie videa a jeho využitie v edukačnom procese (CVTI SR-ŠVS BB)
sep 29 @ 12:30 – 14:00
Webinár je zameraný na prezentovanie spracovanie videa, pre edukačný proces.
Stáže v IT firmách pre učiteľov VŠ (TUKE)
sep 29 @ 16:00 – 17:30
V rámci projektu bude pre vybraných učiteľov VŠ (zamestnancov kompetenčného centra) v spolupráci s regionálnymi IT firmami realizovaná odborná stáž. Pod vedením odborníka z danej IT firmy budú mať možnosť počas stáže zistiť, ako firmy a procesy fungujú v praxi, získajú praktické skúsenosti a schopnosti priamo z praxe a rozšíria si svoje obzory.
Základy technológie SAP – SAP akadémia (UPJŠ)
sep 29 @ 16:15 – 19:15

Základy technológie SAP – SAP akadémia (UPJŠ)

Úvod do technológie mySAP, základné produkty a inovácie. Navigácia v systéme – prihlasovanie, dizajn formulárov, volanie funkcií. Jadro systému – klient/server architektúra, štruktúra systému SAP, procesy v systéme SAP. Komunikačné a integračné technológie – vzdialené volanie funkcií, internetovské technológie.

sep
30
St
Programovanie algoritmy zložitosť – Data Science (UPJŠ)
sep 30 @ 08:00 – 09:30

Programovanie algoritmy zložitosť – Data Science (UPJŠ)

Tvorba testov a učebných podkladov k vyučovacej hodine pomocou IKT na ZŠ (CVTI SR – ŠVS LM)
sep 30 @ 08:00 – 15:00
Tvorba testov a učebných podkladov k vyučovacej hodine pomocou IKT na ZŠ (CVTI SR - ŠVS LM) @ CVTI SR, Miestnosť CVTISR SVS LM - 1 (Školiaca miestnosť ITA - prízemie)

Cieľom vzdelávania bude rozšíriť vedomosti a zručnosti pedagógov v oblasti využívania IKT, ktoré môžu využiť pri tvorbe vyučovacej hodiny. Okrem toho sa oboznámia s najnovšími trendmi v oblasti tvorby a ukladania dát, tzv. cloudovými riešeniami. Vďaka takémuto riešeniu sú vytvorené materiály k dispozícii 24 hodín denne a 7 dní v týždni dostupné z rôznych miest a zariadení – počítač, tablet, mobil. Významnou vlastnosťou cloudových riešení je ich bezplatnosť a možnosť poskytnúť vytvorené materiály jednej alebo viacerým osobám, ktoré môžu na tvorbe materiálov spolupracovať v reálnom čase. Takéto riešenie je vhodné na podporu skupinového vyučovania a tímovej práce medzi žiakmi. V tomto vzdelávacom programe sú využité voľne dostupné softvérové riešenia, pri použití ktorých škola šetrí finančné prostriedky. Pedagógovi ponúkajú nástroj využiteľný pri preberaní nového učiva alebo pri testovaní žiakov. Využitím IKT technológií sa preberané učivo ľahšie zapamätá a hodina sa stáva atraktívnejšou.

Stáže v IT firmách pre učiteľov VŠ (TUKE)
sep 30 @ 16:00 – 17:30
V rámci projektu bude pre vybraných učiteľov VŠ (zamestnancov kompetenčného centra) v spolupráci s regionálnymi IT firmami realizovaná odborná stáž. Pod vedením odborníka z danej IT firmy budú mať možnosť počas stáže zistiť, ako firmy a procesy fungujú v praxi, získajú praktické skúsenosti a schopnosti priamo z praxe a rozšíria si svoje obzory.
okt
1
Št
Programovanie algoritmy zložitosť – Data Science (UPJŠ)
okt 1 @ 09:50 – 11:20

Programovanie algoritmy zložitosť – Data Science (UPJŠ)

Stáže v IT firmách pre učiteľov VŠ (TUKE)
okt 1 @ 16:00 – 17:30
V rámci projektu bude pre vybraných učiteľov VŠ (zamestnancov kompetenčného centra) v spolupráci s regionálnymi IT firmami realizovaná odborná stáž. Pod vedením odborníka z danej IT firmy budú mať možnosť počas stáže zistiť, ako firmy a procesy fungujú v praxi, získajú praktické skúsenosti a schopnosti priamo z praxe a rozšíria si svoje obzory.
okt
2
Pi
Prípadové štúdie v dolovaní údajov – Data Science (UPJŠ)
okt 2 @ 08:10 – 09:40

Prípadové štúdie v dolovaní údajov – Data Science (UPJŠ)

Prípadové štúdie v dolovaní údajov – Data Science (UPJŠ)
okt 2 @ 09:50 – 11:20

Prípadové štúdie v dolovaní údajov – Data Science (UPJŠ)

Stáže v IT firmách pre učiteľov VŠ (TUKE)
okt 2 @ 16:00 – 17:30
V rámci projektu bude pre vybraných učiteľov VŠ (zamestnancov kompetenčného centra) v spolupráci s regionálnymi IT firmami realizovaná odborná stáž. Pod vedením odborníka z danej IT firmy budú mať možnosť počas stáže zistiť, ako firmy a procesy fungujú v praxi, získajú praktické skúsenosti a schopnosti priamo z praxe a rozšíria si svoje obzory.
okt
5
Po
Využitie emulačného nástroja GNS3 pre výučbu počítačových sietí (UNIZA)
okt 5 @ 08:00 – 12:00

Využitie emulátora GNS3 pre precvičovanie konfigurácie zariadení v sieťových topológiách a troubleshooting. Možnosti tvorby topológie z prvkov od viacerých výrobcov (Cisco, Mikrotik, Juniper, ..).

Stáže v IT firmách pre učiteľov VŠ (TUKE)
okt 5 @ 16:00 – 17:30
V rámci projektu bude pre vybraných učiteľov VŠ (zamestnancov kompetenčného centra) v spolupráci s regionálnymi IT firmami realizovaná odborná stáž. Pod vedením odborníka z danej IT firmy budú mať možnosť počas stáže zistiť, ako firmy a procesy fungujú v praxi, získajú praktické skúsenosti a schopnosti priamo z praxe a rozšíria si svoje obzory.
okt
6
Ut
Úvodné stretnutie k novým inovatívnym metodikám pre biológiu na ZŠ a SŠ (UPJŠ)
okt 6 @ 13:00 – 16:00
Vzdelávanie bude zamerané na využívanie rôznych reprezentácií údajov, porozumení a využívaní rôznych typov modelov, zaradení formatívneho hodnotenia vo výučbe matematiky.
Ako dôležitú súčasť aplikácie inovatívnych metodických a učebných materiálov sa využije digitálne učebné prostredie a implementáciu nástrojov IKT na podporu učenia.
Dynamické konštrukcie budú vytvárané v programe Geogebra, pričom sa bude využívať aj mobilná platforma tohto systému realizovaná na tabletoch.
Výučba matematiky na SŠ (UPJŠ)
okt 6 @ 13:00 – 16:00

Vzdelávanie bude zamerané na využívanie rôznych reprezentácií údajov, porozumení a využívaní rôznych typov modelov, zaradení formatívneho hodnotenia vo výučbe matematiky. Ako dôležitú súčasť aplikácie inovatívnych metodických a učebných materiálov sa využije digitálne učebné prostredie a implementáciu nástrojov IKT na podporu učenia. Dynamické konštrukcie budú vytvárané v programe Geogebra, pričom sa bude využívať aj mobilná platforma tohto systému realizovaná na tabletoch.

Stáže v IT firmách pre učiteľov VŠ (TUKE)
okt 6 @ 16:00 – 17:30
V rámci projektu bude pre vybraných učiteľov VŠ (zamestnancov kompetenčného centra) v spolupráci s regionálnymi IT firmami realizovaná odborná stáž. Pod vedením odborníka z danej IT firmy budú mať možnosť počas stáže zistiť, ako firmy a procesy fungujú v praxi, získajú praktické skúsenosti a schopnosti priamo z praxe a rozšíria si svoje obzory.
Základy technológie SAP – SAP akadémia (UPJŠ)
okt 6 @ 16:15 – 19:15

Základy technológie SAP – SAP akadémia (UPJŠ)

Úvod do technológie mySAP, základné produkty a inovácie. Navigácia v systéme – prihlasovanie, dizajn formulárov, volanie funkcií. Jadro systému – klient/server architektúra, štruktúra systému SAP, procesy v systéme SAP. Komunikačné a integračné technológie – vzdialené volanie funkcií, internetovské technológie.

okt
7
St
Programovanie algoritmy zložitosť – Data Science (UPJŠ)
okt 7 @ 08:00 – 09:30

Programovanie algoritmy zložitosť – Data Science (UPJŠ)

Výučba matematiky na ZŠ (UPJŠ)
okt 7 @ 13:00 – 16:30
Vzdelávanie bude zamerané na využívanie rôznych možností reprezentácií a vizuálnych modelov,
ktoré sú v súvislosti s modernými technológiami často používané. Využitie PC a tabletov na hodinách
matematiky umožní aj na ZŠ riešiť rôznorodé typy úloh (práca s veľkými číslami, organizácia a analýza
veľkých súborov dát, skúmanie vlastností tvarov s použitím dynamickej geometrie, skúmanie závislostí),
ktoré sú bez ich využitia pre žiakov neprístupné. Využitie e-hlasovania pomôže učiteľovi aj žiakom získať
rýchlu spätnú väzbu.
Stáže v IT firmách pre učiteľov VŠ (TUKE)
okt 7 @ 16:00 – 17:30
V rámci projektu bude pre vybraných učiteľov VŠ (zamestnancov kompetenčného centra) v spolupráci s regionálnymi IT firmami realizovaná odborná stáž. Pod vedením odborníka z danej IT firmy budú mať možnosť počas stáže zistiť, ako firmy a procesy fungujú v praxi, získajú praktické skúsenosti a schopnosti priamo z praxe a rozšíria si svoje obzory.
okt
8
Št
Programovanie algoritmy zložitosť – Data Science (UPJŠ)
okt 8 @ 09:50 – 11:20

Programovanie algoritmy zložitosť – Data Science (UPJŠ)

Stáže v IT firmách pre učiteľov VŠ (TUKE)
okt 8 @ 16:00 – 17:30
V rámci projektu bude pre vybraných učiteľov VŠ (zamestnancov kompetenčného centra) v spolupráci s regionálnymi IT firmami realizovaná odborná stáž. Pod vedením odborníka z danej IT firmy budú mať možnosť počas stáže zistiť, ako firmy a procesy fungujú v praxi, získajú praktické skúsenosti a schopnosti priamo z praxe a rozšíria si svoje obzory.
okt
9
Pi
Prípadové štúdie v dolovaní údajov – Data Science (UPJŠ)
okt 9 @ 08:10 – 09:40

Prípadové štúdie v dolovaní údajov – Data Science (UPJŠ)

Prípadové štúdie v dolovaní údajov – Data Science (UPJŠ)
okt 9 @ 09:50 – 11:20

Prípadové štúdie v dolovaní údajov – Data Science (UPJŠ)

Stáže v IT firmách pre učiteľov VŠ (TUKE)
okt 9 @ 16:00 – 17:30
V rámci projektu bude pre vybraných učiteľov VŠ (zamestnancov kompetenčného centra) v spolupráci s regionálnymi IT firmami realizovaná odborná stáž. Pod vedením odborníka z danej IT firmy budú mať možnosť počas stáže zistiť, ako firmy a procesy fungujú v praxi, získajú praktické skúsenosti a schopnosti priamo z praxe a rozšíria si svoje obzory.
okt
12
Po
Stáže v IT firmách pre učiteľov VŠ (TUKE)
okt 12 @ 16:00 – 17:30
V rámci projektu bude pre vybraných učiteľov VŠ (zamestnancov kompetenčného centra) v spolupráci s regionálnymi IT firmami realizovaná odborná stáž. Pod vedením odborníka z danej IT firmy budú mať možnosť počas stáže zistiť, ako firmy a procesy fungujú v praxi, získajú praktické skúsenosti a schopnosti priamo z praxe a rozšíria si svoje obzory.
okt
13
Ut
Základy technológie SAP – SAP akadémia (UPJŠ)
okt 13 @ 16:15 – 19:15

Základy technológie SAP – SAP akadémia (UPJŠ)

Úvod do technológie mySAP, základné produkty a inovácie. Navigácia v systéme – prihlasovanie, dizajn formulárov, volanie funkcií. Jadro systému – klient/server architektúra, štruktúra systému SAP, procesy v systéme SAP. Komunikačné a integračné technológie – vzdialené volanie funkcií, internetovské technológie.

okt
14
St
Popularizačné prednášky a workshopy pre učiteľov ZŠ a SŠ (UNIZA) – Bridge na CCNA curriculum ver. 7.0: WLAN, bezpečnosť (zraniteľnosti, hrozby, útoky)
okt 14 @ 08:00 – 12:00

V CCNA curricule 7.0 vo vetve “Smerovanie a prepínanie” pribudli nové témy, ktoré v staršej verzii 6 neboli obsiahnuté.

Webinár sa bude venovať dvom novým témam: Wireless LAN a kybernetickej bezpečnosti, ktorá je obsiahnutá v curricule.

 

Programovanie algoritmy zložitosť – Data Science (UPJŠ)
okt 14 @ 08:00 – 09:30

Programovanie algoritmy zložitosť – Data Science (UPJŠ)

okt
15
Št
Výučba matematiky na ZŠ (UPJŠ)
okt 15 @ 08:30 – 15:30
Vzdelávanie bude zamerané na využívanie rôznych možností reprezentácií a vizuálnych modelov, ktoré sú v súvislosti s modernými technológiami často používané. Využitie PC a tabletov na hodinách matematiky umožní aj na ZŠ riešiť rôznorodé typy úloh (práca s veľkými číslami, organizácia a analýza veľkých súborov dát, skúmanie vlastností tvarov s použitím dynamickej geometrie, skúmanie závislostí), ktoré sú bez ich využitia pre žiakov neprístupné. Využitie e-hlasovania pomôže učiteľovi aj žiakom získať rýchlu spätnú väzbu.
Programovanie algoritmy zložitosť – Data Science (UPJŠ)
okt 15 @ 09:50 – 11:20

Programovanie algoritmy zložitosť – Data Science (UPJŠ)

Budovanie infraštruktúry na SŠ (resp. vylepšenie existujúcej), jej správa a zabezpečenie (UNIZA)
okt 15 @ 12:00 – 16:00

Workshop bude zameraný na vylepšenie školskej infraštruktúry o služby filtrovania nežiadúceho obsahu pomocou manipulácie s DNS záznamami (nástroj Pi-hole). Taktiež sa pozrieme na spôsob ako pripraviť školské počítače s OS Windows pomocou klonovania (s nástrojom FOG). Workshop predpokladá základnú znalosť Linuxu (budeme pracovať s Debian 10) na ktorom budeme jednotlivé služby inštalovať a konfigurovať. Každý účastník workshopu dostane prístup k virtuálnemu prostrediu (vlastný počítač nie je potrebný).

okt
16
Pi
Prípadové štúdie v dolovaní údajov – Data Science (UPJŠ)
okt 16 @ 08:10 – 09:40

Prípadové štúdie v dolovaní údajov – Data Science (UPJŠ)

Prípadové štúdie v dolovaní údajov – Data Science (UPJŠ)
okt 16 @ 09:50 – 11:20

Prípadové štúdie v dolovaní údajov – Data Science (UPJŠ)

okt
20
Ut
Inovatívne metodiky pre ZŠ k tematickému celku „Zlúčeniny uhlíka“ (UPJŠ)
okt 20 @ 13:00 – 16:00
Vzdelávanie bude zamerané na využívanie rôznych reprezentácií údajov, porozumení a využívaní rôznych typov modelov, zaradení formatívneho hodnotenia vo výučbe matematiky. Ako dôležitú súčasť aplikácie inovatívnych metodických a učebných materiálov sa využije digitálne učebné prostredie a implementáciu nástrojov IKT na podporu učenia. Dynamické konštrukcie budú vytvárané v programe Geogebra, pričom sa bude využívať aj mobilná platforma tohto systému realizovaná na tabletoch.
Výučba matematiky na SŠ (UPJŠ)
okt 20 @ 13:00 – 16:00

Vzdelávanie bude zamerané na využívanie rôznych reprezentácií údajov, porozumení a využívaní rôznych typov modelov, zaradení formatívneho hodnotenia vo výučbe matematiky. Ako dôležitú súčasť aplikácie inovatívnych metodických a učebných materiálov sa využije digitálne učebné prostredie a implementáciu nástrojov IKT na podporu učenia. Dynamické konštrukcie budú vytvárané v programe Geogebra, pričom sa bude využívať aj mobilná platforma tohto systému realizovaná na tabletoch.

Základy technológie SAP – SAP akadémia (UPJŠ)
okt 20 @ 16:15 – 19:15

Základy technológie SAP – SAP akadémia (UPJŠ)

Úvod do technológie mySAP, základné produkty a inovácie. Navigácia v systéme – prihlasovanie, dizajn formulárov, volanie funkcií. Jadro systému – klient/server architektúra, štruktúra systému SAP, procesy v systéme SAP. Komunikačné a integračné technológie – vzdialené volanie funkcií, internetovské technológie.

okt
21
St
Programovanie algoritmy zložitosť – Data Science (UPJŠ)
okt 21 @ 08:00 – 09:30

Programovanie algoritmy zložitosť – Data Science (UPJŠ)

okt
22
Št
Programovanie algoritmy zložitosť – Data Science (UPJŠ)
okt 22 @ 09:50 – 11:20

Programovanie algoritmy zložitosť – Data Science (UPJŠ)

Výučba matematiky na ZŠ (UPJŠ)
okt 22 @ 13:00 – 15:30

Vzdelávanie bude zamerané na využívanie rôznych možností reprezentácií a vizuálnych modelov, ktoré sú v súvislosti s modernými technológiami často používané. Využitie PC a tabletov na hodinách matematiky umožní aj na ZŠ riešiť rôznorodé typy úloh (práca s veľkými číslami, organizácia a analýza veľkých súborov dát, skúmanie vlastností tvarov s použitím dynamickej geometrie, skúmanie závislostí), ktoré sú bez ich využitia pre žiakov neprístupné. Využitie e-hlasovania pomôže učiteľovi aj žiakom získať rýchlu spätnú väzbu.

okt
23
Pi
Prípadové štúdie v dolovaní údajov – Data Science (UPJŠ)
okt 23 @ 08:10 – 09:40

Prípadové štúdie v dolovaní údajov – Data Science (UPJŠ)

Prípadové štúdie v dolovaní údajov – Data Science (UPJŠ)
okt 23 @ 09:50 – 11:20

Prípadové štúdie v dolovaní údajov – Data Science (UPJŠ)

okt
27
Ut
Výučba matematiky na ZŠ (UPJŠ)
okt 27 @ 13:00 – 16:30

Vzdelávanie bude zamerané na využívanie rôznych možností reprezentácií a vizuálnych modelov, ktoré sú v súvislosti s modernými technológiami často používané. Využitie PC a tabletov na hodinách matematiky umožní aj na ZŠ riešiť rôznorodé typy úloh (práca s veľkými číslami, organizácia a analýza veľkých súborov dát, skúmanie vlastností tvarov s použitím dynamickej geometrie, skúmanie závislostí), ktoré sú bez ich využitia pre žiakov neprístupné. Využitie e-hlasovania pomôže učiteľovi aj žiakom získať rýchlu spätnú väzbu.

Základy technológie SAP – SAP akadémia (UPJŠ)
okt 27 @ 16:15 – 19:15

Základy technológie SAP – SAP akadémia (UPJŠ)

Úvod do technológie mySAP, základné produkty a inovácie. Navigácia v systéme – prihlasovanie, dizajn formulárov, volanie funkcií. Jadro systému – klient/server architektúra, štruktúra systému SAP, procesy v systéme SAP. Komunikačné a integračné technológie – vzdialené volanie funkcií, internetovské technológie.

okt
28
St
Programovanie algoritmy zložitosť – Data Science (UPJŠ)
okt 28 @ 08:00 – 09:30

Programovanie algoritmy zložitosť – Data Science (UPJŠ)