Úvod do počítačových sietí (UNIZA)

Kedy:
1. december 2020 @ 08:00 – 15:00
2020-12-01T08:00:00+01:00
2020-12-01T15:00:00+01:00
Kde:
video-konferencia
UNIZA
Univerzitná 8215/1
Žilina
Kontakt:
Brita Endersová / Ondrej Škvarek

Cieľom vzdelávanie je oboznámenie sa so základným pojmovým aparátom v oblasti počítačových sietí a princípmi prenosu informácie v počítačových sieťach v kontexte sieťových modelov ISO-OSI a TCP-IP. Študent sa naučí praktický riešiť problémy, ktoré sú spojené s fyzickou vrstvou sieťového modelu a osvojí si základy problematiky smerovania pri prenose informácií v sieťových infraštruktúrach ako aj základné vlastnosti dynamických smerovacích protokolov a spôsoby ich nasadenia v modelových zapojeniach.