Úvod do počítačových sietí (TUKE)

Kedy:
4. december 2020 @ 12:00 – 16:00
2020-12-04T12:00:00+01:00
2020-12-04T16:00:00+01:00
Kde:
video-konferencia
TUKE
Kontakt:
Ing. Ondrej Kainz, PhD., Ing. Rastislav Petija

Cieľom vzdelávanie je oboznámenie sa so základným pojmovým aparátom v oblasti počítačových sietí a princípmi prenosu informácie v počítačových sieťach v kontexte sieťových modelov ISO-OSI a TCP-IP. Študent sa naučí praktický riešiť problémy, ktoré sú spojené s fyzickou vrstvou sieťového modelu a osvojí si základy problematiky smerovania pri prenose informácií v sieťových infraštruktúrach ako aj základné vlastnosti dynamických smerovacích protokolov a spôsoby ich nasadenia v modelových zapojeniach.