Programovanie robotických modelov na ZŠ (UPJŠ)

Kedy:
10. december 2020 @ 08:30 – 15:30
2020-12-10T08:30:00+01:00
2020-12-10T15:30:00+01:00
Kde:
Školiaca miestnosť CCVlab, m. č. 40, prízemie
UPJŠ
Jesenná 5
04154 Košice - Sever
Kontakt:
Mgr. Beáta Fecková / Ing. Angelika Haneszová

Vzdelávanie poskytne učiteľom informácie a odporúčania pre výučbu programovania robotických modelov v rámci predmetu informatika podľa ISCED 2 a tiež pre prípravu žiakov základných škôl pre robotické programátorské súťaže. Vzdelávanie bude zamerané na konštruovanie a programovanie robotických modelov, ktoré má veľký potenciál rozvíjať u žiakov informatické myslenie, poznatky z prírodných a technických vied a kompetencie pre 21. storočie.