Zaujímavosti z IT Akadémie

V rámci aktivít národného projektu IT Akadémia, do ktorého sú zapojení žiaci a pedagogickí zamestnanci na Bystrickej ceste, sa realizoval v mesiacoch október a november krúžok „3D tlač“, ktorý navštevovali vybraní žiaci 8., 9.ročníka a žiak 5.A triedy Samuel Vozník. Viac  

Učitelia zdokonaľovali svoje digitálne zručnosti. Získali medzinárodný certifikát

Prví učitelia, ktorí úspešne absolvovali certifikované skúšky podľa štandardov ECDL už majú v rukách svoje „Európske vodičské preukazy na počítač.“ Tento medzinárodne uznávaný certifikát rozšíril ich digitálne zručnosti.    Viac na: http://www.minedu.sk/ucitelia-zdokonalovali-svoje-digitalne-zrucnosti-ziskali-medzinarodny-certifikat/ http://skolskyservis.teraz.sk/skolstvo/ucitelia-zdokonalovali-svoje-digitaln/46076-clanok.html https://www.ucn.sk/z-domova/ucitelia-zdokonalovali-svoje-digitalne-zrucnosti-ziskali-medzinarodny-certifikat

Vzdelávame objavovaním

Vzdelávame objavovaním

Pre vyučovanie na ZŠ a na SŠ sme pre predmety Matematika, Chémia, Fyzika, Geografia, Biológia, Informatika (Informatika aj pre 1. stupeň ZŠ), pre SOŠ aj pre predmety Sieťové technológie I, II, III a IV vytvorili viac ako 870 bádateľsky orientovaných inovatívnych metodík, z nich 224 bolo pilotne overených v minulom školskom roku a do overovania sa aktívne zapojilo 311 učiteľov. Viac nájdete TU.

Ranné správy RTVS

Ranné správy RTVS

Novo vytvorené metodiky v rámci projektu IT Akadémia ako aj akreditované  vzdelávacie programy sme predstavili v Ranných správach RTVS 4.9.2018. Zároveň sme pozvali školy na zapojenie sa do všetkých aktivít nášho projektu.Viac na http://www.rtvs.sk/televizia/archiv/12993/165846#2661.