(VIDEO) IT Akadémia počas leta hľadala nové talent

IT znalosti mnohých detí sa končia pri sociálnych sieťach, no nájdu sa aj také, ktoré sa moderným technológiam chcú venovať naplno. Svedčí o tom veľký záujem o letné tábory IT Akadémie, ktoré boli venované programovaniu, elektrotechnike a moderným technológiám. Jeden z nich sa konal v Čremošnom a prišlo naň 40 mladých talentov. Deti mali možnosť pracovať na rôznych projektoch z oblasti robotiky, programovania, 3D tlače a elektroniky. Za dva týždne získali

Read More

Neformálne vzdelávania riaditeľov základných a stredných škôl

Na stretnutí riaditelia ocenili predstavený model inovácie prírodných, technických predmetov a informatiky s bádateľsky orientovaným prístupom. Bratislava 23. februára (SkolskyServis.sk) – V rámci národného projektu IT Akadémia – vzdelávanie pre 21. storočie sa januári a februári 2018 konali prvé stretnutia neformálneho vzdelávania riaditeľov základných a stredných škôl: – Košického a Prešovského kraja dňa 18. januára 2018 na Prírodovedeckej fakulte UPJŠ v Košiciach – Nitrianskeho a Trnavského kraja dňa 12. februára

Read More

Aktivity IT Akadémie v RTVS

O možnosti získať certifikát ECo-C® a ECDL bezplatne prostredníctvom národného projektu IT Akadémia – vzdelávanie pre 21. storočie, používať a overovať vytvorené metodiky, o vzdelávacích kurzoch pre učiteľov na celom Slovensku (mimo učiteľov zo škôl v BA kraji), o 10 dňových stážach v IT firmách, o popularizačných prednáškach z oblasti IT, exkurziách pre učiteľov do firiem, o súťažiach so zameraním na matematiku, informatiky a robotiku, o krúžkoch, letných táboroch a

Read More

Učitelia zdokonaľovali svoje digitálne zručnosti. Získali medzinárodný certifikát

Prví učitelia, ktorí úspešne absolvovali certifikované skúšky podľa štandardov ECDL už majú v rukách svoje „Európske vodičské preukazy na počítač.“ Tento medzinárodne uznávaný certifikát rozšíril ich digitálne zručnosti.    Viac na: http://www.minedu.sk/ucitelia-zdokonalovali-svoje-digitalne-zrucnosti-ziskali-medzinarodny-certifikat/ http://skolskyservis.teraz.sk/skolstvo/ucitelia-zdokonalovali-svoje-digitaln/46076-clanok.html https://www.ucn.sk/z-domova/ucitelia-zdokonalovali-svoje-digitalne-zrucnosti-ziskali-medzinarodny-certifikat

Matematika, Fyzika či Biológia po novom

Matematika, Fyzika či Biológia po novom

Učitelia Matematiky, Fyziky, Biológie či ďalších predmetov majú k dispozícii inovatívne metodiky výučby. U žiakov základných škôl sa zisťovala bádateľská spôsobilosť či úroveň Informatického myslenia. Učitelia sa môžu rozvíjať v oblasti digitálnej a vedeckej gramotnosti. Aj tieto témy odznejú na pripravovanej konferencii národného projektu podporujúceho trendy vzdelávania vo vedomostnej spoločnosti.Viac nájdete TU.

IT Akadémia – vzdelávanie pre 21. storočie

Národný projekt „IT Akadémia – vzdelávanie pre 21. storočie“ reaguje na požiadavky IT sektora prispôsobiť vzdelávací systému aktuálnym a perspektívnym potrebám trhu práce. Oproti súčasnému stavu potrebuje IT sektor ročne navyše aspoň tisíc nových zamestnancov – špecialistov. Prostredníctvom národného projektu chceme prispieť k riešeniu tohto problému. Jeho hlavným cieľom je „vytvorenie modelu vzdelávania a prípravy mladých ľudí pre aktuálne a perspektívne potreby vedomostnej spoločnosti a trhu práce so zameraním na

Read More