Zaujímavosti z IT Akadémie

V rámci aktivít národného projektu IT Akadémia, do ktorého sú zapojení žiaci a pedagogickí zamestnanci na Bystrickej ceste, sa realizoval v mesiacoch október a november krúžok „3D tlač“, ktorý navštevovali vybraní žiaci 8., 9.ročníka a žiak 5.A triedy Samuel Vozník. Viac  

(VIDEO) IT Akadémia počas leta hľadala nové talent

IT znalosti mnohých detí sa končia pri sociálnych sieťach, no nájdu sa aj také, ktoré sa moderným technológiam chcú venovať naplno. Svedčí o tom veľký záujem o letné tábory IT Akadémie, ktoré boli venované programovaniu, elektrotechnike a moderným technológiám. Jeden z nich sa konal v Čremošnom a prišlo naň 40 mladých talentov. Deti mali možnosť pracovať na rôznych projektoch z oblasti robotiky, programovania, 3D tlače a elektroniky. Za dva týždne získali

Read More

Neformálne vzdelávania riaditeľov základných a stredných škôl

Na stretnutí riaditelia ocenili predstavený model inovácie prírodných, technických predmetov a informatiky s bádateľsky orientovaným prístupom. Bratislava 23. februára (SkolskyServis.sk) – V rámci národného projektu IT Akadémia – vzdelávanie pre 21. storočie sa januári a februári 2018 konali prvé stretnutia neformálneho vzdelávania riaditeľov základných a stredných škôl: – Košického a Prešovského kraja dňa 18. januára 2018 na Prírodovedeckej fakulte UPJŠ v Košiciach – Nitrianskeho a Trnavského kraja dňa 12. februára

Read More