Aktivity IT Akadémie v RTVS

O možnosti získať certifikát ECo-C® a ECDL bezplatne prostredníctvom národného projektu IT Akadémia – vzdelávanie pre 21. storočie, používať a overovať vytvorené metodiky, o vzdelávacích kurzoch pre učiteľov na celom Slovensku (mimo učiteľov zo škôl v BA kraji), o 10 dňových stážach v IT firmách, o popularizačných prednáškach z oblasti IT, exkurziách pre učiteľov do firiem, o súťažiach so zameraním na matematiku, informatiky a robotiku, o krúžkoch, letných táboroch a spolupráci s IT firmami sme diskutovali v RTVS v rádiu Regina, viac na http://www.rtvs.sk/radio/archiv/1603/984761