Učitelia zdokonaľovali svoje digitálne zručnosti. Získali medzinárodný certifikát

Prví učitelia, ktorí úspešne absolvovali certifikované skúšky podľa štandardov ECDL už majú v rukách svoje „Európske vodičské preukazy na počítač.“ Tento medzinárodne uznávaný certifikát rozšíril ich digitálne zručnosti.    Viac na:

http://www.minedu.sk/ucitelia-zdokonalovali-svoje-digitalne-zrucnosti-ziskali-medzinarodny-certifikat/

http://skolskyservis.teraz.sk/skolstvo/ucitelia-zdokonalovali-svoje-digitaln/46076-clanok.html

https://www.ucn.sk/z-domova/ucitelia-zdokonalovali-svoje-digitalne-zrucnosti-ziskali-medzinarodny-certifikat