StarT

LUMA Centre Finland, ktoré je súčasťou Helsinskej univerzity ponúka možnosť zapojenia slovenských škôl, vzdelávacích zariadení, mimoškolských skupín, ale aj individuálnych záujemcov do medzinárodného programu StarT.

Žiaci, ktorí sa do programu StarT zapoja, budú mať možnosť prezentovať interdisciplinárne projekty z oblasti vedy, techniky, matematiky a jednej z tém špeciálne zadanej organizátormi na medzinárodnej úrovni. Program StarT poskytuje žiakom a učiteľom, pod vedením ktorých sa žiaci môžu do projektu zapojiť, priestor na zviditeľnenie svojej práce a reprezentáciu Slovenska v zahraničí. Viac informácií o projekte nájdete tu.

Najlepšie projekty organizátori odmenia, pričom hlavnou cenou je cesta do Fínska a účasť na gala programe, na ktorom si prevezmú ocenenie International LUMA StarT Award.

Organizácia LUMA Centre Finland sa zameriava na podporu záujmu detí a mladých ľudí o matematiku, vedu a techniku prostredníctvom najnovších metód a aktivít vo vzdelávaní v oblasti vedy a techniky. Úlohou centra je tiež podporovať celoživotné vzdelávanie učiteľov pôsobiacich na všetkých stupňoch vzdelávania, od materských škôl až po univerzity, ako aj posilňovať a rozvíjať vzdelávanie založené na výskume. Pred pár dňami bolo Centrum LUMA  ocenené ako najlepší európsky program, ktorý prepája teoretické vyučovanie STEM s praxou z reálneho pracovného prostredia. Cenu získali na konferencii International Partnership Network v americkom Houstone. Viac informácií môžete nájsť v článku: https://start.luma.fi/en/2018/10/22/the-luma-centre-finland-wins-an-international-stem-education-award/.