Korešpondenčný matematický seminár MALYNÁR 2017 séria 1 a 2

Korešpondenčný matematický seminár MALYNÁR 2017 séria 1 a 2

Korešpondenčný matematický seminár MALYNÁR je súťaž pre žiakov štvrtého až šiesteho ročníka základných škôl, resp. prímy na osemročnom gymnáziu. Zapojiť sa môžu aj mladší.

Viac info: