Matematické hlavičky súťažili v rámci seminára Matik

Matematické hlavičky súťažili v rámci seminára Matik

Vyšetrovatelia si vypočuli štyri deti. Polícia od svedkov vedela, že každé z detí bolo pri stole s gejmbojom práve raz. Pred výsluchom sa však deti dohodli, že vyšetrovateľom budú stále klamať. Každý uviedol dve výpovede:

Viac info