Originálny medziodborový študijný program
ANALÝZA DÁT A UMELÁ INTELIGENCIA

Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach (UPJŠ), Prírodovedecká fakulta ponúka príležitosť študovať, na bakalárskom a magisterskom stupni vysokoškolského štúdia, originálny medziodborový študijný program ANALÝZA DÁT A UMELÁ INTELIGENCIA (ADUI).

Prečo ísť študovať ADUI? Pretože ťa čaká:

Výzva – Počas štúdia získaš veľmi slušné základy z programovania, matematiky a štatistiky, a tie budeš vedieť uplatniť na riešenie výziev v reálnom svete.

Odbornosť – Budú ťa učiť odborníci, ktorí sa venujú zaujímavým otázkam – vylepšujú metódy na rozpoznávanie rakovinotvorných buniek, identifikáciu nebezpečných hackerských útokov, hľadaniu dvojhiezd, … 

Spolupráca – Počas štúdia budeš pracovať na rôznych projektoch zadaných firmami, s ktorými spolupracujeme. Budeš môcť ísť na letnú stáž do renomovanej firmy alebo na časť štúdia na zahraničnú univerzitu. 

Uplatnenie – Obrovské množstvo zozbieraných dát volá po rozumnom využití. Po dátových analytikoch je a ešte dlho bude veľmi veľký dopyt. Priamo na východnom Slovensku, ale aj v celej Európe a vo svete.

Akreditácia – Analýza dát a umelá inteligencia je akreditovaný študijný program na bakalárskom aj magisterskom stupni.

Mesto Košice – Košice sú mesto mladých ľudí, v ktorom to žije.

Ďalšie a aktuálne informácie nájdeš na webovej stránke https://adui.upjs.sk

Čo nás viedlo k vytvoreniu štúdijného programu:

  • vznik študijného programu – reakcia na enormný dopyt po odborníkoch v oblasti Data Science  na celom svete
  • zapojenie 8 IT spoločností do prípravy a realizácie študijného programu
  • medziodborovosť – kombinácia informatiky a matematiky – veľká flexibilita v nadväzujúcom štúdiu i pri zamestnávaní
  • silné medziodborové vzťahy (astrofyzika, jadrová fyzika, bioinformatika,  biomedicína, GIS, …)
  • už 1. ročník má ukázať ako budú využité poznatky z ďalšieho štúdia
  • náročnejšie predmety posunuté za „aklimatizačnú fázu“
  • pomerne veľká dotácia na prakticky orientované projekty
  • vyvážený mix  matematiky a štatistiky, informatiky a základov umelej inteligencie, príklady aplikačných domén

Študijný program bol nedávno predstavený v rámci podujatia DataDay, 14. decembra 2019 v Košiciach.

Bližšie informácie o jeho programe nájdeš webovú stránku podujatia.